Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Yazla birlikte botlarımızı, çizmelerimizi çıkarır, terliklere ve açık ayakkabılara geçeriz, ayaklarımıza yaz bakımı yaparak hazır olmalıyız. Deniz, havuz kenarlarında çıplak ayak ile yürüyerek maruz kalınabilecek tehlikelerin farkında olmalıyız.

Güzel ve sağlıklı görünen ayaklar ile yaza başlamak için aşağıdaki konulara dikkat etmenizi öneririz: 

  • Güneş kremi sürerken ayaklar da ihmal edilmemeli.
  • Çıplak ayak ile havuz kenarlarında, soyunma odalarında dolaşırken mantar, siğil enfeksiyonu kapma riski artar, mutlaka terlik giyilmeli. Özellikle diyabeti olan kişiler çıplak ayak ile dolaşmamaya özen göstermeli, ayaktaki en ufak bir kesi ya da enfeksiyon ciddi vakalar ile sonuçlanabilir.
  • Yazla gelen sıcaklık artışı ile ayakta terleme artar, mantarın en sevdiği ortam oluşur. Yaza girerken ayakların hava alabileceği ayakkabılar seçilmeli, pamuklu çoraplar giyilmeli. Aynı ayakkabı üst üstte her gün giyilmemeli, havalandırılıp sonraki günler giyilmeli.
  • Sıcak havalar ile belki dışarda daha fazla vakit geçirilmekte, daha çok yürünmekte, hatta çorapsız yürünmekte. Böylece ayaklarda deri sertleşmesi, çatlaklar ve nasırlar oluşabilmekte. Özellikle yaşla birlikte ayaktaki yağ tabakası da azaldığı için sertleşme ve nasır riski oluşmaktadır. Nasır bakımı yapılmalı, düzenli nemlendirici kullanılmalı.
  • Yazla beraber ayak bakımı daha sık yaptırıldığı için, ayak bakımını yapan merkezin her uygulamadan sonra kullandığı ekipmanları steril ettiğinden (yalnızca dezenfekte etmediğinden) emin olunmalı. 

Dezenefeksiyon ile mikroorganizmalar sadece inaktif hale gelir, halbuki sterilizasyonda tek canlı mikroorganizma dahi kalmaz. Kullanılan kesici aletlerin doğru steril edilmemesi halinde daha önce uygulama yapılan kişilerden alınan Hepatit B, Hepatit C, HIV, siğil virüsü bulaşabilir. 

Ayak Bakımı Yaz Mevsiminde de Sürdürülmeli

Ayaklarımızın ve tırnaklarımızın temiz ve bakımlı görünmesini isteriz. Ancak tırnaklarımızda kötü görüntüye sebep olan mantar, boşalma, kırılma, kayıp gibi problemler varsa açık ayaklar ile görünmekten kaçınırız. 

Tırnakta batık varsa açık ayakkabı giyildiğinde basılır, çarpılır endişesi taşırız. Nasırlar canımızı acıtır, çatlaklar kötü görünür, enfeksiyon kapılması için açık ortam yaratırlar. Bu problemler düzenli ayak bakımı ile giderilebilir.

Ayak Sağlığı bölümlerinde yapılan batık tırnak tedavisi ile hastalarımız ilk günden rahatlık hissedebilir, bant/tel uygulamaları sonrası günlük hayatlarına devam edebilir, rahatlıkla duş alabilir, denize girebilir, isterlerse bant üzerine oje sürebilirler.

Ayak Sağlığı bölümlerimizde kötü görüntüye sebep olan tırnak bozuklukları (deformiteler) tedavi edilebilir, gerekirse estetik kaygıyı gidermek için protez tırnak uygulaması yapılabilir. Nasır ve çatlak tedavileri yapılır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?