Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Profesörlük
 • 2012 Tıpta Uzmanlık Kurulu Yoğun Bakım
 • 2006 Doçentlik
 • 2002 - 2004 Northwestern University, Pulmonary and Critical Care Division (Fellowship)
 • 1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1991 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2013 - 2018 İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. (Nöroanestezi ve NöroYoğun Bakım Ünitesi, Sorumlu Profesör Doktor)
 • 2017 Acıbadem Hastaneleri Yoğun Bakım Üniteleri Sorumlu Hekim
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2006 - 2013 İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. (Nöroanestezi ve NöroYoğun Bakım Ünitesi, Sorumlu Doçent Doktor)
 • 2004 - 2006 İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. (Nöroanestezi ve NöroYoğun Bakım Ünitesi, Sorumlu Uzman Doktor)
 • 2002 - 2004 Northwestern University, Pulmonary and Critical Care Division (Postdoc Research Fellow)
 • 2000 - 2002 İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. (Yoğun Bakım Ünitesi, Sorumlu Uzman Doktor)
 • 1999 - 2000 Siirt 30 Yataklı Askeri Seyyar Sıhhiye Hastanesi
 • 1997 - 1999 İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. (Yoğun Bakım Ünitesi, Sorumlu Uzman Doktor)
 • 1993 - 1997 İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. (Uzmanlık eğitimi)
 • 1991 - 1993 Ezine Sağlık Ocağı (Mecburi hizmet)
ÜYELİKLER
 • Türk Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • European Society of Intensive Care
 • American Thoracic Society
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Perioperative myocardial injury after elective neurosurgery: incidence, risk factors, and effects on mortality Neurosurgical Review volume 45, pages 2151?2159 (2022) E Saka, M Canbaz, T Abdullah, T Dinc, O Polat, P A Sabanci, I O Akinci, K M Tugrul, A Ali
 • Gray-to-white matter ratio predicts long-term recovery potential of patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage Neurosurg Rev. 2020 Feb;43(1):195-202. doi: 10.1007/s10143-018-1029-y. Epub 2018 Sep 22. Ali A1,2, Bitir B3, Abdullah T3, Sabanci PA4, Aras Y4, Aydoseli A4, Tanirgan G3, Sencer S5, Akinci IO
 • Plasmapheresis treatment in COVID-19?related autoimmune meningoencephalitis: Case series Brain, Behavior, and Immunity Volume 87, July 2020, Pages 155-158 L Dogana1, D Kayab1, T Sarikayaa, R Zenginc, A Dincerd, I O Akincia, N Afsar
 • Brain MRI findings in patients in the intensive care unit with COVID-19 infection Radiology 2020; 297:E232?E235 SG Kandemirli, L Dogan., A Dincer*, I. O. Akinci*, N Kocer
 • An investigation into the effects of hemodynamic changes on the patients clinical condition during the treatment of patients undergoing aneurysmal subarachnoid hemorrhage Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, July 2020, Vol. 26, No. 4 N Y Mammadov, A Ali, O Mammadov, A K Jima,G Orhun,I O Akıncı
 • A challenge with 5 cmH2O of positive end-expiratory pressure predicts fluid responsiveness in neurosurgery patients with protective ventilation: an observational study Minerva Anestesiol. 2019 Nov;85(11):1184-1192. doi: 10.23736/S0375-9393.19.13721-2. Epub 2019 Jun 17. Ali A1, Aygun E1, Abdullah T2, Bolsoy-Deveci S3, Orhan-Sungur M1, Canbaz M1, Ozkan Akinci I
 • Ability of mini-fluid challenge to predict fluid responsiveness in obese patients undergoing surgery in the prone position inerva Anestesiol. 2019 Sep;85(9):981-988. doi: 10.23736/S0375-9393.19.13276-2. Epub 2019 Apr 16. Ali A1, Dorman Y1, Abdullah T2, Yasa C1, Orhan-Sungur M1, Akinci IO1, Ergin-Ozcan P1
 • Transpulmonary thermodilution monitoring-guided hemodynamic management improves cognitive function in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a prospective cohort comparison Acta Neurochir (Wien). 2019 Jul;161(7):1317-1324. doi: 10.1007/s00701-019-03922-4. Epub 2019 May 18. Ali A1, Abdullah T2, Orhan-Sungur M2, Orhun G2, Aygun E2, Aygun E2, Sabanci PA3, Aras Y3, Akinci IO
 • Comparison of ability of pulse pressure variation to predict fluid responsiveness in prone and supine position: an observational study J Clin Monit Comput. 2019 Aug;33(4):573-580. doi: 10.1007/s10877-018-0195-3. Epub 2018 Aug 16. Ali A1, Abdullah T2, Sabanci PA3, Dogan L2, Orhan-Sungur M2, Akinci IO
 • Relation of gray-white matter ratio with long-term cognitive functions and quality of life in patients with mild to moderate aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a prospective observational study. Acta Neurochir (Wien). 2017 Oct 26. doi: 10.1007/s00701-017-3374-y. [Epub ahead of print]. ACTA Ali A, Tanirgan G, Sabanci PA, Sivrikoz N, Abdullah T, Sencer A, Sencer S, Orhan-Sungur M, Akinci IO

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI