Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Sedimantasyon Nedir?

Kimi hastalıklar insan vücudunda farklı etkilere neden olarak belirtiler gösterirler. Vücuttaki enfeksiyon miktarının artması da bir hastalık belirtisidir. Vücuttaki enfeksiyon miktarı, sedimantasyon (çökelme) adı verilen bir test ile ölçülür. 

Sedimantasyon hız testi olarak da bilinen bu test, vücuttaki iltihabı tespit etmeye yardımcı olan basit bir kan örneklemiyle yapılır. Sedimantasyon hızı testi tek başına bir tanı aracı değildir, ancak doktorunuzun inflamatuar bir hastalığın ilerlemesini teşhis etmesine veya ilerlemesini izlemesine yardımcı olabilir.

Doktorunuzun kullandığınız ilaçlara ya da sizin durumunuza ilişkin bir özel uyarısı olmadıysa aç ya da tok fark etmeksizin yapılabilir. Sedimantasyon testi için damardan kan örneği alınır. 

Sedimantasyon Testi Nasıl Yapılır?Sedimantasyon testinde kullanılacak kan örneği genellikle koldan alınır. Sağlık görevlisi öncelikle damarlarınızın daha belirgin hale gelmesi için kolunuzun üst kısmını bir bant yardımı ile sıkar. Damarlarınızın şişmesinin ardından kan alacağı bölgeyi sterilize ederek damarınıza bir iğne yerleştirir. Bu iğnenin arkasından akan kanı bir test tüpüne toplar. Kan alınmasının ardından iğnenin girdiği bölgede birkaç saat süresince hafif bir ağrı ve hassasiyet görülebilir. 

Sedimantasyon hızı testinde kırmızı kan hücrelerinin deney tüpünün dibine ne kadar hız ile düştüğü ölçülür. Kandaki enfeksiyon, hücrelerin kümelenmesine neden olur. Bu kümeler tek haldeki hücrelerden daha yoğun olduğu için dibe doğru daha çabuk inerler. Sedimantasyon testi için yapılan ölçümlemede, kırmızı kan hücrelerinin bir saat içinde indiği mesafe milimetre cinsinden belirlenerek test sonucuna yazılır. 

Sedimantasyon Kaç Olmalı?

Normal aralık, erkekler için 0 ila 22 mm/saat ve kadınlar için ise 0 ila 29 mm/saattir. Yaş ve cinsiyet faktörleri de göz önüne alındığında normal değerler şu aralıklarda olmalıdır:

 • 50 yaşından küçük erkeklerde 0 ila 15 mm/saat,
 • 50 yaşından büyük erkeklerde 0 ila 20 mm/saat,
 • 50 yaşından küçük kadınlarda 0 ila 20 mm/saat,
 • 50 yaşından büyük kadınlar için 0 ila 30 mm/saat.

Sedimantasyon testinde sedimentasyon hızının yüksek çıkması, vücudunuzda iltihaba neden olan bir hastalığınızın olduğunun işaretidir. Öte yandan birçok etken kanın yapısını değiştirerek kırmızı kan hücrelerinin çökelme hızını etkileyebilir. Bu durumlar şöyle sıralanır:

 • Obezite,
 • Anemi,
 • Oto-immün hastalıklar
 • Hamilelik,
 • Böbrek hastalıkları,
 • Çeşitli ilaçlar
Hangi Hastalıklarda Sedimantasyon İstenir?

Doktorunuz iltihaba neden olan bir durumunuz olduğundan şüphelendiğinde sedimentasyon testi yapılabilir. Sedimantasyon testi spesifik olmayan bir test olarak adlandırılır. Bunun nedeni ise spesifik hastalıkları teşhis etmemesi, inflamasyonun varlığı ve seviyeleri hakkında bilgi vermesidir.

Sedimantasyon Yüksekliği

Orta derecede bir sedimantasyon sonucu inflamatuar bir hastalıktan ziyade hamilelik, adet görme veya anemi nedeniyle ortaya çıkabilir. Kullandığınız bazı ilaçlar ve takviyeler de sonuçlarınızın orta seviyede çıkmasında etken rol oynayabilir.  Sedimantasyon ölçüm sonucunuzun yüksek olması ise birçok hastalıkla ilgili olabilir. Bu rahatsızlıkların öne çıkanları şu şekilde sıralanabilir: 

 • Enfeksiyon,
 • Romatizmal eklem iltihabı,
 • Romatizmal ateş,
 • Çeşitli Damar hastalıkları,
 • Enflamatuar bağırsak hastalığı,
 • Böbrek hastalıkları
 • Bazı kanserler,
 • Bağışıklık sisteminizin kendi sağlıklı hücrelerine saldırmasına neden olan otoimmün hastalıklar.
Enflamasyon yani iltihap, bağışıklık sisteminizin bir sorun karşısında gösterdiği bir tepkidir. Basit bir kesik de iltihaba neden olabilir ama bu küçük iltihap, sağlığımızı ciddi derecede etkilemez. Yüksek miktardaki iltihabın ise arkasında başka önemli nedenler olabilir. Sedimantasyon hızı testi, enfeksiyon miktarınızı ölçmeye yarar. Bunun yanı sıra var olan iltihabi bir rahatsızlığa karşı tedavinin etkisini izlemek için de belli aralıklarla sedimantasyon testi yapılabilir.

Sedimantasyon Testi İstenmesine Neden Olabilecek Bazı Belirtiler

Doktorunuz sağlığınızla ilgili şikayetlerinizi sizden dinledikten ve muayenesini yaptıktan sonra aşağıdaki olası hastalık ihtimallerinden birinden şüphelenmesi halinde sedimantasyon testi isteyebilir:

 • Baş ağrısı,
 • Sert, şişmiş veya ağrılı eklem,  
 • Omuzlarınızda, boynunuzda veya pelvisinizde ağrı,
 • İştahsızlık,  
 • İstemsiz kilo verme,
 • Aşırı kilo kaybı,
 • Dışkıda kan, diyare ve her zamankinden farklı bir karın ağrısı,
 • Sindirim sorunları.
Vücudunuzda İltihap Varsa Başka Testler de GerekebilirSedimantasyon testinden çıkan sonuçlar vücudunuzun bir yerinde iltihap olduğunu ortaya koyar ancak iltihabın nerede olduğunu veya bu iltihaba neyin neden olduğunu tespit edemez. Doktorunuz tanı koymasına yardımcı olması için ayrıca C-reaktif proteininizin (CRP) değerlerini de görmek isteyebilir. Her iki test de bir tanıya işaret etmeye veya bir tanıda tedaviyi belirlemeye yardımcı olabilecek tahlillerdir. Net bir tanı koymak için görüntüleme yöntemlerine ya da biyopsiye ihtiyaç duyulabilir. 

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 9 Şubat 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 9 Şubat 2022 Çarşamba

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?