Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
EĞİTİM
 • 2017 FIMM Eğitmeni Marc Henry-Gouchart İle Beraber Manuel Tıp Eğitimi
 • 2010 - 2017 BNR ve IFMANT Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul''dan Nöralterapi, Applied Kinesioloji, Mikroakupunktur.... Muhtelif Avrupa Ekolünde Tamamlayıcı Tıp Eğitimi
 • 2012 - 2016 FIMM Başkanı Dr. Wolfgang von Heyman dan Manuel Tıp Eğitimi - 450 saat
 • 2000 - 2004 Türkiye ve Varna''da Prof. Todor Todoroff''tan Manuel Tıp Eğitimi -300 saat
 • 1996 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.Dalı Profesörü
 • 1992 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A. Dalında Lokal Enjeksiyon - Enjeksiyonlarla Tedavi Birimi Kurucusu
 • 1991 Avusturya Innsbruck''ta Tıp Fakültesinde İntensiv Nöroloji ve Nörolojik Rehabilitasyon Kürsülerinde Misafir Doçent ve Prof. Gernerd ve Prof. Schmutzhard; la Beraber Araştırmacı (Burslu)
 • 1991 Innsbruck, Graz, Linz ve Viyana''da Prof. Lewitt, Prof. Tilscher ve Prof.Berger''den Manuel Tıp Eğitimi
 • 1991 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.Dalında Multidisipiiner Çene Eklem Hastalıkları Tanı Tedavi Birimi Kurucusu
 • 1990 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçenti
 • 1990 Avusturya Viyana Klosterneuburg AUVA Weisser Hof Rehabilitasyon Hastanesi / Misafir Araştırmacı
 • 1988 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • 1979 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2022 Romatem Nişantaşı. Romatem Ulus, Or-Nö-Ram Şişli, Liv Ulus, Medicine Hosp/Atlas Üniversitesi / Serbest Konsultan hekim / FTR Uzmanı
 • 2013 - 2015 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi FTR A.Dalı Ağrı Bilim Dalı Profesörü
 • 2010 - 2015 Florence Nightingale Hastaneleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üniteleri Koordinatörü
 • 1988 - 2015 İstanbu Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Başasistanı ve Öğretim Görevlisi / Üyesi
 • 1985 - 1987 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Asistanı
 • 1983 - 1985 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Asistanı
 • 1981 - 1983 Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Hastanesi Nöroşirüji Asistanı
 • 1981 Sağlık Bakanlığı Bigadiç Hükümet Tabibi
 • 1980 - 1981 Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Sağlık Amirliği
ÜYELİKLER
 • Temel Tamamlayıcı ve Destekleyici Tıp Derneği Başkanı (TETAD) ve Kurucu Üyesi
 • Kranio-Maksillo-Fasial ve Çene Eklemi Rehabilitasyon Derneği - Kurucu Üyesi
 • Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği (Eski Başkanı)
 • Türk Ağrı Derneği Eski Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyesi
 • Hareket Sistemi Hastalıkları Derneği Eski Başkanı ve Kurucu Üyesi
 • Manuel Tıp Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı
 • Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu (Türk FTR Board) Akredizasyon Kurulu Üyesi
BİLİMSEL YAYINLAR

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI