Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bölüm Hakkında

Acıbadem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, akciğer kanseri, astım, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), tüberküloz, zatürre, bronşit, akciğer enfeksiyonları ve diğer göğüs hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmet vermektedir. Bölümde gerçekleştirilen detaylı akciğer fonksiyon testleri, bronkoskopi, BT (Bilgisayarlı Tomografi), PET-CT ve MR gibi ileri görüntüleme yöntemleri, hastalıkların erken teşhisi ve etkin tedavisinde büyük rol oynamaktadır. Astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıklarının yönetiminde kişinin ihtiyacına uygun tedavi planlarının oluşturulması ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik programlar uygulanmaktadır.
İçindekiler

Göğüs Hastalıkları Nedir?

Göğüs hastalıkları, göğüs bölgesindeki anatomik yapıları, solunum sistemiyle ilişkili hastalıkları ve göğüs duvarı ile iç organları etkileyen tıbbi durumları kapsayan bir tıp dalıdır. Göğüs hastalıkları, solunum sistemiyle ilgili birçok rahatsızlığın tanı ve tedavisini içerir. Bu hastalıkların tanısı ve tedavisi, uzman bir göğüs hastalıkları doktoru tarafından yapılır. Bu hastalıklar, solunum sistemi, akciğerler, plevra, göğüs duvarı ve göğüs içi organlar gibi birçok yapıyı etkileyebilir.

Göğüs hastalıkları bölümü günümüzde gelişen medikal görüntüleme teknolojileri ve tedavi yöntemleri sayesinde, birçok göğüs hastalığının erken teşhis edilmesini ve etkili bir şekilde tedavi edilmesini sağlamaktadır.

Göğüs hastalıkları, akciğerler, kalp, damarlar ve göğüs kafesi gibi göğüs boşluğundaki yapıları etkileyen çeşitli hastalık ve rahatsızlıkları ifade eder. Sık görülen göğüs hastalıkları arasında; KOAH interstisyel akciğer hastalığı (ILD) , nadir görülen akciğer hastalıkları, akciğer kanseri, astım ve uyku bozukları gibi birçok durum yer alır.

Göğüs Hastalıkları Bölümü

Göğüs hastalıkları, solunum sistemi ve göğüs duvarıyla ilgili birçok rahatsızlığı içerir. Bu hastalıkların tanısı ve tedavisi, bu alanda uzmanlaşmış göğüs hastalıkları doktorları tarafından yapılır. Günümüzde, gelişen görüntüleme teknolojileri ve tedavi yöntemleri sayesinde, birçok göğüs hastalığının erken teşhisi ve tedavisi etkili bir şekilde sağlanır.

Göğüs hastalıkları uzmanları, röntgen, bilgisayarlı tomografi, solunum fonksiyon testlerinden ve bazen de bronkoskopi ya da torasentez gibi tanı ve tedavi yöntemlerinden faydalanır.

Göğüs Hastalıkları Neye Bakar?

Göğüs hastalıkları bölümünde; solunum sistemi, kalp ve göğüs kafesini içeren çeşitli sağlık sorunları ele alınır. Bunlar arasında; koroner arter hastalığı , interstisyel akciğer hastalığı , zatürre (pnömoni) , akciğer kanseri , korona ve KOAH gibi birçok hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların belirtileri, nedenleri, tanı ve tedavi yöntemleri birbirinden farklı olabilir. Özellikle sigara gibi tütün ve tütün ürünlerine bağlı gelişen göğüs hastalıklarının tedavisi de bu bölümde görev alan doktorlar tarafından yapılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Hastalık Belirtileri Nelerdir?

Göğüs hastalıklarının en yaygın görülen belirtileri arasında; genellikle solunum yetmezliği , öksürme , göğüs ağrısı gibi çeşitli semptomlar bulunur. Bu belirtiler, hastalığın türüne, şiddetine ve kişinin genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Göğüs hastalıkları uzmanına başvurmayı gerektiren başlıca belirtiler aşağıdaki gibidir.

Nefes Darlığı

Nefes darlığı, birçok göğüs hastalığında görülen en yaygın semptomlardan biridir. Nefes alıp vermekte zorlanma, solunumun hızlanması ya da yeterli gelmemesi şeklinde ortaya çıkabilir. Bu belirti; astım , bronşit , kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve zatürre gibi hastalıklarda sıklıkla görülür. Nefes darlığı, merdiven çıkma, koşma ya da hızlı yürüme gibi efor gerektiren günlük aktiviteler sırasında gözlemlenebileceği gibi, kişinin dinlenme halinde de ortaya çıkabilir.

Öksürük

Akut ya da kronik öksürük, kuru ya da balgamlı şekilde birçok göğüs hastalığının belirtisidir. Özellikle bronşit, astım ve akciğer kanseri gibi durumlarda öksürük şiddetlenerek kanlı bir şekilde de görülebilir. Kuru öksürük genellikle alerji veya astımla ilişkilendirilirken, balgamlı öksürük ise enfeksiyonlar ve KOAH gibi hastalıkların belirtileri arasında yer alır. Öksürüğün süresi ve şekli, altta yatan hastalığın tanısında önemli bir rol oynar.

Göğüs Ağrısı

Göğüs ağrısı, sıklıkla kalple ilgili problemlerle karıştırılsa da, bazı göğüs hastalığının da belirtisi arasında yer alır. Özellikle plevral efüzyon , zatürre ve pulmoner emboli gibi durumlarda göğüs ağrısı yaygın görülen bir semptomdur.

Hırıltılı Solunum

Hırıltılı solunum, solunum yollarının daralması nedeniyle ve astım veya bronşit gibi hastalıklarda görülür. Bu durum, özellikle nefes alıp verirken duyulan ıslık benzeri seslerle karakterizedir.

Balgam

Enfeksiyon veya inflamasyona bağlı gelişen hastalıkların belirtilerinden biri de öksürme esnasında vücudun balgam üretmesidir. Balgamın rengi ve kıvamı, hastalığın tanısında önemlidir. Örneğin, sarı veya yeşil balgam, bakteriyel enfeksiyona işaret edebilirken, rengi pembeye benzeyen balgam ise kalp yetmezliğine işaret edebilir.

Yorgunluk ve Halsizlik

Vücudun yeterli oksijen alamaması gibi durumlarda genel enerji seviyesi düşer ve buda sürekli yorgunluk ya da halsizlik hissine neden olur. Yorgunluk ya da halsizlik hissi kronik olarak gözlemlenen hastalıkların belirtileri arasında sıklıkla ortaya çıkar.

Gece Terlemeleri

Bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşmak mekanizması olarak gözlemlenen gece terlemeleri ciddi göğüs hastalıklarının habercisi olabilir. Bu nedenle uzun süreli devam eden gece terlemeleri, ateş ve ani kilo kayıpları gibi durumlar bir arada gözlemlendiğinde dikkate alınmalıdır.

Siyanoz (Dudak ve Tırnaklarda Morarma)

Kanın vücuda yeterli miktarda oksijen taşıyamadığı durumlarda dudak ve tırnaklarda ortaya çıkan morarmalar dikkat alınmalıdır. Bu belirtiler pulmoner emboli gibi birçok hastalığın belirtileri arasında yer alır.

Tekrarlayan Enfeksiyonlar

Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, uzun süreli öksürük, balgam ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterir.

Yaygın Görülen Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıkları, solunum sisteminde meydana gelen hastalıkların tanısı ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Bu bölümde hizmet veren doktorlar gelişen teknolojinin de yardımıyla çeşitli tanı yöntemleri kullanarak birçok hastalığın tedavisini multidisipliner bir yaklaşımla yapar. Göğüs hastalıkları bölümünde sıklıkla karşılaşılan hastalıklar arasında aşağıdakiler yer alır.

Solunum Sistemi Hastalıkları

Astım, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), bronşit, pnömoni (zatürre), bronşiektazi gibi solunum yollarını etkileyen hastalıkları içerir.

Akciğer Hastalıkları

Akciğer kanseri, interstisyel akciğer hastalıkları (ILD), akciğer fibrozu, sarkoidoz gibi akciğer dokusunu etkileyen hastalıkları kapsar.

Plevra Hastalıkları

Plevra enfeksiyonları, plevra efüzyonu (sıvı birikimi) , plevra (mezıtelyoma) kanseri gibi akciğer zarını (plevrayı) zarını etkileyen durumları içerir.

Göğüs Duvarı Hastalıkları

Kaburga kırıkları ya da çatlakları, göğüs kafesi deformiteleri, kosta kondriti gibi göğüs duvarını etkileyen hastalıkları kapsar.

Göğüs Hastalıkları Testler ve Tanı Yöntemleri

Göğüs hastalıkları uzmanları, tanı ve tedavi süreçlerinde görüntüleme tekniklerinden (röntgen, bilgisayarlı tomografi), solunum fonksiyon testlerinden ve bazen de invaziv prosedürlerden (bronkoskopi, torasentez) faydalanırlar.

Göğüs Hastalıkları Tedavi Yöntemleri

Göğüs hastalıkları bölümünde yapılan tedavi uygulamaları, kişilerin çeşitli sağlık sorunlarını kapsar. Tedavi yöntemlerine karar verilirken; hastanın yaşı, genel sağlık durumu, hastalığın türü ve şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Göğüs hastalıklarının tedavisinin en önemli amaçlarından biri, hastalığın semptomlarını hafifletmek, hastalığın seyrini takip etmek ve ilerlemesini durdurmak üzeredir. Göğüs hastalıklarının tedavisinde kullanılan yöntemler kişiden, kişiye farklılık gösterse de genel olarak aşağıdaki gibidir.

Göğüs Hastalıklarında İlaç Tedavileri

Bronkodilatörler

Sıklıkla astım, KOAH ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bronkodilatörler, hava yollarını genişleterek nefes almayı kolaylaştırır.

Kortikosteroidler

Genellikle akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen hastalıkların tedavisinde kullanılan kortikosteroidler, inflamasyonu azaltarak hava yollarının açılmasına yardımcı olur.

Antibiyotikler

Tüberküloz, bronşit ve zatürre gibi bakteriyel enfeksiyon hastalıklarında antibiyotik tedavileri uygulanır. Antibiyotik kullanımında doktorun verdiği dozaja ve süreye dikkat edilmesi önemlidir.

Solunum Terapisi

Yine astım ve KOAH gibi sık karşılaşılan hastalıkların tedavisinde nebulizatör uygulaması yapılır. nebulizatör ile sıvı ilaç buharlaştırılarak doğrudan akciğerlere verilir.

Oksijen Terapisi

Vücudun yeterli oksijen alamadığı durumlarda nefes darlığı ve yorgunluk hissini azaltmak için uygulanan oksijen terapisi çoğu zaman kalp yetmezliği gibi hastalıklarda da uygulanabilir.

Cerrahi Müdahaleler

Lobektomi

Akciğerin ciddi enfeksiyonları ya da akciğer kanseri gibi durumlarda uygulanan lobektomi, akciğerin bir lobunun operasyonla çıkarılmasını kapsar. Lobetomi işleminin temel amacı hasta olan dokunun çıkarılarak sağlıklı dokuların korunmasını amaçlamaktadır.

Plevral Dekortikasyon

Plevral efüzyon veya plevrit (akciğer zarı iltihabı) gibi hastalıkların tedavisinde uygulanan bu yöntemle anormal dokunun çıkarılarak akciğerin genişlemesi ve kişinin rahat nefes alması sağlanır.

Torakotomi

Başta akciğer kanseri, ciddi enfeksiyonlar ve travma gibi durumlarda uygulanan torakotomi yönteminde göğüs kafesi açılarak akciğerde biriken kan, sıvı ya da hava boşaltılır. 

Kronik Akciğer Hastalıkları Nelerdir?

Kronik akciğer hastalıkları, solunum sistemini uzun süre etkileyen ve tedavi edilmesi takdir de ciddi sonuçlara neden olabilen ilerleyici olan hastalık türleridir. Bu hastalıklar, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyerek, kişilerin yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilir. Yaygın olarak gözlemlenen kronik akciğer hastalıklarından bazıları aşağıdaki gibidir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba

Birimin Tüm İlgi Alanları

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Göğüs Hastalıkları biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Medikal Teknolojiler

Göğüs Hastalıkları biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?