Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Yağ Bezesi Nedir?

Yağ bezesi , ya da tıbbi adı ile lipom çoğunlukla cilt ile cildin altına yatan kas tabakası arasında yer alan, yavaş büyüyen, yağlı bir yumruya verilen isimdir. Dokunulduğunda hamur gibi hissedilen yağ bezeleri genellikle hassas değildir ve parmağın hafifçe bastırılmasıyla bile kolayca hareket ederler. Lipomlar yaygın olarak orta yaş döneminde ilk olarak tespit edilirler. Bazı vakalarda bireyde birden fazla yağ bezesi geliştiği gözlemlenmiştir.

Yağ bezeleri tümör olarak sınıflandırılsalar dahi kanser değildir ve genellikle zararsızdır. Bir çok vakada herhangi bir tedavi uygulanması gerekli değildir, ancak yağ bezesinin bireyi rahatsız ettiği, ağrıya neden olduğu veya büyüdüğü durumlarda cerrahi müdahale ile çıkarılması mümkündür.

Yağ Bezesi Neden Olur?

Yağ bezelerinin oluşma nedeni tıp uzmanları tarafından henüz tam olarak belirlenememiştir. Ancak yağ bezelerinin aynı kan bağına sahip aileler içinde daha sık görülmesi lipom gelişiminde muhtemelen kalıtsal faktörlerin rol oynadığına işaret etmektedir. Her ne kadar her yaş grubunda görülse dahi, yağ bezeleri daha yaygın olarak 40 ila 60 yaş arasında ilk defa ortaya çıkar.

Yağ Bezesi İle Ortaya Çıkabilecek Komplikasyonlar Nelerdir?

Yağ bezeleri kanserli olmasa dahi, nadiren kötü huylu veya kanserli bir liposarkomu taklit edebilirler. Aynı zamanda vücut üzerinde bulundukları konuma göre bireyin hayat kalitesini düşürebilecek veya anksiyeteye yol açabilecek bir görünüm sergileyebilirler.

Yağ Bezesi Nasıl Önlenir?

Yağ bezelerini önlemenin bilinen bir yolu yoktur. Yağ bezeleri yapıları gereği iyi huylu tümörlerdir. İyi huylu, mevcut bir tümörün vücuda yayılma şansının olmadığı anlamına gelir. Yani yağ bezeleri kaslara veya diğer çevre dokulara yayılmaz ve yaşamı tehdit edecek şekilde genişlemez.

Yağ Bezesinin Belirtileri Ve Tipleri Nelerdir?

Yağ bezeleri vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Lipomlar tipik olarak deri tabakasının hemen altında bulunurlar. Birçok vakada boyun, omuzlar, sırt, karın, kollar ve uylukların çevresinde görülürler. Yağ bezeleri yumuşak dokulu ve hamur gibi bir görünüme sahiptir. Ayrıca parmağın hafif bir baskısı ile hareket ettirilebilirler. Yağ bezelerinin boyutları genellikle küçüktür ve tipik olarak 5 santimetreden daha ufaktırlar. Ancak bazı vakalarda daha büyük bir boya ulaştıkları görülmüştür. Bazı yağ bezeleri ağrıya sebep olabilir. Eğer lipom büyür ve yakındaki sinirlere baskı yaparlarsa, veya çok sayıda kan damarı içlerinden geçerse ağrılı olabilirler.

Her ne kadar yağ bezeleri nadiren ciddi bir tıbbi durumun varlığına işaret etse dahi, vücutlarının herhangi bir yerinde bir şişlik veya şişlik fark eden bireyler kontrol için doktorlarına başvurmalıdır.

Yağ Bezesi Nasıl Teşhis Edilir?

Doktorlar yağ bezelerini genellikle bir fiziksel muayene yaparken teşhis edebilirler. Yağ bezeleri yumuşaktır ve acı vermez. Ayrıca lipomlar genellikle sadece yağ dokularından oluştukları için dokunulduğunda kolayca hareket ederler.

Bazı vakalarda, dermatolog bireyin vücudunda bulunan yağ bezesinden biyopsi alabilirler. Biyopsi prosedürü sırasında, dokunun küçük bir kısmından bir örnek alınır ve test için bir laboratuvara gönderilir. Bu test kanser olasılığını dışlamak için yapılır. Bir lipom kanserli olmasa, dahi nadiren kötü huylu veya kanserli bir liposarkomu taklit edebilir.

Biyopsi sonuçları şüpheli bir yağ bezesinin esasında bir liposarkom olduğunu gösteriyorsa MRI ve BT taramalarını kullanarak daha ileri testler yapılması gerekli olabilir. Yağ bezesine benzer yumruların aslında liposarkom adı verilen bir kanser türü olma ihtimali çok düşüktür. Liposarkomlar yani yağlı dokulardaki kanserli tümörler çok büyük bir hızla büyürler, parmak ile temas edildiklerinde cilt altında hareket etmezler ve genellikle ağrıya neden olurlar.

Yağ bezesinin büyümeye devam ettiği ve ağrılı hale geldiği vakalarda doktor bireyin rahatsızlığını gidermek ve liposarkom olması ihtimalini dışlamak için basit bir cerrahi müdahale ile lipomu çıkarabilir.

Yağ Bezesi Nasıl Geçer?

Yağ bezeleri öz bakım ile azaltılamaz. Her ne kadar sıcak kompresler diğer cilt topakları için etkili olsa dahi yağ bezeleri için bir etki göstermezler, çünkü lipomlar bir yağ hücresi yığınından meydana gelirler.

Yağ Bezesi Nasıl Tedavi Edilir?

Bir yağ bezesi için genellikle herhangi bir tıbbi tedavi gerekmez. Bununla birlikte, eğer yağ bezesi bireyi rahatsız ediyorsa, ağrılıysa veya sürekli büyüyorsa, doktor çıkarılmasını önerebilir. Lipom tedavileri arasında cerrahi müdahale, liposuction ve steroid enjeksiyonları bulunur.

Yağ bezeleri genellikle ameliyatla sırasında cerrahi yöntemlerle kesilerek çıkarılır. Yağ bezesinin çıkarılmasından sonra tekrar etmesi çok nadir görülen bir durumdur. Yağ bezesi ameliyatının olası yan etkileri arasında yara izi ve morarma bulunur. Minimal eksizyon ekstraksiyonu olarak bilinen bir tekniğin kullanıldığı cerrahi müdahaleler daha az yara izi ile sonuçlanabilir.

Liposuction başka bir tedavi seçeneğidir. Yağ bezeleri yağ bazlı olduğu için, bu prosedürün uygulanması yağ bezesinin boyutunu küçültmek için işe yarayabilir. Liposuction, büyük bir şırıngaya bağlanan bir iğneyi ile gerçekleştirilir ve bölge işlemden önce genellikle uyuşturulur.

Steroid enjeksiyonları da doğrudan yağ bezesinin çıktığı bölgede kullanılabilir. Bu tedavi yağ bezesini küçültebilir ancak tamamen ortadan kaldırmaz.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?