Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 2003 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Özel MEDİENT KBB Tıp Merkezi / KBB Doçenti
 • 2020 - 2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği / KBB Doçenti
 • 2019 Marmara Üniversitesi, İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / KBB Başasistanı
 • 2015 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği / KBB Başasistanı
 • 2012 - 2015 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği / KBB Uzmanı
 • 2009 - 2012 Karaman Devlet Hastanesi / KBB Uzmanı
 • 2004 - 2009 T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği / Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Relationship between dysphonia and anxiety in fibromyalgia syndrome European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 280 (1); 285-288 (2023) G Basar, O Kaleoglu Aslan, M Surmeli
 • Effect of Educatıon and Socıal Anxıety on Acoustıc, Perceptual and Aerodynamıc Parameters of Adult Females Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery. 23 (4); 1-8 (2022) Yasar Kemal Duymaz, Mehmet Surmeli, Erkal Erzincan, Ildem Deveci, Hasan Çanakçı, Ayse Asli Sahın Yılmaz, Cagatay Oysu
 • Mucolytic and Antioxidant Effects of Intranasal Acetylcysteine Use on Acute Rhinosinusitis in Rats with an Acute Rhinosinusitis Model ORL 84 (6), 447-452 (2022) F Savran, B Karabulut, AS Yılmaz, M Surmeli, EM Guler, S Genc, A Ihvan
 • Evaluation of Balance Using Cervical Vestibular Evoked Myogenic Potentials in Blind Individuals Journal of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. 30 (1); 12-16 (2022) Çağatay OYSU Yaşar Kemal DUYMAZ, Ayşe Aslı ŞAHİN YILMAZ, Mehmet SÜRMELİ, İldem DEVECİ,Reyhan SÜRMELİ, Gülünay KIRAY, Rıza DOĞAN
 • Multiple sclerosis attack case presenting with pseudo-vestibular neuritis International Journal of Neuroscience. 132 (6); 601-605 (2022) Surmeli, M Surmeli, AD Yalcin, AAS Yilmaz, F Kucuk
 • Impact of Allergic Rhinitis on Voice in Children ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2021;83(5):335-340. doi: 10.1159/000514120. (2021) Sahin Onder Serap, Savran Fatih, Karabulut Burak, Surmeli Mehmet, Cetemen Aysen
 • The Role of Vestibular Evoked Myogenic Potential and the Video Head Impulse Test in Patients with Multiple Sclerosis without Radiologic Findings Neurological Sciences and Neurophysiology, 37(4), 170-175., Doi: 10.4103/NSN.NSN_51_20 (2020) Surmeli Reyhan, Surmeli Mehmet, Gunay Gozde, Yalcin Ayse Destina, Sahin Yilmaz Ayse Asli, Kulali Fatma
 • Vocal fatigue in teachers and non-teachers in a Turkish population The Turkish Journal of Ear Nose and Throat ;30(3):87-91. DOI :10.5606/Tr-ENT.2020.42714 Enver Necati, Sahin Akin, Torgul Aylin, Surmeli Mehmet, Oysu Cagatay
 • Multiple sclerosis attack case presenting with pseudo-vestibular neuritis International Journal of Neuroscience, Doi: 10.1080/00207454.2020.1829617 (2020) Surmeli Reyhan, Surmeli Mehmet, Yalcin Ayse Destina, Sahin Yilmaz Ayse Asli, Kucuk Ferhat
 • Vertiginous epilepsy: documentation of clinical and electrophysiological findings of nine patients. Epileptic Disorders, 22(6), 775-781., Doi: 10.1684/epd.2020.1232 (2020) Surmeli Reyhan, Yalcin Ayse Destina, Surmeli Mehmet, Gunay Gozde

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI