Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • 2003 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD / Profesör Doktor
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2015 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD / Doçent Doktor
 • 2012 - 2014 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD / Yard.Doç.Dr.
 • 2011 - 2012 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD / Öğr.Gör.Uzm. Dr.
 • 2011 Çankırı Devlet Hastanesi / Uzman Dr.
 • 2009 - 2011 Ankara Etlik İhtisas Eğitim-Araştırma Hastanesi / Uzman Dr.
 • 2003 - 2009 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD / Ar.Gör. Dr
ÜYELİKLER
 • Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)
 • Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Girişimler Birliği (EAPCI)
 • Avrupa Kardiyovasküler Koruma ve Rehabilitasyon Birliği ( EACPR )
 • Avrupa Kalp Ritm Birliği ( EHRA)
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)
 • Avrupa Akut Kardiyovasküler Bakım Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Serum gamma glutamyl transferase activity and in hospital mortality in patients with acute heart failure Kardiol Pol. 2014;72(8):735-9. doi: 10.5603/KP.a2014.0048 Turfan M, Tasal A, Erdoğan E, Vatankulu MA, Jafarov P, Sonmez O, Ertas G, Bacaksız A, Ergelen M, Göktekin O.
 • Neutrophil to lymphocyte ratio and in hospital mortality in patients with acute heart failure. Clinics (Sao Paulo). 2014 Mar;69(3):190-3. doi: 10.6061/clinics/2014(03)08. Turfan M, Erdoğan E, Tasal A, Vatankulu MA, Jafarov P, Sonmez O, Ertas G, Bacaksız A, Göktekin O.
 • Zwolle Risk Score Predicts Contrast Induced Acute Kidney Injury in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention Herz. DOI: 10.1007/s00059-013-3957-1 Seref Kul, Huseyin Uyarel, Okkes Taha Kucukdagli, Murat Turfan , Mehmet Akif Vatankulu, Abdurrahman Tasal, Ercan Erdogan, Emin Asoglu,
 • Utility of the neutrophil to lymphocyte ratio for predicting in?hospital mortality after levosimendan infusion in patients with acute decompensated heart failure. Journal of Cardiology. 2013 Nov 20. pii: S0914-5087(13)00315-8. doi: 10.1016/j.jjcc.2013.10.009 Abdurrahman Tasal, Mehmet Erturk, Huseyın Uyarel, Huseyin Karakurt, Ahmet Bacaksiz, Mehmet Akif Vatankulu, Murat Turfan, Osman Sonmez, Ercan Erdogan,
 • Early assessment of percutaneous coronary interventions for chronic total occlusions analyzed by novel echocardiographic techniques Oct;68(10):1333-7. doi: 10.6061/clinics/2013(10)07. Clinics (Sao Paulo). Erdoğan E, Akkaya M, Bacaksız A, Tasal A, Sönmez O, Elbey M, Kul S, Turfan M, , Vatankulu MA, Göktekin O
 • Is postdilatation with a noncompliant balloon necessary after coronary stent deployment during primary angioplasty? J Interv Cardiol. 2013 Aug;26(4):325-31. doi: 10.1111/joic.12041. Tasal A, Bacaksiz A, Vatankulu MA, Turfan M, Erdogan E, Sonmez O, Kul S, Ertas G, Sevgili E, Goktekin O.
 • A new prognostic evaluation of patients with acute ST-elevation myocardial infarction undergoing primary angioplasty: combined Zwolle and Syntax score Kardiol Pol. 2013 Oct 21. doi: 10.5603/KP.a2013.0183. Kul S, Uyarel H, Turfan M, Ertas G, Vatankulu MA, Kucukdagli OT, Ergelen M, Erer HB, Guvenc TS, Goktekin O.
 • Electrocardiographic and echocardiographic evidence of myocardial impairment in patients with overt hypothyroidism. Ann Endocrinol (Paris). 2013 Dec;74(5-6):477-82. doi: 10.1016/j.ando.2013.10.001. Erdogan E, Akkaya M, Bacaksiz A, Tasal A, Ilhan M, Kul S, Asoglu E, Turfan M, Sonmez O, Tasan E.
 • Short-term effect of percutaneous recanalization of chronic total occlusions on QT dispersion and heart rate variability parameters. Med Sci Monit. 2013 Aug 23;19:696-702. doi: 10.12659/MSM.889511. Erdogan E, Akkaya M, Bacaksız A, Tasal A, Sönmez O, Asoglu E, Kul S, Sahın M, Turfan M, Vatankulu MA, Göktekin O.
 • Subclinical left ventricular dysfunction in women with polycystic ovary syndrome: an observational study Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Aug 28. doi: 10.5152/akd.2013.196 Erdoğan E, Akkaya M, Bacaksız A, Tasal A, Turfan M, Kul S, Sönmez O, Vatankulu MA, Ertaş G, Batmaz G, Ergelen M, Uyarel H, Göktekin O

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI