Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bölüm Hakkında

Göğüs cerrahisi, birçok farklı durumu tedavi etmek için kullanılır; bunlar arasında akciğer kanseri, göğüs duvarı deformiteleri, kalp kapak hastalıkları ve torasik yaralanmalar bulunur. Göğüs cerrahisi, modern tıbbın teknolojik ve cerrahi gelişmeleriyle birleşerek, hastalara daha etkili ve güvenli tedavi seçenekleri sunar. Minimal invaziv teknikler, hastaların iyileşme sürelerini kısaltırken, daha az komplikasyon riskiyle sonuçlanabilir. Ayrıca, robotik cerrahi gibi ileri teknolojiler, cerrahlara daha hassas ve kontrol edilebilir bir şekilde müdahale etme imkanı sağlar.
İçindekiler

Gögüs Cerrahisini Neye Bakar?

Göğüs cerrahisi, göğüs boşluğu içinde yer alan organ ve dokuların cerrahi tedavisini içeren tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Bu alan, k alp, akciğerler, yemek borusu, trakea ve göğüs duvarı gibi bölgelerdeki hastalıkların tanı ve tedavisini kapsar.

Acıbadem Sağlık Grubu Göğüs Cerrahisi bölümlerinde; majör akciğer rezeksiyonları, trakeal rezeksiyon, bronkoplasti, göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, rijit ve fiberoptik bronkoskopi, mediyastinoskopi, videotorakoskopi (VATS), toraks cerrahi grubu toraks acilleri için (trakeobronşial ve ösofageal yabancı cisimlerin çıkartılması dahil) durumlarında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Özellikle akciğer, özofagus, trakea, mediasten, akciğerlerin metastatik kanserleri, mezotelyoma, sarkoma, torasik outlet sendromu , timoma gibi hastalıklarla beraber, akciğer boşluğundaki organların selim hastalıkları ve habis plevral efüzyonların tedavisinde girişimsel yaklaşımlar kullanılarak müdahale etmek yine Göğüs Cerrahisi bölümlerinin kapsamındadır.

Göğüs Cerrahisi Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Göğüs cerrahisi, göğüs boşluğu içinde yer alan organ ve dokuların cerrahi yöntemlerle tedavisini içeren bir uzmanlık alanıdır. Bu cerrahi yöntemler farklı şekillerde yapılabilir ve birçok hastalığın tanı ve tedavisini içerir. Göğüs cerrahisi yöntemiyle tanı ve tedavisi yapılan hastalıklardan bazılar aşağıdaki gibidir.

Göğüs cerrahisi bölümü, onkoloji, gastroenteroloji ve radyasyon onkolojisi gibi diğer uzmanlık alanlarıyla birlikte multidisipliner bir çalışma yöntemi benimseyerek hastalara kapsamlı bir tedavi sunar.

Akciğer Hastalıkları

Akciğer Kanserinin cerrahi tedavi yöntemleri arasında en sık kullanılan yöntemler arasında lobektomi, pnömonektomi ve segmentektomi gibi müdahaleler yer alır.

Sık karşılaşılan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve amfizem gibi hastaların tedavisinde akciğerdeki baskıyı azaltmak için cerrahi tedavi yöntemleri uygulanır.

Yemek Borusu Hastalıkları

Yemek borusu kanseri, gastroözofageal reflü (GERD) ve barrett özofagus hastalıkların tedavisinde antireflü cerrahisi gibi özel cerrahi tedaviler uygulanır.

Göğüs Duvarı Hastalıkları

Göğüs duvarında bulunan tümörler, pektus ekskavatum (kunduracı göğsü) ve pektus karinatum (güvercin göğsü) gibi göğüs deformiteleri cerrahi yöntemlerle tedavi edilir.

Hava Yolu Hastalıkları

Pnömotoraks gibi akciğerin çökmesi, trakea stenozu ya da tümörlerine bağlı gelişen daralmaları için cerrahi yöntemler tercih edilir.

Göğüs Cerrahisinde Hangi Tanı Yöntemleri Kullanılır?

Göğüs cerrahisinde tanı koymak ve hastalıkları değerlendirmek için bir dizi ileri teknoloji yöntem ve prosedür kullanılır. Bu yöntemler, doğru tanı konulmasına ve hastalığın en uygun şekilde tedavi edilmesine olanak tanır. İşte göğüs cerrahisinde kullanılan başlıca tanı yöntemleri:

Bronkoskopi

Bronkoskopi, hava yollarını ve akciğerleri incelemek için kullanılan bir yöntemdir. Bir bronkoskop (ince, esnek bir tüp) burun veya ağız yoluyla solunum yollarına geçirilir ve doktorların doğrudan hava yollarını görmesini sağlar. Bu prosedür, akciğer kanseri, enfeksiyonlar ve diğer akciğer hastalıklarının tanısında kullanılır

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması

BT taramaları, vücudun iç yapılarının ayrıntılı görüntülerini sağlamak için X-ışınları kullanır. Göğüs bölgesindeki tümörlerin, enfeksiyonların ve diğer anormalliklerin tespiti için sıkça kullanılır. Bu yöntem, akciğer kanseri taramalarında da önemli bir rol oynar

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

MRG, güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak ayrıntılı iç organ görüntüleri oluşturur. Özellikle yumuşak dokuların incelenmesinde kullanışlıdır ve tümörlerin, damar hastalıklarının ve diğer göğüs hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Taraması

PET taraması, vücuttaki metabolik aktiviteleri görüntülemek için radyoaktif maddeler kullanır. Kanser gibi yüksek metabolik aktivite gösteren hastalıkların tespitinde ve yayılma derecesinin belirlenmesinde yardımcı olur.

Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS)

VATS, minimal invaziv bir cerrahi tekniktir ve göğüs boşluğunun incelenmesi veya cerrahi müdahale için kullanılır. Bu prosedürde, göğüs duvarına küçük kesiler yapılır ve bir kamera ile cerrahi aletler yerleştirilir. Bu yöntem, biyopsi almak, tümörleri çıkarmak ve çeşitli göğüs hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır.

Mediastinoskopi

Mediastinoskopi, göğüs boşluğunun ortasında yer alan mediasten bölgesinin incelenmesi için kullanılan bir prosedürdür. Bu yöntem, mediasten bölgesindeki lenf düğümlerinin ve diğer yapıların biyopsisini almak için kullanılır ve genellikle akciğer kanserinin yayılımını değerlendirmek için yapılır.

Bu tanı yöntemleri, göğüs cerrahisinin geniş kapsamlı ve çok disiplinli yaklaşımını destekler. Doğru tanı koymak ve etkili tedavi sağlamak için bu ileri teknoloji yöntemlerden yararlanılır.

Göğüs Cerrahisinde Kullanılan Tedavi Yöntemleri

Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi

Minimal invaziv göğüs cerrahisi (MİGC), büyük kesiler yerine küçük kesilerle gerçekleştirilen cerrahi işlemleri ifade eder. Bu yöntemler arasında Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) ve robotik cerrahi bulunmaktadır. MİGC'nin avantajları arasında daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi ve daha hızlı iyileşme süreci bulunur. VATS, akciğer kanseri, akciğer nodülleri ve plevral efüzyon gibi durumların tedavisinde kullanılır.

Travma Cerrahisi

Göğüs travması, motorlu araç kazaları, düşmeler veya diğer yaralanmalar sonucunda ortaya çıkabilir. Travma cerrahisi, bu tür yaralanmaların tedavisinde hayati bir rol oynar. Göğüs travması cerrahisinde, kaburga kırıkları, plevral efüzyon (göğüs boşluğunda sıvı birikimi) ve pnömotoraks (akciğerin çökmesi) gibi durumlar tedavi edilir. Bu cerrahi müdahaleler, hastanın solunum fonksiyonlarını düzeltmek ve yaşam kalitesini artırmak için gereklidir.

Kanser Cerrahisi

Göğüs cerrahisi, akciğer kanseri , yemek borusu kanseri ve plevral mezotelyoma gibi kanser türlerinin tedavisinde kullanılır. Lobektomi (akciğerin bir lobunun çıkarılması) ve pnömonektomi (tüm akciğerin çıkarılması) gibi prosedürler sıkça uygulanır. Kanser cerrahisi, tümörün tamamen çıkarılmasını ve hastalığın yayılmasının önlenmesini amaçlar. Erken evre kanserlerde, minimal invaziv yöntemler tercih edilebilir.

Amfizem Cerrahisi

Amfizem , kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) bir türüdür ve akciğer dokusunun hasar görmesiyle karakterizedir. Amfizem cerrahisi, hastalığın semptomlarını hafifletmek ve hastanın yaşam kalitesini artırmak için uygulanır. Akciğer hacmi azaltma cerrahisi (LVRS), hasarlı akciğer dokusunun çıkarılmasıyla hastanın solunum fonksiyonlarının iyileştirilmesini sağlar. LVRS, minimal invaziv yöntemlerle de gerçekleştirilebilir, bu da iyileşme sürecini hızlandırır ve komplikasyon riskini azaltır.

Tüberküloz Cerrahisi

Akciğer tüberkülozu (TB), Mycobacterium tuberculosis bakterisi tarafından oluşturulan bulaşıcı bir hastalıktır. TB'nin ilaç tedavisine dirençli olduğu durumlarda veya ciddi komplikasyonlar geliştiğinde cerrahi müdahale gerekebilir. Tüberküloz cerrahisi, enfekte olmuş akciğer dokusunun çıkarılmasını ve hastalığın yayılmasının kontrol altına alınmasını sağlar. Bu cerrahi işlem, akciğer rezeksiyonu veya kavite boşaltılması şeklinde uygulanabilir.

Bu tedavi yöntemleri, göğüs cerrahisinin geniş kapsamını ve multidisipliner yaklaşımını yansıtmaktadır.

Toraks Cerrahisi Nedir?

Akciğer kanseri ya da diğer büyük cerrahi göğüs operasyonlarında sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri de toraks cerrahisidir. Toraks cerrahi yöntemi göğüs duvarının açılmasıyla yapılan cerrahi bir yöntemdir.

Göğüs Hastalıklarında Robotik Cerrahi Yöntemi

Acıbadem Sağlık Grubu içinde yer alan Göğüs Cerrahisi bölümlerinde göğüs kafesi içinde yer alan organlarda görülen hastalıkların tanı ve tedavisinde gerektiği takdirde cerrahi hizmet sunulmaktadır.

Hastanelere bağlı Göğüs Cerrahisi bölümlerine başvuran kişilerin durumu; onkoloji, göğüs hastalıkları uzmanları ve radyoloji uzmanlarının da dâhil olduğu bir ekip tarafından multidisipliner yaklaşımla değerlendirilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba

Doktorlar

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?