Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2015 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya
 • 2008 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2022 SYNLAB Eskişehir Biyokimya Laboratuvarı
 • 2019 - 2022 Eskişehir Şehir Hastanesi / Uzman Dr.
 • 2018 - 2019 Manisa Devlet Hastanesi / Başhekim Yardımcısı
 • 2016 - 2017 Manisa Devlet Hastanesi / Uzman Dr.
 • 2015 - 2016 Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi / Uzman Dr.
 • 2008 - 2011 Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Pratisyen Hekim
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of sprint interval and continuous endurance training on oxidative stress and antioxidant adaptations in young healthy adults. Journal of Health and Physical Activity 2021; 13 (2): 27-35 doi: 10.29359/BJHPA. 13.2.03 Gulbirı Rudarli Nalcakan, Ece Onur, Arzu Oran, S. Rana Varol Baltic
 • The Evaluation Of Pretreatment Neutrophil-Lymphocyte Ratio And Derived Neutrophil-Lymphocyte Ratio İn Patients With Laryngeal Neoplasms Brazilian Journal Of Otorhinolaryngology 2019 578-587 DOİ: 10.1016/j. bjorl.2018.04.013 Görkem Eskiizmir, Uzdan Uz, Ece Onur, Beyhan Ozyurt, Gizem Karaca Cikrikci, Nevin Şahin, Arzu Oran, Onur Çelik
 • Etiologic Risk Factors And Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms in Under One-Year-Old İnfants VVİth Urolithiasis 2018 Urolithiasis 349-356 DOI:10.1007/s00240-017-1009-7 Ezgi Yangın Ergon, ipek Ozunan Akil, Fatma Taneli, Arzu Oran, Beyhan Cengiz Ozyurt
 • Relationships Betvveen Nicotine Craving, Orexin-Leptin Levels And Temperament Character Traits Among Non-Treatment Seeking Health Professionals Psychiatry And Clinical Psychopharmacology 2018 386-393 DOI:10.1080/24750573.2018.1458433 Kadir Aşçibaşi, Artuner Deveci, Beyhan Cengiz Ozyurt, Arzu Oran Pirinçcioğlu, Fatma Taneli
 • Effects Of Aerobic Plus Explosive Power Exercises On Bone Remodeling And Bone Mineral Density in Young Men Veysi Çay, Gürbüz Buyukyazi, Cevval Ulman, Fatma Taneli, Yeliz Doğru, Hakan Tıkız, Gül Gümüşer, Arzu Oran, Pembe Keskinoğlu Veysi Çay, Gürbüz Buyukyazi, Cevval Ulman, Fatma Taneli, Yeliz Doğru, Hakan Tıkız, Gül Gümüşer, Arzu Oran, Pembe Keskinoğlu
 • Evidence Of Associations Betvveen Brain-Derived Neurotrophic Factor(BDNF) Serum LevelsAnd Gene Polymorphisms VVİth Tinnitu Noise Helath 2017 140-148 DOI:10.4103/nah.NAH_74_16 Aysun Coskunoglu, Seda Orenay-Boyacioglu, Artuner Deveci, Mustafa Bayam, Ece Onur, Arzu Onan, Fethi S Cam
 • Evaluation Of The Measurement OfActh, Fibronectin, Pentraxin 3 LevelsAnd Cervical Length in Pregnant VVomen Under Threatened Preterm Delivery Perinatal Journal 2016 77-82 DOI: 10.2399/prn. 16.0242004 Filiz Aktenk, Burcu Artunç Ülkümen, Yeflim Güvenç, Halil Gürsoy Pala, Arzu Oran
 • Effect Of Folk Dance Training On Blood Oxidative Stress Level, Lipids, And Lipoproteins Polish Journal OfSportAnd Tourism 2016 133-139 DOI:10.1515/pjst-2016-0017 Bora Okdan, Gulbin Rudarli Nalcakan, Ece Onur, Arzu Oran, Mesut Nalcakan

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI