Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 - 2015 İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği Ana Bilim Dalı ( Tezsiz ) ( Uzaktan Öğretim ) / Yüksek Lisans
 • 2002 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1990 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2018 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
 • 2008 - 2015 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
 • 2007 - 2008 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
 • 2002 - 2007 Yalova SSK ve Devlet Hastanesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
ÜYELİKLER
 • Pediatrik Anestezi ve Reanimasyon Komitesi (TARD)
 • Obstetrik Anestezi Komitesi (TARD)
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Rejyonal Anestezi Derneği
 • European Society of Anaesthesiology (ESA)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of Dexamethasone-Dimenhydrinate and Dexamethasone- Ondansetron in Prevention of Nausea and Vomiting in Postoperative Patients Aesthetic Plast Surg. 2017;41(1):204-210 Kizilcik N, Bilgen S, Menda F, Türe H, Aydın B, Kaspar EC, Koner O
 • Simple method for determining the size of the ProSeal laryngeal mask airway in children: a prospective observational study Braz J Anesthesiol. 2017;67(l):15-20 Haliloglu M, Bilgen S, Uzture N, Koner O
 • Analgesic efficacy of wound infiltration with tramadol after cesarean delivery under general anesthesia: Randomized trial 1 Obstet Gynaecol Res. 2016;42(7):816-21 Haliloglu M, Bilgen S, Menda F, Ozcan P, Ozbay L, Tatar S, Unal DO, Koner 0.
 • Effects of a fentanyl-propofol mixture on propofol injection pain: a randomized clinical trial Korean J Anesthesiol. 2015;68(6):556-60 Kizilcik N, Menda F, Bilgen S, Keskin 0, Koner 0
 • Effect of ketamine versus alfentanil following midazolam in preventing emergence agitation in children after sevoflurane anaesthesia: A prospective randomized clinical trial Journal of International Medical Research. 2014;42(6):1262-71 Bilgen S, Köner Ö, Karaçay Ş, Sancar NK, Kaspar EÇ, Sözübir S.
 • Expert Opinion.Ketamine and postoperative pain management Journal of Symptoms and Signs. 2014; 3(2): 96-102 Bilgen S.
 • Effect of morphine on lower urinary tract discomfort after transurethral resection of prostate under general anesthesia: a randomised clinical study. Journal of Anesthesia. 2013; 27(5): 720-4 Menda F, Temur S, Bilgen S, Yencilek F, Koyuncu H, Sancar N,
 • A comparison of two different doses of bupivacaine in caudal anesthesia for neonatal circumcision. A randomized clinical trial. Middle East Journal of Anesthesiology. 2013; 22(1): 93-8 Bilgen S, Köner Ö, Menda F, Karaçay Ş, Kaspar EÇ, Sözübir S.
 • Effecct of three differernt doses of ketamine prior to general anaesthesia on postoperative pain following caesarean delivery: a prospective randomized study Minerva Anestesiologica. 2012; 78(4): 442-9 Bilgen S, Köner Ö, Türe H, Menda F, Fıçıcıoğlu C, Aykaç B.
 • Pyogenic granuloma: A rare case of an infantil intraoral lesion Annal of Pediatric Surgery. 2012; 8(3): 93-94 Karaçay Ş, Doğan IE, Erdağ GÇ, Bilgen S, Sözübir S, Vitrinel A.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI