Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2007 Karolinska Instituet Center for Alzheimer Research
 • 1999 - 2002 Y.Lisans Sinirbilim İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Ensititüsü
 • 1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
 • 1992 - 1994 Tıpta Uzmanlık Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
 • 1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 - 2022 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 • 1994 - 2010 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 • 1992 - 1994 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
 • 1990 - 1991 Antalya SSK Hastanesi, Dahiliye ve Acil Servis Birimleri Birimleri
 • 1989 - 1990 Erzurum SSK Hastanesi, Pediatri ve Enfeksiyon Hastalıkları Birimleri, (mezuniyet sonrası zorunlu hizmet)
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Nörodejeneratif Hastalıklar Derneği
 • Türk Epilepsi Derneği
 • American Academy of Neurology
 • Alzheimer''s Association
 • Beyin-Damar Hastalıkları Derneği
 • Movement Disorder Society
 • Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi Kurucu Üyesi
 • Türk Nöroloji Derneği Davranış Nörolojisi Demans Çalışma Grubu Başkanı
 • Nöropsikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Mediterranean Stroke Society
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The Clinician''s Point of View for exercise in Neurodegenerative Diseases Acta Physiologica 2022;234:10 Tuncer N.
 • A Case of Chronic Functional Parkinsonism Treated Over 10 Years for the Diagnosis of Juvenile Parkinsonism Puan Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry , cilt.32, sa.4, ss.286-290, 2021 Bulut N. S. , Yorguner N. , Çarkaxhiu-Bulut G., Tuncer E. N.
 • Successful treatment of influenza B associated acute necrotizing encephalopathy in an adult using combination of high dose oseltamivir-IVIG-pulse metylprednisolone Acta Neurologica Belgica, 2020 Aug 9. doi: 10.1007/s13760-020-01462-8 Erdil E., Vural E., Kahraman PK., Tuncer E. N.
 • Evaluation of depresive mood and cognitive functions in patients with acromegaly under somatostatin analogue therapy. J Endocrinol Invest 2017 ;40(12):1365-1372 Alibas H, Uluc K, Koytak PK, Uygur MM, Tuncer N, Tanrıdag T, Yavuz DG.
 • The choroid and lamina cribrosa is affected in patients with Parkinson''s disease: Enhanced depth imaging optical coherence tomography study Acta Ophthalmologica 2016 Feb;94(1):e68-75.doi: 10.1111/aos.12809. Eraslan, M.a , Cerman, E.a, Yildiz Balci, S.b, Celiker, H.a, Sahin, O.a, Temel, A.a, Suer, D.c, Tuncer Elmaci, N
 • Executive functions in sarcoidosis: A Neurocognitive assesment study Sarcoidosis Vasc. AND Diff. Lung Disease 2016;33:426-433 Topcuoglu O.B, Kavas M, Alibaş H, Çetintaş G, Arınç S, Midi I, Tuncer Elmacı N.
 • Comparison of Optical Coherence Tomography Findings in Patients With Primary Open-angle Glaucoma and Parkinson Disease J Glaucoma. 2016 Jul;25(7):e639-46. doi: 10.1097/IJG.0000000000000239. Eraslan M, Balci SY, Cerman E, Temel A, Suer D, Elmaci NT.
 • A severe case of systemic lupus erythematosus with increased pressure communicating hydrocephalus Eur J Rheumatol 2015; 2: 76-7 Ozen G, Yılmaz-Oner S, Tuncer N, Akbaş T, Tuglular S, Direskeneli H.
 • Headache during air travel: An unusual cause of reversible cerebral vasoconstriction syndrome Headache Volume 55, Issue 1, 1 January 2015, Pages 174-175 Alibas, H., Ceferova, S., Kahraman Koytak, P., Uluc, K., Midi, I., Tuncer Elmaci, N., Aktan, S., Tanridag, T.
 • Severe neuro-Behcet''s disease treated with a combination of immunosuppressive and a TNF inhibitör. Cogn Behav Neurol. 2012 Jun;25(2):57-62. doi: 10.1097/WNN.0b013e3182593c75 Korkmaz FN, Ozen G, Ünal AU, Kahraman Koytak P, Tuncer N, Direskeneli H.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI