Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Acıbadem Sağlık Grubu Kardiyoloji bölümleri kalp sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek için çalışmaktadır. Kardiyak rehabilitasyon, koroner yoğun bakım ve anjiyo laboratuvarları bu çalışmalara destek vermektedir

Kardiyoloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu Kardiyoloji bölümlerinde; kalp krizi, koroner yetmezliği, kalp yetmezliği, kalp ritim ve ileti bozuklukları, kalp kapağı hastalıkları, periferik damar hastalıkları, aort damarı hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve doğumsal kalp hastalıkları başlıca tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar arasında yer almaktadır.

Yine kardiyoloji bölümlerimiz; aritmi ve kardiyak elektrofizyoloji, girişimsel kardiyoloji ve girişimsel olmayan kardiyoloji alanlarında da hizmet vermektedir.

Acıbadem Sağlık Grubu´nda yer alan hastanelerde ve tıp merkezlerimizde hastalar için özel bir veri tabanı tutulmakta, ameliyatlarla ilgili kalite kontrol çalışmaları gerçekleştirilmektedir

Acıbadem Sağlık Grubu kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Girişimsel Olmayan İşlemler

 • Hastalık risk ve taraması
 • Efor testi
 • 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri 
 • Stres ekokardiografileri
 • 24 saat EKG ve kan basıncı izlemi
 • Multidetektör BT ile kalsiyum taraması
 • BT koroner anjiografi

Girişimsel İşlemler

 • Miyokardinal sintigrafi
 • Tranzözafaguel ekokardiografi
 • Kardiak katerizasyon ve koroner anjiografi
 • Koroner anjioplasti, stent yerleştirme, atrektomi
 • Kalp sintigrafisi
 • İlgili tüm acil işlemler
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı Yayımlanma Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma

İlgi Alanları

 • Kalp Sağlığı

  Acıbadem Kalp Sağlığı, erişkin ve pediatrik kalp ve damar hastalıklarında, Kardiyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi tanı ve tedavi hizmetleri veriliyor


  Detaylı Bilgi
 • Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

  İyileşmeniz hızlandıkça yaptığınız aktivitelere dönüş süreniz de kısalacak. Ameliyat sonrasında her geçen gün kendinizi daha iyi ve daha güçlü hissedeceksiniz.


  Detaylı Bilgi
 • Aritmiler

  Ritm bozukluğu sırasında kalp çok hızlı atabilir, çok yavaş atabilir veya düzensiz atabilir.Çoğu aritmi zararsızdır ancak bazıları tehlikelidir.


  Detaylı Bilgi
 • Düşük Tansiyon

  Kan basıncı değerlerinin Üst sayı (sistolik) için 90 milimetre cıvanın (mm Hg) veya alt sayı (diyastolik) için 60 mm Hg nin, yani 9 / 6 değerinin altına denir.


  Detaylı Bilgi
 • EKG

  EKG''yi kalp kasının ve ileti ağının çalışmasını incelemek üzere, kalpte meydana gelen faaliyetin kaydedilmesiyle elde edilen kayıtlar olarak açıklanabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Hücresel Tedavi

  Hücresel Tedavi, kök hücre alanında hizmet vermektedir. Merkezde; gen tedavi ürünleri ve doku mühendisliği uygulamaları yapılmaktadır.


  Detaylı Bilgi
 • Kalp Ameliyatı Öncesi Tanı

  Kalp damar hastalıklarında kullanılan girişimsel yöntemler ve medikal teknolojiler ile başarı şansı yükseliyor.


  Detaylı Bilgi
 • Kalp Hastalıkları

  Bazen kalbi besleyen damarlarda ya da kapaklarında, bazen de kalbin hiç beklenmedik bir yerinde oluşan küçük bir sorun hayatınızı etkiler.


  Detaylı Bilgi
 • Kalp Hastalıklarında Ne Zaman Ameliyat Gerekir?

  Kimi zaman doğuştan gelen anomaliler, kimi zaman ise yaşam tarzındankaynaklanan nedenlerle, kalp hastalıklarında ameliyat zorunlu hale geliyor.


  Detaylı Bilgi
 • Kalp İçinde Gelişen Enfesiyonlar

  Endokardit, kalpte oluşan enfeksiyonla gelişen bir kalp hastalığıdır ve kalp kapakçığı iltihabı olarak da adlandırılır.


  Detaylı Bilgi
 • Kalp Kapağı Hastalıkları

  Kalp kapakları, yeterli açılmadığında ya da kapanmadığında çeşitli sağlık sorunlarının oluşmasına neden oluyor.


  Detaylı Bilgi
 • Kalp Kası Hastalıkları

  Kardiyomiyopatiler bazen genetik, bazen de çevresel nedenlerle ortaya çıkıyor. Çeşidine göre kalp nakline uzanan farklı tedavi yöntemleri bulunuyor.


  Detaylı Bilgi
 • Kalp Krizi

  Kalp krizi, Bir veya her iki kolda, sırtta, omuzlarda, boyunda, çenede ve midenin üst kısmında ağrı ile de kalp krizi ortaya çıkabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Kalp Romatizması

  Romatizmal ateş, kalp kapaklarında iltihaba yol açar, iltihap tedavi edilse bile bazen yarattığı harabiyet yıllar içinde kapağın kalınlaşmasına sebep olabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Kalp Yetmezliği

  Kalp yetmezliği, kalbinizin çeşitli sebepler nedeniyle zarar görerek vücuda ihtiyacı olan kanı yeterli miktarda gönderememesi olarak tanımlanabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

  Kardiyak rehabilitasyon, kalp ve damar hastalarının fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasitelerini artırmayı amaçlar.


  Detaylı Bilgi
 • Koroner Arter Hastalığı

  Koroner arter hastalığı, en sık karşılaşılan kalp hastalıklarının başında geliyor ve oluşturduğu hayati riskleriyle dikkat çekiyor.


  Detaylı Bilgi
 • Pulmoner Hipertansiyon

  Pulmoner hipertansiyon, akciğerlerinizdeki damarları ve kalbinizin sağ tarafındaki odacıkları (sağ kulakçık ve sağ karıncık) etkileyen yüksek tansiyon türüdür.


  Detaylı Bilgi
 • Renal Denervasyon

  Renal Denervasyon, dirençli hipertansiyon hastalarına uygulanan tedavi yöntemidir. Düzenli ilaç kullanımına rağmen düşmeyen tansiyonu kontrol altına alabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Solunum Yetmezliği

  Solunum yetmezliği, akciğerlerin vücudun ihtiyacı olan oksijeni almada veya vücudun ürettiği karbondioksiti dışarı vermekte yetersiz kalmasıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Taşikardi

  Taşikardi, dakikada 100 atımın üzerindeki kalp atış hızını ifade için kullanılan tıbbi bir terimdir. Taşikardiye neden olan birçok kalp ritim bozukluğu vardır.


  Detaylı Bilgi
 • Trigliserid

  Trigliseridler vücutta gerekli durumlarda kullanılmak üzere yağ hücrelerinde depolanır ve gerektiğinde enerjiye dönüştürülür.


  Detaylı Bilgi
 • Varisler

  Varis, bacak toplardamarlarının genişlemesi, uzaması ve büklümlü hale gelmesi olarak tanımlanıyor. Batı toplumunda insanların %10-20’sinde görülüyor.


  Detaylı Bilgi
DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Kardiyoloji biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Medikal Teknolojiler

Kardiyoloji biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

İletişim

Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size ulaşmamızı ister misiniz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55