Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Nöroloji Nedir?

Acıbadem Sağlık Grubu Nöroloji bölümleri bünyesinde serebrovasküler olay ünitesi, baş ağrısı, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları, demiyelinizan hastalıklar (multipl skleroz), epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer, Parkinson hastalığı), nöromusküler hastalıklar, periferik sinir sistemi hastalıkları konusunda ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Birimlerimizde yer alan elektrofizyoloji laboratuvarında EEG, EMG, uyarılmış potansiyel çalışmaları yapılmaktadır.

Nöroloji Bölümü Tanı ve Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu Nöroloji bölümleri, ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi hizmeti vermektedir.

Nöroloji bölümümüzde; migren ve diğer baş ağrıları, bel ve boyun ağrıları, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları (inme), multipl skleroz ve diğer demiyelinizan hastalıklar, Alzheimer hastalığı ve diğer demansiyel sendromlar, Parkinson hastalığı, distoniler, diskineziler, esansiyel tremor, huzursuz bacak sendromu gibi hareket bozuklukları ve nörodejeneratif hastalıklar, epilepsi, myastenia gravis ve diğer nöromusküler hastalıklar, uyku bozuklukları, tuzak nöropatileri, periferik nöropatiler ve benzeri hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri konusunda hizmet verilmektedir.

Elektrofizyoloji laboratuvarlarımızda EEG, EMG, VEP, SEP, BAEP, Tek lif EMG incelemelerinin yanı sıra beyin ve omurilik cerrahileri sırasında intraoperatif monitorizasyon uygulaması yapılmaktadır. Nöroloji branşımızın nörooftalmoloji adlı bir alt birimi de mevcuttur.

Intraoperatif Nöromonitörizasyon Ünitesi

İntraoperatif nöromonitörizasyonun amacı ameliyat esnasında hastanın beyin, beyin sapı, kraniyal sinir ve periferik sinirlerden oluşan sinir dokusu fonksiyonlarını korumaktır. Beyin ya da omurilik hasar gördüğünde etkilenen bölgeye bağlı olarak kişi hareket etme, hissetme, duyma ya da konuşma kabiliyetlerini kaybedebilmektedir.

Bunu önlemek amacı ile son yıllarda beyin ve omurilik ameliyatlarında intraoperatif nöromonitörizasyon yaygın olarak kullanılmaktadır.

İntraoperatif nöromonitörizasyon ekibi uygun hastada, ameliyat esnasında sinir dokularının fonksiyonunu değerlendirebilmekte ve cerrahi girişim nedeniyle gelişebilecek olası bir hasarı girişim sırasında erken dönemde tanımlayarak, cerraha bilgi verebilmektedir.

Bu verilen bilgi doğrultusunda cerrah, çoğu zaman, hastanın sinir dokularının zarar görmemesi için ameliyat stratejisini değiştirebilmektedir. Böylelikle hastanın ameliyat sonrasında saptanabilecek konuşma, hareket, işitme ya da duyu fonksiyonlarındaki hasarın önüne geçmek mümkün olabilmektedir.

Kimlerde intraoperatif nöromonitörleme gereklidir?

İntraoperatif nöromonitörleme hastanın sinir dokularının hasar görmesi açısından yüksek risk içeren ameliyatlarda gereklidir. Beyin ve sinir cerrahisi ve omurga cerrahisi, beyin ve omurilik ameliyatlarında bu hizmetten en sık yararlanan bölümlerdir.

İntraoperatif nöromonitörleme ünitesi ekibi nörofizyoloji eğitimi almış nörolog ve teknisyenlerden oluşur. Bu ekip hastanın sağlam sinir dokusunun hasar görebileceği yüksek riskli ameliyatlarda cerrahın yanında ameliyata girmektedir.

Intraoperatif nöromonitörleme ekibi ameliyat esnasında cerrah ve anestezist ile yakın işbirliği içinde çalışır.

Nörooftalmoloji

Göz ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan görme sinirleri ve yollarını etkileyen hastalıklarla ilgilenen birimdir.

Nöroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Nöroloji bölümünde vücut sisteminin nörolojik olarak çalışmasını etkileyen, kendi başına veya herhangi bir sebebe bağlı oluşan hastalıkların tedavisi gerçekleştirilir. Nörolojik açıdan problemleri olan hastaların tanısı konulmadan önce doktor tarafından hastanın geçmiş bulguları incelenir. 

Hastanın geçmişinde daha önce var olan hastalıklar ve genetik bir hastalık olup olmadığını anlamak için aile öyküsü alınır. Hastanın detaylı geçmişi alındıktan sonra klinik olarak kapsamlı bir değerlendirme ile kan testleri, BT taramaları ve periferik sinir ve kas fonksiyonlarının ölçüldüğü testler yapılır. 

Beyinsel hastalıkların en sık belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, vücutta güç kaybı, hareketlere engel olamama gibi koordinasyon sorunları, bilinç bulanıklığı, uyuşma veya baş dönmesi gibi semptomlar görülebilir. 

Özellikle baş ağrısına bağlı gelişen şiddetli bulantı, kusma, görme kaybı, el - ayaklarda uyuşuklar ve baş dönmesi gibi ek semptomlar varsa ve bu semptomlar günün belirli saatlerinde kendini tekrar ediyorsa, kişinin günlük hayatını büyük ölçüde etkiliyorsa en kısa sürede mutlaka bir nöroloji uzmanına gözükmesi gerekir. 

El ayak uyuşmaları da farklı hastalıklara bağlı olabileceği gibi nörolojik hastalıklarında başlangıcı olarak kabul edilebilir. Sürekli olarak kendini tekrarlayan el ve ayakta uyuşmalar veya hareket kaybı gibi durumlarda da mutlaka öncelikle bir nöroloji uzmanına danışılması gerekir. Bu rahatsızlıklar yaşlılığa bağlı gelişebileceği gibi aynı zamanda hastalıkların habercisi de olabilir. 

Nöroloji bölümü sinir sistemindeki beyin, beyin sapı, omurilik ve sinirlerle ilgilenir. Nöroloji bölümünde birçok hastalığın tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Nöroloji bölümü; beyin damar hastalıkları gibi, beyin fonksiyonlarından kaynaklanan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Nörolojik hastalıklardan bazıları ise;  

 • Parkinson,  
 • Migren,  
 • Alzheimer,  
 • Epilepsi,  
 • İnme,  
 • Menenjit,  
 • Demans,
 • Nöromüsküler hastalıklar,  
 • Omurilik bozuklukları,  
 • Diskineziler,
 • Uyku bozukluklarına bağlı hastalıklar
 • Uyku apnesi,
 • Beyin tümörleri,  
 • Distoni,
 • Meninjiyom,
 • Huzursuz bacak sendromu,
 • Titreme Hastalığı (Esansiyel Tremor),
 • Torasik Outlet (Çıkış) Sendromu,
 • Kas distrofisi gibi kas hastalıkları
 • Beyin anevrizmaları,
 • Boyun fıtığı,
 • Vertigo (baş dönmesi),
 • Nöropatik hastalıklar (el ayak uyuşmalarına bağlı diyabet, üre gibi hastalıklar),
 • Myastenia gravis (kasların zayıfladığı ve kolayca yorulduğu),
 • Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS),
 • Multiple skreloz,
 • Beyin damar hastalıklarıdır.
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı Yayımlanma Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma

İlgi Alanları

 • ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz)

  ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı, beyin ve omurilikte bulunan ve kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesidir.


  Detaylı Bilgi
 • Alzheimer ve Yaşlanma

  Alzheimer ve Yaşlanma Merkezi''nde Nörolojik ve psikiyatrik muayene, diyetisyen, psikolog görüşmelerinin yanında nöropsikolojik testler de yapılmaktadır.


  Detaylı Bilgi
 • Baş Ağrısı

  Baş ağrısı tek başına bir rahatsızlık değil ancak üstünde durulması gereken bir semptomdur. Migren tipi ve gerilim tipi baş ağrıları tedavi gerektirmektedir.


  Detaylı Bilgi
 • Baş Ağrısı Tedavisi

  Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde kurulan Baş Ağrısı Klinikleri’nde baş ağrısının tanı ve tedavisi konusunda hizmet verilmektedir.


  Detaylı Bilgi
 • Behçet Hastalığı

  Behçet Hastalığı, vücudun farklı yerlerindeki kan damarlarının iltihabına neden olan ve nadir görülen kronik bir hastalıktır.


  Detaylı Bilgi
 • Beyin Anevrizmaları

  Beyin anevrizması beyindeki kan damarlarında çıkıntı ya da balonlaşma olmasıdır. Beyin anevrizmaları atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşurlar.


  Detaylı Bilgi
 • Beyin Kanaması

  Beyin kanaması kafatası içinde, beyin dokusu, beyin boşlukları ve beyin yüzeyinde olan kanamalardır. Çok ciddi sakatlıklara ve ölüme sebep olabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Beyin Pili

  İlaç alımına bağlı görülen, istemsiz kasılmalar(diskinezi) gibi yan etkilerde düzelme görülür. İlaç alımlarının azaltılmasına yardımcı olur.


  Detaylı Bilgi
 • Beyin Tümörleri

  Beyin tümörleri, beynin kendi içinde oluşan tümörlerin yanı sıra çevredeki dokulardan kaynaklanan ve kafatası içine doğru büyüyen tümörleri de kapsıyor.


  Detaylı Bilgi
 • Boyun Fıtığı

  Boyun fıtığının öne çıkan belirtisi boyun ağrısıdır. Fakat her boyun ağrısı fıtıktan kaynaklanmaz. Bunların büyük bir kısmı kas kökenli ağrılardan kaynaklanır.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Zeka Geriliği

  Zeka geriliği kişinin becerilerinin, yeteneklerinin yaş ortalamasının altında seyretmesi ve standart gerekliliklerini karşılamada eksiklik yaşanması durumudur.


  Detaylı Bilgi
 • Deliryum

  Deliryum, zihinsel yeteneklerde görülen ciddi bir rahatsızlıktır. Deliryum, birkaç saat ya da birkaç gün içerisinde ortaya çıkabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Demans

  Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile giden hastalıkların hepsine verilen genel isimdir.


  Detaylı Bilgi
 • Distoni

  Distoni, beyin tarafından iletilen sinyalin yanlış gönderilmesi sonucunda, vücutta belirli bir bölgede, yaygın şekilde oluşan istemsiz kas spazmlarına verilir.


  Detaylı Bilgi
 • Ensefalit (Beyin İltihabı)

  Ensefalit ya da bir diğer adıyla beyin iltihabı, beynin akut enflamasyonudur. Ensefalitin en yaygın nedeni olarak viral enfeksiyonlar görülmektedir.


  Detaylı Bilgi
 • Epilepsi

  En bilinen şekliyle epilepsi nöbetleri ile kendini belli eder. Epilepsi nöbetleri, ani şekilde ortaya çıkar ve beynin tümüne ya da belirli bir bölümüne yayılır.


  Detaylı Bilgi
 • Gliomlar

  Gliomlar beyinin destekleyici dokusu olan glial hücrelerde oluşan bir grup tümörü tanımlamak için kullanılan genel bir isimdir.


  Detaylı Bilgi
 • Guillan-Barre Sendromu

  Guillain-Barre Sendromu; sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan nadir hastalıklardandır.


  Detaylı Bilgi
 • Hipofiz Tümörleri

  Hipofiz bezinin işlevi çok önemli olduğundan, tümörün büyümesi ve vücudun ihtiyacı olmayan hormonları salgılaması sonucu ciddi sağlık sorunları oluşturabiliyor.


  Detaylı Bilgi
 • Huzursuz Bacak Sendromu

  Huzursuz bacak sendromu her yaşta başlayabilir ve genellikle ilerleyen yaşla birlikte kötüleşir.


  Detaylı Bilgi
 • Hücresel Tedavi

  Hücresel Tedavi, kök hücre alanında hizmet vermektedir. Merkezde; gen tedavi ürünleri ve doku mühendisliği uygulamaları yapılmaktadır.


  Detaylı Bilgi
 • İnme (Felç)

  Beyninizin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme meydana gelir.


  Detaylı Bilgi
 • Karpal Tünel Sendromu

  Karpal tünelde bulunan ve median sinir adı verilen sinir üzerine baskı uygulanması el ve kollarda uyuşma, karıncalanma ve halsizliğe karpal tünel sendromu denir


  Detaylı Bilgi
 • Koma

  Koma, travmatik kafa travması, felç, beyin tümörü, diyabet, enfeksiyon, ilaç veya alkol zehirlenmesi gibi çeşitli rahatsızlıklar neticesinde ortaya çıkar.


  Detaylı Bilgi
 • Kronik Inflamatuvar Demiyelinizan Polinöropati (CIDP)

  Kronik inflamatuar demyelinizan polinöropatiler, bağışıklık sisteminde meydana gelmektedir. Çevresel sinir liflerinin etrafındaki kılıfın zarar görmesine denir.


  Detaylı Bilgi
 • Kulak Çınlaması

  Kulak çınlaması (tinnitus), hastanın psikolojik bir sorunu olmamasına rağmen, dışarıda var olmayan frekanstaki sesleri duyması olarak algılanır.


  Detaylı Bilgi
 • Melatonin

  Melatonin insan vücudunda doğal olarak bulunan ve uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormondur.


  Detaylı Bilgi
 • Menenjit

  Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması olarak tanımlanan menenjit, acil tıbbi müdahale gerektiren bir hastalıktır.


  Detaylı Bilgi
 • Meninjiyom

  Meninjiyomlar genellikle yetişkinlerde 40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülür.


  Detaylı Bilgi
 • Multipl Skleroz (MS)

  Multipl Skleroz (MS) hastalığı, etkisini merkezi sinir sisteminde gösteren ve ataklarla kendini belli eden kronik sinir sistemi hastalığıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Myastenia Gravis

  Myastenia gravis (MG), vücudun iskelet kaslarının çeşitli derecelerde zayıflamasına neden olan kronik, otoimmün bir sinir - kas hastalığıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Narkolepsi

  Narkolepsi ya da halk arasında bilinen adıyla uyku hastalığı, normal dışı zamanlarda uyku hali ve ani uyku atakları ile tanımlanan kronik bir uyku bozukluğudur.


  Detaylı Bilgi
 • Parkinson Hastalığı

  Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulmasıyla oluşur.


  Detaylı Bilgi
 • Titreme Hastalığı (Esansiyel Tremor)

  Parkinson, Periferik Nöropati gibi beyin ve beyincik hastalıklarının, alkol yoksunluğunun belirtisi olabilir, bir ilacın yan etkisi olarak titreme belirtisidir.


  Detaylı Bilgi
 • Torasik Outlet (Çıkış) Sendromu

  Torasik çıkış sendromunun en sık görülen semptomu omuz, kol, el ve parmaklarında ağrı veya uyuşmasıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Trigeminal Nevralji

  Trigeminal nevralji, hisleri yüzden beyne taşıyan trigeminal siniri etkileyen kronik bir ağrı durumudur, yani bir ağrı durumudur, yani bir yüz ağrısıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Uyku Apnesi

  Uyku hastalıklarıyla ilgili en çok görülenlerin başında insomnia diğer adıyla uykusuzluk yer alırken ikinci sırada ise uyku apnesi sendromu görülüyor.


  Detaylı Bilgi
 • Uykusuzluk (Insomnia)

  Uykusuzluk hastalığı uykuya dalmayı zorlaştırabileceği gibi çok erken uyanmaya ya da uykunun bölünmesine neden olabilen yaygın bir uyku bozukluğudur.


  Detaylı Bilgi
 • Vertigo (Baş Dönmesi)

  Vertigo (baş dönmesi) şikayeti ile hastaneye başvuran hastaların % 85’inde iç kulağa bağlı hastalıklar tespit edilmektedir.


  Detaylı Bilgi
DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Medikal Teknolojiler

Nöroloji biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55