Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji
 • 2004 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1999 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2017 Hematoloji Bilim Dalı / İç Hastalıkları ABD / Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Hematoloji BD / İç Hastalıkları ABD / Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent Doktor
 • 2012 - 2014 Hematoloji Bilim Dalı / İç Hastalıkları ABD / Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent Doktor
 • 2009 - 2014 Hematoloji Bilim Dalı / İç Hastalıkları ABD / Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Uzman Doktor
 • 1999 - 2004 İç Hastalıkları ABD / Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türk Hematoloji Derneği
 • Hematolojik Onkoloji Derneği
 • Deneysel Hematoloji Derneği
 • Hematolojik İmmünoloji Derneği (Genel Sekreter-2015-2017)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Ruxolitinib for the treatment of inadequately controlled polycythemia vera without splenomegaly: 80-week follow-up from the RESPONSE-2 trial Ann Hematol. 2018 Sep;97(9):1591-1600. doi: 10.1007/s00277-018-3365-y. Epub 2018 May 27. Griesshammer M, Saydam G, Palandri F, Benevolo G, Egyed M, Callum J, Devos T, Sivgin S, Guglielmelli P, Bensasson C, Khan M, Ronco JP, Passamonti F.
 • Ruxolitinib for the treatment of inadequately controlled polycythaemia vera without splenomegaly (RESPONSE-: a randomised, open-label, phase 3b study Lancet Oncol. 2017 Jan;18(1):88-99. doi: 10.1016/S1470-2045(16)30558-7. Epub 2016 Dec Passamonti F, Griesshammer M, Palandri F, Egyed M, Benevolo G, Devos T, Callum J, Vannucchi AM, Sivgin S, Bensasson C, Khan M, Mounedji N, Saydam G.
 • Increased Bone Marrow Iron Scores Are Strongly Correlated With Elevated Serum Ferritin Levels and Poorer Survival in Patients With Iron Overload That Underwent Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Single Center Experience Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2016 Oct;16(10):582-587. doi: 10.1016/j.clml.2016.08.002. Epub 2016 Aug 24 Sivgin S, Nazlim S, Zararsiz G, Baspinar O, Kaynar L, Deniz K, Cetin M, Unal A, Eser B.
 • ) Increased Hepatic Iron Content Predicts Poor Survival in Patients With Iron Overload Who Underwent Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2016 Aug;16 Suppl:S10-8. doi: 10.1016/j.clml.2016.02.005 Sivgin S, Baldane S, Deniz K, Zararsiz G, Kaynar L, Cetin M, Unal A, Eser B.
 • The Prognostic Significance of Elevated Serum Ferritin Levels Prior to Transplantation in Patients With Lymphoma Who Underwent Autologous Stem Cell Transplantation (autoHSCT): Role of Iron Overload. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2016 Aug;16 Suppl:S152-8. doi: 10.1016/j.clml.2016.02.006. Sivgin S, Karamustafaoglu MF, Yildizhan E, Zararsiz G, Kaynar L, Eser B, Cetin M, Unal A.
 • Evaluation of the efficacy and safety of original filgrastim (Neupogen®), biosimilar filgrastim (Leucostim®) and Lenograstim (Granocyte®) in CD34(+) peripheral hematopoietic stem cell mobilization procedures for allogeneic hematopoietic stem cell transplant donors Transfus Apher Sci. 2016 Jun;54(3):410-5. doi: 10.1016/j.transci.2016.03.003. Epub 2016 Mar 24. Sivgin S, Karakus E, Keklik M, Zararsiz G, Solmaz M, Kaynar L, Eser B, Cetin M, Unal A.
 • The impact of pretransplant hypoalbuminemia on survival in patients with leukemia who underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT): a nutritional problem? Transplant Proc. 2013 Nov;45(9):3371-4. doi: 10.1016/j.transproceed.2013.02.144. Sivgin S, Baldane S, Ozenmis T, Keklik M, Kaynar L, Kurnaz F, Sivgin H, Zararsız G, Cetin M, Unal A, Eser B.
 • A. The oral iron chelator deferasirox might improve survival in allogeneic hematopoietic cell transplant (alloHSCT) recipients with transfusional ir Transfus Apher Sci. 2013 Oct;49(2):295-301. doi: 10.1016/j.transci.2013.07.004. Epub 2013 Aug 2. Sivgin S, Baldane S, Akyol G, Keklik M, Kaynar L, Kurnaz F, Pala C, Zararsiz G, Cetin M, Eser B, Unal A.
 • The management of iron overload in allogeneic hematopoietic stem cell transplant (alloHSCT) recipients: where do we stand? Ann Hematol. 2013 May;92(5):577-86. doi: 10.1007/s00277-013-1682-8. Epub 2013 Feb 22. Sivgin S, Eser B.
 • Pretransplant iron overload may be associated with increased risk of invasive fungal pneumonia (IFP) in patients that underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT) Transfus Apher Sci. 2013 Feb;48(1):103-8. doi: 10.1016/j.transci.2012.08.003. Epub 2012 Sep 15. Sivgin S, Baldane S, Kaynar L, Kurnaz F, Pala C, Sivgin H, Keklik M, Demiraslan H, Cetin M, Eser B, Unal A.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55