Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Miyalji Nedir?

Miyalji; kaslarda, kemikleri ve organları birbirine bağlayan yumuşak dokular olan bağlarda, tendonlarda ve fasyada görülen kas ağrılarına verilen isimdir. Miyaljinin yaralanmalar, travma, aşırı kullanım, kas gerilmesi, ve bazı ilaçlar gibi farklı nedenleri olabilir ve birbirinden farklı çok sayıda hastalığın belirti ve semptomları arasında yer alır. Akut miyaljinin en yaygın nedeni, bir kasın veya kas grubunun aşırı kullanımıdır. Travmanın mevcut olmadığı durumlarda ise diğer bir olası neden viral enfeksiyondur. Uzun süreli miyalji, metabolik miyopati, bazı beslenme eksiklikleri veya kronik yorgunluk sendromundan da kaynaklanabilir.

Miyalji Neden Olur?

Miyaljinin en yaygın nedenleri aşırı kullanım, yaralanma veya zorlanmadır. Bununla birlikte, miyalji, hastalıklardan, ilaçlardan veya bir aşıya yanıt olarak da kaynaklanabilir. Özellikle egzersiz gibi yoğun fiziksel aktivitelerle uğraşan bireylerde dehidrasyon da zaman zaman kas ağrısına da neden olur. Aynı zamanda kalp nakli ameliyatından sonra hissedilen miyalji akut reddin bir işaretidir.

Bir kasın aşırı kullanımı, herhangi bir kası üst üste çok fazla, çok hazırlıksız yani ısınmadan veya çok sık kullanmak durumuna verilen isimdir. Bu tekrarlayan hareketlerden kaslarda yırtığa yol açabilir. Aynı zamanda hazırlıksız egzersiz yapmak, ve ağırlık kaldırmak ta miyaljiye yol açabilir. Yaralanma nedeniyle görülen miyaljinin en yaygın nedeni ise burkulmalar ve zorlanmalardır.

Miyaljiye neden olan rabdomiyoliz ile ilişkili durumlar virüsler, ezilme sendromuna yol açan kompresyon yaralanması, genellikle fibratlar ve statinler ile bazı vakalarda ACE inhibitörleri ve bir takım retroviral ilaçların kullanımı ile şiddetli potasyum eksikliğidir. Fibromiyalji ile Ehlers-Danlos sendromunun belirtileri arasında kas ağrısı bulunur.

Ailesel Akdeniz ateşi, devleşme hastalığı, Dermatomiyozit, karışık bağ dokusu hastalığı, miyozit, morfea multipl skleroz yani miyotomda lokalize nörolojik ağrılar ya da diğer bir deyişle kas olarak yorumlanan sinirsel ağrılar, polimiyalji romatizması ile polimiyozit, poliarteritis nodosa, sarkoidoz, ve sistemik lupus eritematozus gibi oto-bağışıklık sistemi bozuklukları da miyaljiye sebep olabilir.

Babesiosis, çocuk felci, Covid-19, dang humması, ebola, grip, hemorajik ateş, kas apsesi, kayalık dağlar benekli humması, lyme hastalığı, sıtma, toksoplazmoz, ile trichinosis gibi enfeksiyonlar sürecinde de kas romatizması yani miyalji bireyler tarafından bildirilen belirti ve semptomlar arasındadır.

Adrenal yetmezlik, Conn sendromu, hipertiroidizm, hipogonadizm, hipotiroidizm, karnitin palmitoiltransferaz II eksikliği, şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklara bağlı tıbbi durumlarda da miyalji görülen belirti ve semptomlar arasındadır.

Fibromiyalji Barko ateşi, egzersiz intoleransı, Ehlers Danlos sendromu, enfarktüs, eozinofili miyalji sendromu, gecikmiş başlangıçlı kas ağrısı, hemokromatoz, hipokalemi, hipotoni, hipovitaminoz D, HIV/AIDS, kronik yorgunluk sendromu, mastositoz, periferik nöropati, Stickler sendromu, tümör kaynaklı osteomalazi gibi çok sayıda birbirinden farklı durumdan da kaynaklanabilir.

Bazı ilaçlardan yoksunluk sendromu, yüksek doz kortikosteroidler, opioidler, barbitüratlar, benzodiazepinler, kafein veya alkolün aniden kesilmesi de bireyde miyalji görülmesine neden olabilir.


Miyalji Nasıl Tedavi Edilir?

Miyalji normal şartlar altında altta yatan durumun tedavisi sürecinde tedavi edilir. Ancak miyaljiye neden olan durumun ne olduğu henüz belirlenmediyse semptomatik olarak tedavi edilmelidir. Yaygın miyalji tedavileri arasında, dinlenme ile hekim tavsiyesi altında ısı terapisi, steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar ve kas gevşeticiler gibi ilaçların kullanımı bulunur.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?