Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Hastanın ağrılarını azaltmak için doktor spinal enjeksiyon yapılmasını tavsiye edebilir. Bu işlem inflamasyonu (şişlik ve tahriş) azaltarak ağrıyı geçirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda enjeksiyon, kişinin bel ve sırt bölgesini uyuşturarak doktora ağrının kaynağı hakkında bilgi verebilir.

Enjeksiyon İçin Hazırlık

Spinal enjeksiyon hastaneye yatırılmadan yapılan bir işlemdir. Enjeksiyonunuzdan önce size sağlığınızla ilgili sorular sorulacak, aynı zamanda işlem için nasıl hazırlanmanız gerektiğine dair talimatlar alacaksınız.

Kullandığınız ilaçların (kan sulandırıcılar, ağrı kesiciler, reçetesiz satılan ilaçlar, bitkisel ilaçlar ve ek gıdalar) bir listesini çıkarın. Bunların bazılarını işlemden önce kesmeniz gerekebilir. Lütfen doktorunuza sorun.

Alerjiniz olan şeylerin bir listesini çıkartın.

Randevunuza alışkın olduğunuz ağrıyla gelmeniz iyi bir fikirdir. Bu, enjeksiyonun ağrınızı bloklayıp bloklamadığını anlamayı kolaylaştırır. Bu yüzden spinal enjeksiyonlara bazen "blok" adı verilir.

Spinal enjeksiyon işlemi öncesi altı saat aç ve susuz kalmanız gerekebilir. Konu ile ilgili sağlık personelinden bilgi alabilirsiniz. Diyabet için ilaç alıyorsanız, ilacınızın işlem öncesi ve sonrası dozunda değişiklikler yapılabileceği için mutlaka doktorunuza söyleyin.

Röntgen, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi filmlerinizi işlem günü yanınızda getirin.

Eğer sağlığınızda bir değişiklik olursa örneğin; grip, nezle ya da başka bir hastalığa yakalanmış olma ihtimaliniz varsa doktorunuza söylemeniz önem taşımaktadır. Duruma göre doktorunuz işlemi başka bir tarihte yapmak isteyebilir. Herhangi bir durumdan dolayı işleminizi iptal etmeniz gerekirse en kısa süre içerisinde doktorunuzu bilgilendiriniz.

Riskler ve Komplikasyonlar

Her tıbbi girişimin riskleri ve faydaları olduğu gibi spinal enjeksiyonların da bazı riskleri ve komplikasyonları vardır. Bunların arasında;

  • Baş ağrısı
  • Kanama (nadir)
  • Enfeksiyon(nadir) görülebilir.

Başka işlemlerin başka riskleri olabilir. Eğer bunlar sizin durumunuzla ilgiliyse doktorunuz bunları sizinle tartışacaktır. İşlem sırasında İşlem genellikle kısadır, fakat enjeksiyonun sorunsuz yapılabilmesi için işlem sırasında pozisyonunuz çok önemlidir. Bu esnada kalp atışınızı ve soluk alıp verişinizi izlemek için size bir takım aletler bağlanabilir.

İğnenin yerini kesin olarak belirlemek için genellikle floroskopi (röntgen görüntülemesi) kullanılır. İğnenin yerini teyit etmek için kontrast madde enjekte edilebilir. Uyuşturmak için bir lokal anestetik (lidokain, bupivakain, vs) ve/veya steroidler (inflamasyonu azaltmak için) enjekte edilir.Enjeksiyon yerine ufak bir pansuman yapılabilir.

İşlemden sonra;

Bazı enjeksiyonlardan sonra dinlenme alanında zaman geçirmeniz gerekebilir.

  • İyi olduğunuzdan emin olmak için monitöre bağlanabilir ve yaşamsal bulgularınıza bakılabilir.
  • Gitmeden önce bazı formlar doldurmanız istenebilir.
  • Genellikle sizi eve götürecek birisine ihtiyacınız olabilir.
  • Ağrı olursa enjeksiyon yerine 10-20 dakika boyunca buz koyabilirsiniz. Cildinizi buzla yakmamak için, buzla cildiniz arasına bir havlu koyun.
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?