Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Acıbadem Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları bölümlerinde, akciğer hastalıklarının tetkik, tedavi ve izlemi yapılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları bölümlerinde bir solunum fonksiyon laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarda akım volüm eğrisi, statik akciğer volümleri, difüzyon kapasitesi, bronkoprovakasyon testi, alerji-deri testi ve bronkoskopi cihazı ile bronkoskopiler yapılabilmektedir. Yoğun bakımda veya serviste yatan hastalara noninvaziv mekanik ventilasyon da uygulanabilmektedir.

Göğüs Hastalıkları Biriminde Verilen Tanı ve Tedavi Hizmetlerinin Bazıları;
 • Obstruktif akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Alerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Solunum Fonksiyon Laboratuvarı bünyesinde solunum fonksiyon testleri
 • Bronş tümörleri tanı ve tedavisi
 • Solunum fizyoterapisi
 • Pnömoni
 • Plörezi
 • Bronşit
 • Sarkoidoz
 • Pnömotoraks
 • Pulmoner emboli   
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı Yayımlanma Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba

İlgi Alanları

 • Akciğer Kanseri

  Sigaranın başlıca faktörlerden biri olduğu akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerde ilk sıralarda yer alıyor. Erken evrede yakalandığında tedavi şansı oluyor.


  Detaylı Bilgi
 • Akciğer Nodülleri

  Akciğer nodüllerinin çok büyük bir kısmı herhangi bir belirti vermez. Göğüs bölgesinde başka nedenlerle yapılan görüntülemelerde tesadüfi olarak saptanırlar.


  Detaylı Bilgi
 • Astım

  Astımın nedeni bilinmemekle birlikte, genetik nedenler ile enfeksiyonlar, çevresel etkenler ve kişilerin tıbbi durumuna bağlı olabileceği düşünülmektedir.


  Detaylı Bilgi
 • Atelektazi

  Atelektazi, fiziksel bir tıkayıcı nedeniyle akciğerin tamamı veya bir kısmına hava gidememesi ve akciğerin veya kısmının şişememesi olarak tanımlanabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Bronşit

  Hem akut hem de kronik bronşit belirtileri arasında balgamlı, derin bir öksürük ile nefes darlığı ve hırıltılı solunum yer alır.


  Detaylı Bilgi
 • Horlama

  Horlama, hava yolunun kısmen tıkanması, boğaz yapısının genişlemesi ya da kasların gevşemesi nedeniyle oluşur.


  Detaylı Bilgi
 • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

  Kardiyak rehabilitasyon, kalp ve damar hastalarının fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasitelerini artırmayı amaçlar.


  Detaylı Bilgi
 • Kistik Fibrozis

  Kistik fibrozis (KF), doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi ve üreme sistemininde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalık.


  Detaylı Bilgi
 • KOAH

  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı solunumla akciğerlere alınan havanın kolay şekilde dışarı verilememesi şeklinde açıklanabilecek bir akciğer hastalığıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Kronik Öksürük

  Kronik öksürük sekiz hafta veya daha uzun süren öksürük olarak tanımlanır. Altta yatan birçok neden kronik öksürüğe sebep olabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Plevral Efüzyon (Plörezi)

  Plörezi ve plevral efüzyon tedavisi hastalığın altta yatan nedenine bağlı olarak hastaneye yatış gerektirebilir.


  Detaylı Bilgi
 • Pulmoner Fibrozis

  Pulmoner fibrozis, akciğerlerdeki küçük hava keselerinin (alveoller) duvarlarının kalınlaşıp sertleşmesiyle meydana gelir.


  Detaylı Bilgi
 • Pulmoner Hipertansiyon

  Pulmoner hipertansiyon, akciğerlerinizdeki damarları ve kalbinizin sağ tarafındaki odacıkları (sağ kulakçık ve sağ karıncık) etkileyen yüksek tansiyon türüdür.


  Detaylı Bilgi
 • Solunum Yetmezliği

  Solunum yetmezliği, akciğerlerin vücudun ihtiyacı olan oksijeni almada veya vücudun ürettiği karbondioksiti dışarı vermekte yetersiz kalmasıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Trakeobronkomalazi

  Trakeobronkomalazi doğuştan, yapısal bir problem olarak meydana gelebilirken, sonradan da ortaya çıkabilen bir hastalıktır.


  Detaylı Bilgi
 • Uyku Apnesi

  Uyku hastalıklarıyla ilgili en çok görülenlerin başında insomnia diğer adıyla uykusuzluk yer alırken ikinci sırada ise uyku apnesi sendromu görülüyor.


  Detaylı Bilgi
 • Üst Solunum Yolu Hastalıkları

  Solunum yolu hastalıkları arasında soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları, sinüzit, larenjit, bronşit ve zatürre gibi solunuma bağlı hastalıklar bulunur.


  Detaylı Bilgi
 • Verem (Tüberküloz) Hastalığı

  Verem hastalığı, yani tıbbi adıyla tüberküloz (TB) hava yoluyla bir bireyden diğerine yayılan, bulaşıcı bir akciğer hastalığıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Zatürre (Pnömoni)

  Zatürre, çoğu zaman griple karıştırılarak tedavisinde geç kalınması ciddi sorunlara hatta hayati riske bile neden olabiliyor.


  Detaylı Bilgi
DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Göğüs Hastalıkları biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Medikal Teknolojiler

Göğüs Hastalıkları biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55