Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Çocuk Nefrolojisi bölümümüzde çocuk böbrek hastalıkları konusunda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Birimin ilgi alanına giren başlıca hastalıklar; çocukluk çağında ortaya çıkan akut ve kronik böbrek hastalıkları, doğumsal böbrek hastalıkları, sıvı-elektrolit bozuklukları ve hipertansiyon dur.

Çocuk Nefrolojisi Nedir?

Çocuk nefrolojisi ; 0-18 yaş arasında bulunan bebekler ile çocukların böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır. Böbrekler; vücutta su, elektrolit, asit-baz dengesinden sorumludurlar. Kanın süzülerek, toksinlerin idrarla vücuttan dışarı atılmasını sağlarlar. Aynı zamanda kan hücrelerinin ne kadar üretileceğinin bilgisini kemik iliğine bildiren böbreklerdir. Böbreklerdeki yapısal ve fonksiyonel hasarlar, tüm vücudun işleyişini olumsuz yönde etkileyebilir. Başka organ ve dokulardaki işleyiş bozuklukları, bazı hastalıklar, uzun süreli ilaç kullanımı da böbreklerin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Doğumla ya da daha sonra oluşmuş kronik ya da akut hastalıklar çocuk nefrolojisi bölümünde uzmanlar tarafından değerlendirilir, tanısı konur ve tedavi edilir. Hastalıkların teşhis ve tedavisine ek olarak, koruyucu tedaviler uygulanabilir.

Çocuk Nefrolojisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Çocuk nefrolojisi bölümünde tanısı ve tedavisi koyulan başlıca hastalıklar şunlardır:

 • Böbrek parankim hastalıkları
 • Kistik böbrek hastalıkları
 • Glomerüler hastalıklar
 • Tubulointerstisyel hastalıklar
 • Sistemik hastalıklardan kaynaklı böbrek hasarları

Bu tür hastalıkların yanı sıra çocuk nefrolojisi bölümünde; kalıtsal böbrek hastalıkları, yüksek kan basıncı yani hipertansiyon, proteinüri, nefrotik sendrom, hematüri gibi hastalıkların tedavileri yapılır. Çocuk nefrolojisi bölümde tanısı ve teşhisi koyulan diğer hastalıklar şu şekildedir:

 • Doğumla gelmiş yapısal ve fonsiyonel hastalıklar
 • Doğumla gelmiş metabolik hastalıklar, sistinozis ve okzalozis
 • Kronik ya da akut böbrek yetmezliği
 • Böbrek nakline ihtiyacı olan çocuklarda, nakil öncesi ve sonrası değerlendirmeler
 • İdrar yolu enfeksiyonları, tekrarlayan enfeksiyonların böbrek kaynaklı sebeplerinin araştırılması ve bu enfeksiyonların böbreklere hasarının önlenmesi
 • Çocuklarda yüksek kan basıncı, çocuklarda görülen hipertansiyonun sekonder kaynaklı olanlarının saptanması ve tedavisi
 • İdrarda kanama, hematürinin sebeplerinin araştırıması ve tedavisi
 • İdrarda protein kaçağının tanısı ve tedavisi
 • Çocuklarda sık rastlanan vezikoüreteral reflü, yani idrarda geriye kaçma, ve buna bağlı komplikasyonlar
 • Asit baz dengesizlikleri
 • Nefrotik sendromlar
 • Hemolitik üremik sendrom
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba

Benzer İlgi Alanları

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Çocuk Nefrolojisi biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?