Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Ruam Hastalığı Nedir?

Ruam hastalığı, Burkholderia mallei adı verilen bir bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Ruam hastalığı öncelikle atları etkileyen bir hastalıktır. Atların yanı sıra eşekler, katırlar, keçiler, köpekler ve kediler gibi diğer memelilerin ve insanların doğrudan etkilenebileceği bir hastalık türüdür.

Dünyada gelişmiş ülkelerde ruam hastalığı nadiren görülmektedir. Özellikle Avrupa ve Amerika kıtalarındaki ülkelerde bu hastalık, hasta hayvanların takibi ve tedavisi ile neredeyse bütünüyle ortadan kaldırılmıştır.

ABD’de en son Ruam hastalığı vakası 2000 senesinde görülmüştür. Ancak, Afrika, Asya, Orta Doğu, Orta Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde hastalık halen görülmektedir. Ülkemizde ruam hastalığı yaygın olarak en son İstanbul, Büyükada’da görülmüş ancak uygun müdahaleler ile kontrol altına alınmıştır.

Ruam Hastalığı Neden Olur?

Ruam hastalığı Burkholderia mallei adı verilen bir bakterinin enfeksiyonu yoluyla bulaşır. Ruam hastalığına neden olan bakteriler, enfekte hayvanların dokuları veya vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla insanlara bulaşır. Bakteriler vücut içine derideki kesik veya sıyrıklardan ya da göz ve burun gibi mukozal yüzeylerden sızar.

Burkholderia mallei doğrudan temasa ek olarak solunum sırasında dışarı verilen enfekte olmuş mikro su damlacıkları olan aerosoller veya enfekte hayvanlar tarafından kontamine olmuş tozlar yoluyla da solunabilir.

Ruam hastalığının insanlara geçmesi, etkilenen hayvanlar ya da hastalığa neden olan bakteriyi taşıyan örnekler ile ilgilenen meslek dalları üzerinden gerçekleşebilir. Bu meslek dalları arasında at bakıcıları, veterinerler, laboratuvar çalışanları, kasaplar ve mezbaha çalışanları sayılabilir.

Ruam Hastalığı Nasıl Önlenir?

Günümüzde ruam hastalığını önlemek için kullanılan bir aşı bulunmamaktadır. Bunun yerine bu hastalığı taşıma riski bulunan hayvanlar ile temastan kaçınılması gereklidir. Bu temasın kaçınılmaz olduğu durumlarda maske ve eldiven kullanımı ile, ellerin sabun ile yıkanması gibi çeşitli hijyen önlemleri hastalığın bulaşma riskini azaltabilir.

Sağlık hizmeti ortamında ise standart ve havadan bulaşmaya karşı alınan önlemler kullanılarak bulaşma önlenebilir.

Ruam hastalığının hayvanlarda endemik olduğu ülkelerde, insanlarda hastalığın önlenmesi, hayvan popülasyonundaki enfeksiyonun tanımlanmasını ve ortadan kaldırılmasını içerir.

HHS Burkholderia üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda ruam hastalığı için temas sonrası profilaksi için önerilen tedavi rejimlerinin uygulanmasının etkili olabileceği iddia edilmektedir.

Ruam Hastalığı Belirtileri ve Tipleri Nelerdir?

Ruam hastalığının belirti ve semptomları arasında genellikle baş ağrısı, burun akıntısı, göğüs ağrısı, ışık hassasiyeti bazı vakalarda ise gözlerde aşırı gözyaşı akıntısı, kas ağrıları, kas gerginliği, üşüme ve terleme ile ateş bulunur. Ruam hastalığı ise genellikle vücuda nasıl girdiğine göre farklı türlere ayrılır.

Ruam hastalığı birçok vakada sadece akciğer enfeksiyonu şeklinde ortaya çıkar. Akciğer enfeksiyonlarını arasında zatürre , akciğer apsesi veya plevral effüzyon denilen ve akciğeri kaplayan zarın iki yaprağı arasında sıvı birikmesiyle ortaya çıkan tablolar takip edebilir. Bu süreçte eğer göğüs röntgeni çekilirse akciğerlerde lokalize bakteri odakları görülebilir.

Bakteri ciltte olan bir kesik veya çizik üzerinden vücuda girdiğinde lokalize enfeksiyon gerçekleşir. Bakteri vücuda girdikten sonraki ile 1 ila 5 gün içerisinde, bakterinin vücuda girdiği konumda yerel bir ülsere benzer bir lezyon gelişir.

Buna paralel olarak lenf bezlerinde şişme ve ağrı izlenebilir. Gözler, burun ya da solunum yolu gibi ten tarafından korunmayan mukozal membranlarda oluşan enfeksiyonlar ise mukus salgısında bir artışa neden olabilir. Bu enfeksiyondan sonraki ilk 1 ila 4 hafta içerisinde bakteri enfeksiyonu vücudun diğer bölümlerine yayılabilir.

Septisemi vücuda giren herhangi bir enfeksiyon öğesinin kan dolaşım sistemine ulaşmasıyla sistemik bir hastalığın gelişmesi anlamına gelir. Bu durum aynı zamanda kan zehirlenmesi olarak da bilinir. Oldukça ciddi olan ruam septisemisi, uygun tedavi bir an önce uygulanmazsa yedi ile on gün içerisinde ölümle sonuçlanır.

Eğer ruam hastalığı kronik enfeksiyon olarak gelişirse bu kol ve bacaklar gibi uzuvlarda bulunan kasların içinde ya da ciltte çoklu apse şeklinde görülür. Bu çoklu apseler akciğer, dalak veya karaciğere de yapışabilir.

Ruam Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

İnsanlarda gelişen ruam hastalığı vakaları nadir olduğundan, insanlarda antibiyotik tedavisi hakkında sınırlı bilgi vardır. Ancak yapılan deneyler sonucunda kullanılan bazı ilaçların hayvanlar ve insanlar üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmüştür.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?