Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uyku Kliniği
 • 2012 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
 • 2010 Karolinska Institutet Toraxklinik / Stockholm
 • 2003 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2022 Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2014 - 2022 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2013 - 2014 Çorum Bölge Göğüs Hastalıkları Hastanesi
 • 2012 - 2013 Akçakale Devlet Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
 • Türk Toraks Derneği (TTD)
 • Uyku Derneği (UYKUDER)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The effect of Blood Urea Nitrogen/Albumin Ratio in the Short-Term Prognosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Erciyes Med J 43(2): 184188. 2021 DEMİR BAHA A, IŞIKDOĞAN, FENDOĞLU TZ, KÖKTÜRK N, KILIÇ H, HASANOĞLU HC, ARSLAN S
 • Association between burnout, anxiety and insomnia in healthcare workers: a cross-sectional study Psychol Health Med. Jan 25:1-13.2021 AYDİN GUCLU O, KARADAG M, AKKOYUNLU ME, ACİCAN T, SERTOGULLARİNDAN B, KİRBAS G, SELİMOGLU SEN H, LAKADAMYALİ H, INTEPE YS, ARSLAN S, FİRAT GURSOY S, K
 • Türkiye''de yoğun bakım ünitelerinde hekimin mortaliteyi öngörebilme gücü. Tuberk Toraks, 68(3):205-217. 2020 MEHTAP PEHLİVANLAR KÜÇÜK, TEVFİK ÖZLÜ, AHMET OĞUZHAN KÜÇÜK, AKIN KAYA et al, and IMVICAP Study Group (SERTAÇ ARSLAN)
 • The Oxıdatıve Stress At Lungs After Menopause And The Antıoxıdant Effects Of Vıtamın D, Fısh Oıl And Exercıse In An Experımental Rat Model. Fresenius Environmental Bulletin, 29(12A): 11363-11373. 2020 SERTAC ARSLAN, EMİNE ARSLAN, GUVEN GUNEY, OGUZHAN OZCAN, EMRE DEMİR, HALE UYAR HAZAR, FATİH HAZAR, ASLİHAN KARUL, BUKET DEMİRCİ.
 • Assessment of the risk of obstructive sleep apnoea syndrome among healthcare workers. Tuberk Toraks, 67(1):47-54. 2019 AYDIN GÜÇLÜ Ö, KARADAĞ M, İNTEPE YS, ACICAN T, ARSLAN S, SERTOĞULLARINDAN B.
 • Adverse effects of ingredients available in singlenasal decongestant formulation at trachea andlungs on an experimental rat model. Medical Science, 23(95), 138-145. 2019 ARSLAN SERTAÇ, GÜNEY GÜVEN, AKYÜZ ÜNSAL AYSE IPEK, DEMIR EMRE, DEMIRCI BUKET
 • Pulmonary function, aerobic capacity and related variables in patients with ankylosing spondylitis. Archives of Rheumatology, 34, Doi:10.5606/ArchRheumatol.2019.7145 ÇAGLIYAN TÜRK AYLA, ARSLAN SERTAÇ, KARAVELIOGLU YUSUF, KALÇIK MACIT, ÖZEL SUMRU, MUSMUL AHMET, SAHIN FÜSUN
 • Did free drugs for smoking cessation effect treatment success? Medical Science, 23(96), 217-220. 2019 ARSLAN SERTAÇ
 • Cardıopulmonary Exercıse Testing At Silicosis: A Modality To Evaluate Working Performance. Environmental Bulletin, 28(3), 2299-2304. 2019 ARSLAN SERTAÇ, KARAVELIOGLU YUSU
 • Clinical, radiological and prognostic features of influenza cases in the influenza epidemic during years Tüberküloz ve Toraks, 66(2), 144-149. ERÇEN DIKEN ÖZLEM, ARSLAN SERTAÇ, AKDOGAN ÖZLEM, YAPAR DERYA, ÜNAL ÖZGÜR, DEMIR EMRE, BAYKAM NURCAN

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI