Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2022 Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi / Doçent Dr.
 • 2013 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 • 2007 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2001 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 - 2023 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı, Öğretim Üyesi
 • 2015 - 2017 Çorlu Devlet Hastanesi / Çocuk Hematoloji Uzmanı
 • 2014 - 2015 Tekirdağ Devlet Hastanesi / Çocuk Hematoloji Uzmanı
 • 2014 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Hematoloji Uzmanı
 • 2009 - 2013 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Hematolojisi Yan dal eğitimi
 • 2008 - 2009 Rize İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
 • 2008 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2002 - 2007 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
ÜYELİKLER
 • Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
 • Türk Hematoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Splenic Artery Embolization in a Patient With Intracranial Hemorrhage Due to Refractory Persistent Immune Thrombocytopenia Journal of Pediatric Hematology/Oncology,45(8), e988-e992. (2023) Sarper, N., Çam, İ., Gelen, S. A., Sönmez, H. E., Güneş, A. S., & Zengin, E.
 • Management of Hyperleukocytosis in Childhood Acute Leukemia Without Leukapheresis and Rasburicase Prophylaxis Journal of Pediatric Hematology/Oncology, 44(1), 12-18. (2022) Aylan Gelen Sema, Sarper Nazan, Zengin Emine, Azizoğlu Mehmet
 • Clinical Characteristics of Pediatric Patients With Congenital Erythrocytosis: A Single-Center Study. Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion, 2022 Apr; 38(2): 366?372. (2021) Aylan Gelen Sema, Sarper Nazan, Zengin Emine, Tahsin İnci, Azizoğlu Mehmet
 • Autoimmune Hemolytic Anemia due to Spondyloenchondrodysplasia with Spastic Paraparesis and Intracranial Calcification due To Mutation in ACP5. Journal of Pediatric Genetics, Doi: 10.1055/S-0041-1736560 (2021) Aylan Gelen Sema, Kara Bülent, Eser Şimşek Işıl, Güngör Mesut, Zengin Emine, Sarper Nazan
 • Management Of Surgeries in Glanzmann Thrombastenia: Single Center Experience Kocaeli Medical Journal, 10(3), 252-260.(2021) Aylan Gelen Sema, Sarper Nazan
 • Exposure to Superwarfarins in Rodenticides: Development of Prolonged Bleeding Defect in an Adolescent. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, 29(2), 124-127., Doi: 10.5336/Pediatr.2019-72812 (2020) Aylan Gelen Sema, Zengin Emine, Sarper Nazan
 • Bleeding Characteristics And Management Of Minor Surgeries İn Rare Bleeding Disorders: Report From A Turkish Pediatric Hematology Center The Turkısh Journal Of Pediatrics, 62(4), 584-593. (2020) Aylan Gelen Sema, Sarper Nazan, Zengin Emine
 • The Efficacy and Safety of Procedural Sedoanalgesia with Midazolam and Ketamine in Pediatric Hematology Turkish Journal of Hematology, 32(4), 351-354. (2015) Aylan Gelen Sema, Sarper Nazan, Demirsoy Uğur, Zengin Emine, Çakmak Esma

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI