Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Normal Doğum (Spontan Vajinal Yolla Doğum)

Gebeliği normal seyreden, birçok anne adayı veya annenin özellikle tercih ettiği doğal bir süreçtir. Bebeğin gelişiminin normal sınırlarda seyir gösterdiği ve annenin vücut yapısının uygun olduğu durumlarda önemli bir sorunla karşılaşmaksızın doğumun gerçekleşmesi mümkün olabilir.

Doğum Sonrası Daha Az Solunum (Akciğer) Problemi ile Karşılaşmak

Normal (Vajinal) doğumda bebeğinizin doğum kanalından geçerken göğüs kafesi basınca maruz kalır. Bu basınç bebeğinizin akciğerlerinde doğum öncesinde buluna sıvı ve sümüksü tıkaçların daha kolay atılmasını ve bebeğin akciğerlerinin bir an önce çalışmaya başlamasını sağlar.

Koruyucu Bakteri Alımı

Bebeğiniz doğum kanalından geçerken vajen florasında bulunan bakteriler ile temas eder, burun ve bağırsak florası bu bakteriler ile şekillenir. Bu sahalardan oluşmaya başlayan yeni floranın şekillenmesinde anne sütünün de bir o kadar olumlu etkisi vardır. Gelişen yeni bakteri topluluğu ergenlik dönemine kadar dengeli bir bağışıklık sisteminin oluşmasında rol alır.

Daha Hızlı İyileşme ve Hastanede Kalış Süresinin Kısalması

İyileşme süreci  kişiden kişiye farklılıklar içerse de normal (vajinal yolla) doğumda sezaryenden çok daha hızlıdır. Anne saatler içinde ayağa kalkarak günlük yaşamına dönebilir, tuvalete gidebilir. Doğumdan sonra saatler içinde lohusanın ayaktan duş almasında sakınca yoktur.

Hastanede kalış süresinin kısalması ise anne ve bebeğinin bir an önce rahat ve konforlu yaşadıkları ortamlarına dönmelerini sağlayacaktır. Doğum sancıları aynı zamanda emzirmeyi sağlayan süreci de bir an önce harekete geçirecek annenin daha kolay emzirmeye başlamasını sağlayacaktır.

Doğum ağrılarına yola açan rahim kasılmaları oksitosin hormonunca uyarılır. Aynı hormon bebeğin annenin memesini kavraması sonrasında da salınan ve memede oluşan sütün kanallara ve meme başına ulaşmasını da sağlayan maddedir.

Doğum sonrasında bebeğinin ağlamasını duyan ve dakikalar içinde bebeğinin tenini hissederek ten teması gerçekleşen anne ve bebek arasında duygusal bağ daha kısa sürede ve daha kolay kurulmaktadır.

Vajinal yolla doğum sonrası karın içinde gelecekteki doğumları etkileyen hiçbir yara izi olmayacak, operasyona bağlı olası bağırsak sorunları ile daha az karşılaşılacaktır.

Herşeyin olağan seyrettiği bir doğum süreci sırasında doğumu sağlayan kuvvet, bebeğin sağlığı veya annenin doğum kanalı ile doğum kanalına giren bebeğe ait kısım arasındaki uyumsuzluklar gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Eylem duraklayabilir, yavaşlayabilir, süre uzayabilir.

Doğum eylemi sırasında bebek sıkıntıya girebilir, kalp atımları yavaşlayabilir. Bunların tamamının önceden kestirilmesi ve öngörülmesi mümkün olmayabilir.

Dolayısıyla normal doğum için yola çıkıldığında bile karşı karşıya kalınabilecek sorunlar nedeni ile sezaryen olasılığı vardır ve normal doğum planlanan her hastada bu yüzden acil sezaryen operasyonu için koşullar hazır olmalıdır.

Sezaryenle Doğum Yapan Bir Kadın Daha Sonra Normal Doğum Yapılabilir Mi?

Doğumun şeklinin vajinal yolla mı yoksa sezaryenle mi olacağı doğum öncesi dönemde yapılacak muayeneler ile büyük ölçüde saptanabilir. Normal doğumun gerçekleşmesi mümkün olmayan tüm gebelere, sezaryenle doğum yaptırılır.

Daha önceki hamileliklerinde sezaryenle doğum yapmış hamileler, uygun şartlar altında normal (vajinal) yol ile de doğum yapabilirler.

Ancak daha önceki doğumunuzda sezaryenle doğum yapmanızı gerektiren neden devam ediyorsa (kalça kemiklerinin dar olması gibi) ve belirlenen tıbbi koşullar sağlanamıyorsa sezaryenle doğum yapmanız gerekecektir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?