Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2020 Radyoloji Profesörlüğü
 • 2018 European Board Of Neurointervention (EBNI)
 • 2015 Europen Society of Neuradiology (ESNR) Nöroradyoloji Board
 • 2012 Radyoloji Doçentliği
 • 2002 - 2005 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Bilim Dalı Fellowship
 • 2000 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji
 • 1995 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2022 Bakırköy Dr Sadi Konuk Hastanesi Nöroradyoloji
 • 2005 - 2009 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroradyoloji
ÜYELİKLER
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
 • Türk Nöroradyoloji Derneği
 • Türk Radyoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Single-center experience with the Tigertriever device for the recanalization of large vessel occlusions in acute ischemic stroke J Neurointerv Surg. 2019 May;11(5):455-459. doi: 10.1136/neurintsurg-2018-014196. Epub 2018 Sep 27. Kara B, Selcuk HH, Erbahceci Salik A, Zalov H, Yildiz O, Gul G, Balkan B.
 • [Sturge Weber type 3 presenting with occipital epileptic seizure: case report]. Ideggyogy Sz. 2019 Mar 30;72(3-4):131-133. doi: 10.18071/isz.72.0131. Hungarian. Serindag HC, Eren F, Karahan MG, Gül G, Selçuk H, Kara B, Soysal A.
 • Medium-term results of undersized angioplasty and stenting for symptomatic high-grade intracranial atherosclerotic stenosis with Enterprise Interv Neuroradiol. 2019 Oct;25(5):484-490. doi: 10.1177/1591019919832244. Epub 2019 Apr 16. Salik AE, Selcuk HH, Zalov H, Kilinc F, Cirak M, Kara B.
 • A case with angiographic demonstration of isolated anterior spinal artery occlusion Ideggyogy Sz. 2018 Mar 30;71(3-04):137-139. doi: 10.18071/isz.71.0137. Dogan VB, Kara B, Selcuk HH, Dirican AC, Koksal A.
 • A case with reversible neurotoxicity induced by metronidazole Ideggyogy Sz. 2017 Nov 30;70(11-12):429-432. doi: 10.18071/isz.70.0429. Eren F, Aldan MA, Dogan VB, Gül G, Selcuk HH, Soysal A.
 • Internal Carotid Artery Agenesis with an Intercavernous Anastomosis: A Rare Case. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017 Oct;26(10):2442-2445. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.06.055. Epub 2017 Aug 3. Erdogan M, Senadim S, Ince Yasinoglu KN, Selcuk HH, Atakli HD
 • Carotid Artery Aneurysm: A Rare Cause of Hemotympanum. J Craniofac Surg. 2017 Jan;28(1):e74-e75. doi: 10.1097/SCS.0000000000003237. Güneş S, Yazici ZM, Selçuk H, Şimşek BM, Çelik M, Kayhan FT.
 • Revascularization of acute basilar artery occlusion using the Tigertriever adjustable clot retriever. Clin Neuroradiol. 2017 Jun;27(2):241-243. doi: 10.1007/s00062-016-0532-1. Epub 2016 Aug 10. Kara B, Selcuk HH, Yıldız O, Cetinkaya D.
 • Endovascular Management of Superior Cerebellar Artery Aneurysms: Mid and Long-Term Results. Turk Neurosurg. 2015;25(4):526-31. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.8611-13.0. Velioglu M, Selcuk H, Kizilkilic O, Basekim C, Kocer N, Islak C
 • Baloon angioplasty for venous sinus stenosis in a idiopathic intracranial hypertension case. J Pak Med Assoc. 2015 May;65(5):561-4. Bajrami A, Senadim S, Cabalar M, Azman F, Bozkurt D, Kara B, Selcuk H, Yayla V

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?