Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2015 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı / Doçent
 • 2011 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1993 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1987 Bursa Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 - 2011 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 2006 - 2010 Özel Levent Cerrahi ve Tanı Merkezi / Uzman Hekim
 • 2006 - 2009 Dünya Göz Hastanesi / Uzman Hekim
 • 2001 - 2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 2005 Kinderkrankenhaus,Cologne / Köln-Almanya''da Çocuk Hastanesi Ameliyathanesi Gözlemci
 • 1994 - 1997 Kütahya ili Tavşanlı ilçesi Gazelyakup Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
 • European Society for Paediatric Anaesthesiology
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Thoracoscopic guided azygos vein catheterization and port implantation in a child with end-stage central venous access. Journal of Vascular Access 2015. T.Umutoglu, G.Gundogdu, U.Topuz, M.Bakan.
 • The evaluation of brain natriuretic peptide changes and difficult airway predictors during perioperative period of pregnancy. Irish Journal of Medical Science 2015 G.Basaranoglu, T.Umutoglu, M.Bakan, A.Esen, S.Ate§, A.Bacaksiz, Z.Salihoglu.
 • Evaluation of sciatic nerve damage following intraneural injection of bupivacaine, levobupivacaine and lidocaine in rats Brazilian Journal of Anesthesiology 2015. O.Sen, N.C.Sayilgan, A.C.Tütüncü, M.Bakan, G.M.Koksal, H.Oz.
 • The influence of airway supporting maneuvers on glottis view in pediatric patients underwent flexible fiber optic bronchoscopy Brazilian Journal of Anesthesiology 2015. T.Umutoglu, A.H.Gedik, M.Bakan, U.Topuz, H.Daskaya, E.Ozturk, E.Qakir, Z.Salihoglu.
 • Ketamin-propofol karışımının sedasyon ve analjezide kullanımı. Haseki Tıp Bülteni 2014. G.Başaranoğlu, A.Esen, M.Bakan, U.Topuz, K.İdin, T.Umutoğlu.
 • Elektif sezeryanda jeneralize psöriazisli bir hastada anestezi yönetimi Bezmialem Science 2014. G.Başaranoğlu, T.Umutoğlu, M.Bakan, U.Topuz, K.İdin, Z.Salihoğlu.
 • Transient ventricular flutter in Devic''s syndrome during hysteroscopy under anesthesia NeurolSci 2014 Nov 13 G.Basaranoglu, M.Bakan, T.Umutoglu, U.Topuz, Z.Salihoglu.
 • Pediyatrik olgularda venöz port implantasyonunda yeni teknik. Tek insizyon çift cep yöntemi Bakırköy Tıp Dergisi 2013; 9: 159-162 Umutoğlu T, Topuz U, Bakan M, Karaaslan K, Çakır FB, Öztürk E.
 • Endoskopik izlem gerektiren korozif yanıkları olan çocuk ve ergenlerde kazanın meydana geliş şekli ve aile özelliklerinin değerlendirilmesi (Corrosive esophagitis in children: social and psychological aspects). Türk Pediatri Arşivi 2006; 41: 24-30. Kayaalp L, Odabasi G, Dogangun B, Cavusoglu P, Bolat N, Bakan M, Bozkurt P.
 • Çocukta kanser ağrısı tedavisinde sorunlar ve uzun süreli epidural infüzyon için tünel uygulaması (Challenges in the treatment of pain in children with cancer and tunnelling of epidural catheter for long term infusion). Ağrı 2005; 17(1): 28-32. Bozkurt P, Bakan M, Kılınç LT.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI