Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler
Siğiller, derinin üst tabakasına yerleşen Human Papilloma Virüs- HPV olarak bilinen bir virüsün oluşturduğu enfeksiyonlardır. Siğiller vücudun herhangi bir yerinde bulunabilirler.

Vücudun bir bölümünden vücudun başka bir bölümüne yayılabilir. Cilt ile teması halinde veya havlu ve kıyafet gibi kişisel eşyaları paylaşarak kolayca yayılırlar.

Siğiller, türlerine ve göründükleri yere bağlı olarak çeşitli boyutlarda, şekillerde ve renklerde bulunurlar.

Verruca Vulgaris (Basit Siğiller) 

Bu siğiller yuvarlak, kaba dokulu ve sarımsı veya kahverengidir. Genellikle ellerde bacak ve tırnak çevrelerinde bulunurlar.

Verruca Plantaris (Ayak tabanı Siğilleri)

Ayaklarda derinin içine gömülü halde bulunurlar ve ağrıya sebep olurlar. Nasırla karıştırılma ihtimalleri yüksektir, ayırt etmek için siğilin içindeki siyah ya da kırmızı noktaların varlığı kontrol edilmelidir. Kiloya bağlı olarak ayak tabanında bulunan siğiller içe doğru gelişim gösterebilir.

Verruca Plana (Düz Siğiller)

Bu siğiller, yüzler, eller ve bacaklar üzerinde çok sayıda siğil kümesinde küçük ve pürüzsüzdürler. Vücudun her yerinde olabileceği gibi, özellikle yüz, saçlar ve el üstlerinde yerleşirler.

Verruca acuminata, Condyloma acuminatum (Genital Siğiller)

Bu tür siğiller genital bölgelerde oluşur ve genellikle cinsel temas yöntemiyle bulaşır.

Zamanla sayısı gitgide artan bu virüsler karnabahara benzeyen bir yapıda kümelenmiş siğil topluluğunu oluştururlar. Hem kadın hem de erkekleri tehdit eden bu siğiller, bulaşıcı ve hızla yayılan yapıdadırlar.

Dolayısıyla başlangıçta bir iki tane olan siğil sayısı kısa zaman içinde çok daha fazla sayılara ulaşacaktır. Bu nedenle problem çok kısa süreli bir tedaviyle aşılacak haldeyken, siğillerin çoğalmasıyla birlikte daha zorlu ve uzun bir tedavi gerekebilir.

Aynı zamanda bu durum estetik ve fonksiyonel sorunlar da doğurabilir. Virüsün bazı tipleri, kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilirken, erkeklerde ise uzun süre tedavi edilemeyen siğillerin üzerinde kanser gelişebilir.

Siğillerin oluşumuna İnsan Papilloma Virüsü (HPV) neden olur bu virüsün tanımlanmış birçok türü vardır. Her bireyin bağışıklık sistemi HPV virüsüne farklı yanıt verir, bu yüzden HPV ile temas eden herkeste siğil oluşmayabilir.

HPV virüsü temas yoluyla bulaşabilen bir virüstür. Siğillerin yayılmasını önlemek için;

  • Siğilli bölgenin vücudunuzun diğer kısımlarına dokunmasına izin vermeyin.
  • Siğilin diğer insanlardan bulaşma ihtimalini unutmayın.
  • Kıyafet, yastık kılıfı, havlu veya ayakkabı gibi kişisel eşyaları paylaşmayın.
  • Evde iken çorap veya terlik kullanın ve spor salonunda ayakkabı kullanın.

Siğilin teşhisinde hekimler çoğu zaman fizik muayene ile teşhisi kolayca koyabilirler.  Nadiren siğilin biyopsi (doku örneği) alınarak biyopsi yöntemi kullanılır. 

Siğil Belirtileri

Siğiller sıklıkla parmaklar, eller, ayak tabanı ve genital bölgelerde gözlemlenmektedir. Siğiller vücuda giren bir virüsten kaynaklanır. Vücudunuz virüse maruz kaldıktan sonra siğilin gelişmesi iki ila altı ay arasında değişebilmektedir.

Siğillerin Tipik Belirtileri
  • Küçük, etli yumrular şeklinde gözlemlenmesi
  • Ten rengi, beyaz, pembe renklerde olması
  • Küçük, pıhtılaşmış kan damarlarına sahip olması

Risk Faktörleri

Siğiller en çok çocuklar, gençler, yaşlılar, organ nakli olanlar ve HIV yani AIDS gibi virüse karşı bağışıklık sistemi düşük olan kişileri tehdit etmektedir. 

Siğillerin Tanı Yönemleri

Siğiller genellikle basit bir doktor muayenesi sonucunda kesin tanı alır. Siğillerin yayılımı ve büyümesi göz önünde bulundurularak, doktorun da gerek görmesi durumunda siğillerden küçük bir parça alınarak biyopsiye gönderilir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda hekim tarafından en uygun tedavi yöntemi planlanır.

Siğil Tedavisi

Siğil Tedavisi kişinin bağışıklık sistemine göre de değişiklik gösterebilmektedir. Bağışıklığı güçlü kişilerde uzun bir süre ortaya çıkmayan siğiller, bağışıklığı düşük olan kişilerde ise ortaya çıkması ve yayılımı daha kısa sürede meydana gelir. 

Siğil tedavisi genellikle bir veya iki yıla yakın sürebilir. Siğil tedavisinde en önemli rol yine bağışıklık sistemine düşmektedir. Siğil tedavisinde doktor tarafından önerilen ilaçların düzenli kullanılması oldukça önemlidir.

Siğil tedavisi için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar hekim tarafından önerilen ve evde tedavi olmanızı sağlayan salisilik asitli ilaçlarla da gerçekleştirilebilir ya da doktor tarafından halk arasında siğil yakma operasyonu olarak bilinen kriyoterapi veya lazer yöntemleri uygulanabilir.

Siğil tedavisi sonrasında bölge de tamamen iyileşme gözlemlenebilir. Fakat kişinin bağışıklık sistemine de bağlı olarak ilerleyen dönemlerde ara ara kendini tekrarladığı durumlar da gözlemlenmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?