Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 Tıpta Uzmanlık Kurulu Yoğun Bakım
 • 1997 Academic Teaching Hospital, Dept. of Anaesthesiology and Intensive Care Norstad, Hannover, Germany (Fellow)
 • 1992 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1987 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 Bursa UÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD (Prof. Doktor) (Yoğun Bakım BD Başkanı)
 • 2009 Bursa UÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD (Prof. Doktor) (YBÜ?de Sorumlu Öğretim Üyesi)
 • 2006 - 2009 Acıbadem Sağlık Grubu Bursa Hastanesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Bölümü (Prof. Doktor) (YBÜ Sorumlusu)
 • 2005 - 2006 Bursa UÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD (Prof. Doktor) (YBÜ''de Sorumlu Öğretim Üyesi)
 • 1999 - 2005 Bursa UÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD (Doç. Doktor) (YBÜ''de Sorumlu Öğretim Üyesi)
 • 1997 - 1999 Bursa UÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD (Yrd. Doç. Doktor) (YBÜ''de Sorumlu Öğretim Üyesi)
 • 1992 - 1997 Bursa UÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD (Uzman Dr.) (YBÜ''de sorumlu uzman)
ÜYELİKLER
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • European Society of Intensive Care Medicine
 • Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği
 • Klinik Toksikoloji Derneği
 • European Society of Enteral Parenteral Nutrition
 • Resüsitasyon Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği Bursa Tabip Odası
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Epidemiology of sepsis in intensive care units in Turkey: a multicenter, point-prevalence study Crit Care 22:93. doi: 10.1186/s13054-018-2013-1, 2018. Baykara N, Akalın H, Arslantaş MK, Hancı V, Çağlayan Ç, Kahveci F, Demirağ K, Baydemir C, Ünal N and Sepsis Study Group.
 • Prognostic risk factors in ventilator-associated pneumonia Med Sci Monit 24;1321-1328, 2018. Karakuzu Z, Iscimen R, Akalın H, Kelebek Girgin N, Kahveci F, Sinirtas M.
 • Comparison of blood culture and multiplex real-time pcr for the diagnosis of nosocomial sepsis. Minerva Anestesiol 82:301-9, 2016. Dinç F, Akalın H, Özakın C, Sınırtaş M, Kebabçı N, İşçimen R, Kelebek Girgin N, Kahveci F.
 • Epidemiological characteristics, practice of ventilation, and clinical outcome in patients at risk of acute respiratory distress syndrome in intensive care units from 16 countries (PRoVENT): an international, multicentre, prospective study Lancet Respir Med; 4: 882?93, 2016. Neto AS, Barbas CSV, Simonis FB, Artigas-Raventós A, Canet J, Determann RM, Anstey J, Hedenstierna G, Hemmes SNT, Hermans G, Hiesmayr M, Hollmann MW,
 • Nosocomial Acinetobacter pneumonia: Treatment and prognostic factors in 356 cases. Respirology 21:363-9, 2016. Özvatan T, Akalın H, Sınırtaş M, Ocakoğlu G, Yılmaz E, Heper Y, Kelebek N, İşçimen R, Kahveci F.
 • A retrospective evaluation of the incidence and risk factors of nosocomial diarrhea in critically ill adult patients Acta Medica Mediterranea 32;741-6, 2016. Ozgur M, Kelebek Girgin N, Akalın H, Iscimen R, Sınırtas M, Kahveci F.
 • Retrospective Evaluation of Critically Ill Patients Infected with H1N1 Influenza A Virus in Bursa, Turkey during the 2009-2010 Pandemic African Health Sciences, 15:352-359, 2015. Kelebek Girgin N, Iscimen R, Akogul Z, Cimen I, Oner Torlar M, Ozkaya G, Kahveci F, Akalin H. A
 • Brucellar Spondylodiscitis in a critically ıll patient with paraparesis IJSR, 3:1155-1157, 2014. Mercanoglu Efe E, Kelebek GirginN, İscimen R, Yılmaz E, Kahveci F, Akalın H.
 • A case report of etiology of cerebral venous sinus thrombosis developed after spinal anesthesia in asteroid, doping using young athlete J Neurol Res, 4:37-40, 2014. Demir AB, Atasayar G, Karlı N, Taşkapılıoğlu Ö, Kahveci F.
 • A rare cause of a pressure ulcer: A single hair Journal of Case Reports, 4:9-12, 2014. Girgin NK, Mercanoglu Efe E, Iscimen R, Ozkumit Ö, Kahveci F.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55