Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Şubat 2018'de bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), potansiyel bir küresel tehdidi vurgulamak amacıyla "X Hastalığı" olarak adlandırılan belirsiz bir patojeni hastalık planı listesine dahil etti. DSÖ, bu belirsiz patojenin uluslararası bir salgına veya pandemiye neden olma riskini göz önüne alarak bu alandaki araştırma ve geliştirmeye odaklanmanın önemli olduğunu belirtti. DSÖ, salgınların her zaman belirli bir kaynaktan gelmediğini vurgulayarak, şu anda nedeni bilinmeyen bir patojenin ciddi bir uluslararası salgına yol açabileceğini kabul etmektedir. "X Hastalığı" henüz tanımlanmış olmamasına rağmen, gelecekteki potansiyel sağlık krizlerine işaret edebilir. Bilim insanları, bilinen patojenlerden ziyade bilinmeyen veya göz ardı edilen patojenlerin gelecekteki salgınlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmaktadır.
İçindekiler

X Hastalığı (X Virüsü) Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu belirsiz patojenin potansiyel olarak ciddi bir uluslararası bir salgına veya pandemiye neden olma riskini göz önüne alarak, bu alandaki araştırma ve geliştirmelere odaklanmanın uluslararası bir öncelik olması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. Ayrıca gelecekte olası bir “X Hastalığı” salgınına karşı hızlı ve etkili bir yanıt geliştirebilmek için küresel düzeyde kaynak ve çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini de ekledi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), X Hastalığını belirgin bir kaynaktan gelmeyen salgınlar olarak tanımlayarak, salgınların her zaman belirlenmiş bir kaynaktan gelişmediğini vurgulamaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ifadesiyle, "şu anda neden olduğu bilinmeyen bir patojenin ciddi bir uluslararası salgına yol açabileceğini" kabul etmektedir. X hastalığı henüz tanımlanmış olmasa da, gelecekteki potansiyel sağlık krizlerine işaret edebilir. Bilim insanları, "Gelecekteki salgınların, bilinen patojenlerden çok, bilinmeyenler ya da göz ardı edilen patojenler tarafından tetiklenebileceğini" vurgulamaktadır.

X Hastalığı (X Virüsü) Var mı?

X hastalığı veya X virüsü olarak adlandırılan bu hastalık bilinmemektedir. Bu ifade, genellikle belirli bir hastalığı tanımlamak için kullanılan bir terim değildir ve tıbbi bir anlamı yoktur. Hastalıklar genellikle isimlendirilirken, etken mikrop veya virüsün adı kullanılır veya belirtilerine, etkilediği organlara veya klinik özelliklerine göre adlandırılır. "X hastalığı" veya "X virüsü" ifadeleri genellikle belirsizlik veya gizlilik nedeniyle gerçek bir hastalığın adının gizlenmesi veya korunması amacıyla kullanılabilir. Ancak, tıbbi literatürde genel olarak "X hastalığı" veya "X virüsü" şeklinde spesifik bir tanım veya teşhis bulunmamaktadır.

Özetle, "X hastalığı" veya "X virüsü" ifadesi, gerçek bir tıbbi teşhis veya tanım değildir ve herhangi bir spesifik hastalığı tanımlamaz. Tıbbi açıdan doğru ve anlamlı bir ifade olmamasına rağmen, bazen gizlilik veya koruma amaçlarıyla da  bu ifade kullanılabilir. Ancak, bir hastalık hakkında belirli bilgilere ihtiyaç duyulduğunda, semptomlar, bulgular veya etken mikrop hakkında daha spesifik bilgiler gereklidir.

X Hastalığı (X Virüsü) Belirtileri Nelerdir?

X hastalığının belirtileri, mevsimsel hastalıklar veya grip gibi yaygın durumlarla ilişkilendirilebilir. Ancak, grip enfeksiyonlarının azaldığı veriler göz önüne alındığında, bu semptomlara daha fazla dikkat etmek gerekebilir. Eğer kendinizi hasta hissediyorsanız ve sürekli öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı veya burun akıntısı gibi belirtiler yaşıyorsanız, bu durumu ciddiye almalı ve başkalarına bulaştırma riskini azaltmak adına COVID-19 testi yaptırmak önemlidir. 

Bu adım, hem kendi sağlığınızı korumanız hem de toplumda virüsün yayılmasını engellemeniz açısından kritik bir öneme sahiptir.

X hastalığının belirtileri henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, bu hastalığın bir üst solunum yolu virüsü olarak ortaya çıkabileceği düşünüldüğünden, X hastalığı belirtileri de genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtilerine benzemektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri düşünüldüğünde, X hastalığının belirtileri arasında şunlar bulunabilir:

Öksürük

Halsizlik

Boğaz ağrısı

Kas ağrıları

Eklem ağrıları

Ateş

X Hastalığı (X Virüsü) Nedenleri

Bilim insanları, gelecekte ortaya çıkabilecek bir sonraki X Hastalığı'nın, insanlarda ölümcül hastalıklara sebep olabilen yaklaşık 25 farklı virüs ailesinden türeyen yeni bir virüsün olasılığının yüksek olduğuna inanmaktadır.

Hastalıklara sebep olan etkenler genellikle beş gruba ayrılır: virüsler, bakteriler, mantarlar, protozoalar ve helmintler (solucanlar). Protozoa ve solucanlar genellikle parazitler olarak sınıflandırılır ve parazitoloji disiplini ile ilgilenirken, virüsler, bakteriler ve mantarlar mikrobiyoloji disiplininin konularını oluşturur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu virüslerin X Hastalığına neden olabileceği yönünde açıklamalar yapmaktadır.

X Hastalığı (X Virüsü) Teşihisi

Beklenmedik bir bulaşıcı hastalıkla başa çıkabilmek ve etkili müdahalede bulunabilmek için kritik bir unsurlardan biri, hastalığın doğru bir şekilde teşhis edilmesidir.

Bir salgın meydana geldiğinde, yeni aşıların hızla geliştirilmesi kadar önemli olan bir diğer faktör de MERS, SARS, Zika ve bir sonraki Hastalık X gibi hastalıklara doğru teşhis koyma yeteneğidir. Bulaşıcı hastalıkların hızlı teşhisi hayati önem taşırken, tedavi ve önleme stratejilerindeki rolü göz önüne alındığında, duyarlılık ve özgüllüğe sahip bir teşhisin geliştirilmesi zorlu bir süreç olabilir. Bu süreç, bir hasta enfekte olduğunda hastalığın nasıl ortaya çıktığına dair öngörü gerektirir. Yeni bir hastalığa tanı konması; İlgili hükümet kuruluşları, araştırma enstitüleri ve üreticiler arasında birkaç ay veya birkaç yıl sürebilir.

X Hastalığı (X Virüsü) Öldürür mü?

X Hastalığı gerçek bir hastalık değildir; bu bir kavramdır. Ancak, "Hastalık X" terimi, insan sağlığı için gerçek ve giderek büyüyen bir tehdidi tanımlar. Dünya, bu tür tehditlere daha etkili bir şekilde yanıt verebilmek adına kendisini daha iyi hazırlamalıdır. En son örneği, COVID-19'u tetikleyen SARS-CoV-2 virüsüdür. Bu salgın, yeterince hazırlıklı olmamamız nedeniyle hızla yayılmış ve küresel çapta milyonlarca ölüme yol açmıştır. Ancak güvenli ve etkili aşılar, COVID-19'un ölüm ve hastalık oranlarını önemli ölçüde azaltarak ilk yıl içinde yaklaşık 20 milyon hayatı kurtarmıştır.

X Hastalığı (X Virüsü) Salgına Neden Olabilir Mi?

Bir sonraki pandemi tehdidi, yeni bir X Hastalığı olarak ortaya çıkabilir, ancak bilinen patojenlerin mutasyona uğraması veya yeniden ortaya çıkması gibi sebeplerle de meydana gelebilir. Örneğin, Chikungunya virüsü gibi, uluslararası hastalık salgınlarına veya pandemilere yol açabilecek patojenlerin ortaya çıkma riski mevcuttur.

X Hastalığından (X Virüsü) Korunma Yöntemleri?

Hastalığın özelliklileri veya yayılma zamanı ya da hızının kesin olarak tahmin edilememesi, X Hastalığı için plan yapma şansı olmadığı anlamına gelmez. Bilim insanları, olası bir yeni X Hastalığına sebep olabilecek virüsleri hedefleyebilecek aşılar ve tedaviler gibi yeni tıbbi gelişmeler üzerinde çalışmalarına devam etmektedirler. 

Bireysel olarak ise pandemiye neden olan tüm hastalıklarda olduğu gibi; maske kullanımı, hijyen kurallarına dikkat edilmesi, sosyal mesafe kurallarına uyulması, aşı ve hasta kişilerle temasın en aza indirilmesi gibi kurallara uymak olası hastalıklara yakalanma riskinin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 8 Şubat 2024 Perşembe

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?