Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Tek Port VATS Yöntemi Nedir?

Tek Port VATS Göğüs Cerrahisinde minimal invaziv operasyon yöntemidir. Akciğerler başta olmak üzere göğüs cerrahisi ameliyatlarında uygulanan kapalı yöntemidir. Tek Port VATS yöntemi göğüs cerrahisi ameliyatlarında kullanılan minimal invaziv yaklaşımlar içerisindeki en az invaziv (least invazive) olan yöntemdir.

Göğüs boşluğu içerisinde sadece tek bir küçük kesi (2 - 4cm) yapılarak girilir. Diğer tüm cerrahi aletler yine aynı kesiden ilerletilerek operasyon tamamlanır. Şu anda dünyada ve ülkemizdeki tüm ileri merkezler bu yöntem için özel eğitim almaktadırlar.

Göğüs Cerrahisi Ameliyatları 4 Yolla Gerçekleştirilebilir:

Açık Yöntem

Kaburgalar arasının kesilerek, cerrahın ellerini de kullanarak gerçekleştirilen geleneksel yöntemdir.

Standart VATS

Göğüs boşluğu açılmaz, kaburgalara arasından 3 ayrı yerden kesi yapılır, bir kesiden kamera, diğer kesilerden de diğer cerrahi aletler ilerletilir. Bu yönteme MULTIPORT VATS adı verilir.

Robotik Cerrahi

Göğüs boşluğu açılmaz, oldukça kalın olan robot kolları en az 3 veya 4 ayrı yerden yapılan kesilerle göğüs boşluğuna ilerletilir.

Tek Port VATS (Uniportal VATS)

Kaburgalar arası bölge son derece yoğun sinir ağlarıyla örülüdür. En küçük travma dahi önemli ağrı oluşturur. Bu nedenle yapılacak olan ameliyatın hastaya daha az ağrı verici olması için yapılacak kesi sayısı da en az olmalıdır. Tek Port VATS teorik ve pratik olarak mümkün olan en az travma (tek kesi) ile gerçekleştirilen ameliyat yöntemidir.

Tek Port VATS Yöntemi Nasıl Yapılır?

Genel anestezi altında, hastanın hastalığının olduğu göğüs kafesi (sağ veya sol) tarafından yapılan 2-4cm arası bir kesiden 10mm bir cerrahi kamera ilerletilir. Cerrah elde edilen görüntüleri ekranda görerek aynı kesiden ilerlettiği diğer cerrahi aletler ile operasyonu gerçekleştirir. Çıkartılması gereken hastalıklı bölge endobag adı verilen cerrahi torba içerisine konularak göğüs boşluğu dışına çıkartılır. Ameliyat video eşliğinde gerçekleştirildiği için tüm ameliyat süreci kayıtlıdır. Bu kayıtlar tıbbi kayıtlarında bulunması için hastalara bir DVD olarak verilir.

Tek Port VATS Öncesi Hastalar Nasıl Hazırlanmalı?

Bunun için özel bir hazırlık yapılmasına gerek yoktur. 

Tek Port VATS Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

Akciğer Kanseri

En sık kullanıldığı hastalık Akciğer Kanseridir. Akciğer kanserinde açık yöntemle yapılan (ülkemizdeki birçok merkezde halen olduğu gibi) ameliyatların çok büyük bölümü Tek port VATS ile yapılabilmektedir. Ülkemizde yıllık akciğer kanseri sayısı resmi istatistiklerde 40 bindir, gerçek rakam 60 bindir (ABD nüfusuna orantılandığında). Bu hastaların %18'i ameliyatla tedavi edilir. Yani yıllık ülkemizde yaklaşık 9.000 akciğer kanseri ameliyatı uygulanmaktadır.

Mediasten Tümör ve Kistleri

Mediasten kalp ve akciğerler arasında kalan alandır. Burada ne kalbe ne de akciğer ait olan yapılardan çıkan tümörler vardır. Bu ameliyatlar göğüs kemiği açılarak veya kaburgalar arasından girilerek yapılır. Hastalar ameliyat sonrası önce yoğun bakım, sonra bir kaç gün serviste takip edilirler. Oysa Tek port VATS yönteminden sonra yoğun bakımda kalınmaz ve hastanede kalış süresi 1 veya 2 gecedir. Yine bebeklerde de doğumsal akciğer kistlerinin tedavisinde kullanılır. Her yıl ülkemizde bu şekilde 72 bebek doğmaktadır.

Bronşektazi

Genellikle çocukluk ve erken gençlik döneminde geçirilen enfeksiyonlara bağlı olarak bronşlarda ortaya çıkan kalıcı genişleme sonrası oluşan ciddi durumdur. Ülkemizde yaygın bir hastalıktır.

Plevral ve Perikardiyal

Göğüs boşluğunda (plevral) ve kalp zarı içerisinde (perikardiyal) sıvı toplanması durumlarında. Bunlar genellikle kansere bağlı olarak ortaya çıkar ve Tek port VATS yöntemiyle tedavi edilir.

Diyafram Hastalıkları

Akciğerdeki bül denilen hava balonlarının ve tekrarlayan pnömotoraksların tedavisinde sık kullanılır.

Tek Port VATS Hangi Hastalıkların Tanı Yönteminde Kullanılır?

Göğüs kafesi içerisinde yer alan ve diğer tanı yöntemleri ile patolojik inceleme için biyopsi alınması mümkün olmayan tüm durumlarda Tek port VATS yöntemi ile görüntülenerek direkt biyopsi alınır. Akciğer tümörününbüyüklüğü ve yerleşim yeri nedeniyle iğne biyopsisi veya bronkoskopi tüm akciğer tümörlerinin tanısını koymakta yeterli olmaz. Bunun dışında; plevral sıvıların teşhisinde ve mediastinal hastalıklarının teşhisinde kullanılır.

Torakoskopi Nedir?

Laparoskopi daha çok bilinen bir cerrahi yaklaşımdır; batın operasyonlarında kullanılır. Bunun toraks, yani göğüs bölgesinde kullanılan yöntemin karşılığı Torakoskopidir. Torakoskopi VATS ile eş anlamlıdır.

Tek Port VATS’ın Uniportal VATS’tan Farkı Nedir?

Standart VATS ameliyatında olduğu gibi kaburgalar arasından 3 ayrı kesi yapılmaz

Tek küçük bir kesiden girilerek operasyon gerçekleştirilir

Daha az ağrı

Hızlı iyileşme

Tıbbi olarak etkinliği kanıtlanmıştır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 7 Nisan 2022 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 7 Nisan 2022 Perşembe

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?