Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Çocuk Romatolojisi
 • 1999 - 2000 NIH, Washington DC, Amerika Bileşik Devletlerinde Bartter Sendromu konusunda çalışmıştır.
 • 1999 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Pediatri Profesörü
 • 1994 - 1995 TUBİTAK NATO bursunu alarak Londra Guys ve Hammersmith Hastaneleri, Londra İngilterede, kronik böbrek yetmezliği, transplantasyon ve sistemik lupus eritematozis konularında çalışmıştır.
 • 1991 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi
 • 1991 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Pediatri Doçenti
 • 1988 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 1984 - 1985 Foothills Hospital, Calgary, Kanada''da çalışmıştır.
 • 1984 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1980 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1988 - 2023 Hacettepe Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Çocuk Nefrolojisi ve Romatolojisi Bilim Dalları
 • 2019 - 2022 ESPN (Avrupa Pediatik Nefroloji Kurumu) başkanlığına seçilmiştir
 • 2014 IPNA (Internasyonel Pediarik Nefroloji Kurumu) dünya genç Nefrologlar eğitim komitesi başkanı / Halen
 • 2003 - 2012 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör Temsilciliği, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği , Uluslararası Socrates Erasmus Tıp Fakültesi Koordinatörlüğü
 • 1986 - 1988 Samsun Devlet Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Zorunlu Hizmet
 • 1980 - 1984 Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ana bilim dalı uzmanlık
 • Uluslararası dergilerde yayınlanmış 341 yayını ve çalışması vardır. Bu çalışmalar 7751 kez refere edilmiştir. H indeksi 41
ÜYELİKLER
 • Internasyonel Pediarik Nefroloji Kurumu (IPNA)
 • Avrupa Pediatik Nefroloji Kurumu (ESPN)
 • Avrupa Nefroloji Kurumu (ERA)
 • Çocuk Romotoloji Derneği
 • Çocuk Nefroloji Derneği (ÇND)
 • Türk Nefroloji Derneği (TND)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Emulation of the control cohort of a randomized controlled trial in pediatric kidney transplantation with Real-World Data from the CERTAIN Registry. Pediatr Nephrol. 2023 May;38(5):1621-1632. doi: 10.1007/s00467-022-05777-x. Epub 2022 Oct 20. PMID: 36264431 Patry C, Sauer LD, Sander A, Krupka K, Fichtner A, Brezinski J, Geissbühler Y, Aubrun E, Grinienko A, Strologo LD, Haffner D, Oh J, Grenda R, Pape L,
 • Omic Studies on In Vitro Cystinosis Model: siRNA-Mediated CTNS Gene Silencing in HK-2 Cells. Lab Invest. 2023 Nov 9;104(1):100287. doi: 10.1016/j.labinv.2023.100287. Online ahead of print. PMID: 37949358 Baysal İ, Yabanoglu-Ciftci S, Nemutlu E, Eylem CC, Gök-Topak ED, Ulubayram K, Kır S, Gulhan B, Uçar G, Ozaltin F, Topaloglu R.
 • Determinants of Kidney Failure in Primary Hyperoxaluria Type 1: Findings of the European Hyperoxaluria Consortium. Kidney Int Rep. 2023 Aug 4;8(10):2029-2042. doi: 10.1016/j.ekir.2023.07.025. eCollection 2023 Oct. PMID: 37849991 Metry EL, Garrelfs SF, Deesker LJ, Acquaviva C, D''Ambrosio V, Bacchetta J, Beck BB, Cochat P, Collard L, Hogan J, Ferraro PM, Franssen CFM, Harambat J
 • Long-term renal survival of paediatric patients with lupus nephritis. Nephrol Dial Transplant. 2022 May 25;37(6):1069-1077. doi: 10.1093/ndt/gfab152. PMID: 33826705 Demir S, Gülhan B, Özen S, Çeleğen K, Batu ED, Taş N, Orhan D, Bilginer Y, Düzova A, Ozaltin F, Topaloğlu R.
 • Distal renal tubular acidosis: ERKNet/ESPN clinical practice points. Nephrol Dial Transplant. 2021 Aug 27;36(9):1585-1596. doi: 10.1093/ndt/gfab171. PMID: 33914889 Trepiccione F, Walsh SB, Ariceta G, Boyer O, Emma F, Camilla R, Ferraro PM, Haffner D, Konrad M, Levtchenko E, Lopez-Garcia SC, Santos F, Stabouli S,
 • Rituximab for Children With Difficult-to-Treat Nephrotic Syndrome: Its Effects on Disease Progression and Growth. Front Pediatr. 2019 Jul 30;7:313. doi: 10.3389/fped.2019.00313. eCollection 2019. PMID: 31417883 Topaloglu R, Gülhan B, Çelegen K, İnözü M, Hayran M, Düzova A, Ozaltin F.
 • The Clinical and Mutational Spectrum of Turkish Patients with Cystinosis. Clin J Am Soc Nephrol. 2017 Oct 6;12(10):1634-1641. doi: 10.2215/CJN.00180117. Epub 2017 Aug 9. PMID: 28793998 Topaloglu R, Gulhan B, İnözü M, Canpolat N, Yilmaz A, Noyan A, Dursun İ, Gökçe İ, Gürgöze MK, Akinci N, Baskin E, Serdaroğlu E, Demircioğlu Kiliç B,
 • Genetic basis of cystinosis in Turkish patients: a single-center experience. Pediatr Nephrol. 2012 Jan;27(1):115-21. doi: 10.1007/s00467-011-1942-6. Epub 2011 Jul 24. PMID: 21786142 Topaloglu R, Vilboux T, Coskun T, Ozaltin F, Tinloy B, Gunay-Aygun M, Bakkaloglu A, Besbas N, van den Heuvel L, Kleta R, Gahl WA
 • A candidate gene for familial Mediterranean fever. Nat Genet. 1997 Sep;17(1):25-31. doi: 10.1038/ng0997-25. PMID: 9288094 A Bernot, C Clepet, C Dasilva, C Devaud, J L Petit, C Caloustian, C Cruaud, D Samson, F Pulcini, J Weissenbach, R Heilig, C Notanicola, C Domingo, M R
 • Molecular basis of hereditary C1q deficiency associated with SLE and IgA nephropathy in a Turkish family. Kidney Int. 1996 Aug;50(2):635-42. doi: 10.1038/ki.1996.359. Topaloglu R, Bakkaloglu A, Slingsby JH, Mihatsch MJ, Pascual M, Norsworthy P, Morley BJ, Saatci U, Schifferli JA, Walport MJ.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI