Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yardımcı Doçent
 • 2007 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 2002 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 - 2014 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • 2011 - 2012 Dünya Göz Ataköy Hastanesi
 • 2010 - 2011 Özel Medicana İstanbul Hastanesi
 • 2008 - 2010 Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 • 2007 - 2008 Hakkari Asker Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • European Society for Paediatric Anaesthesiology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı. Haseki Tıp Bülteni 2015; 53: 83-84. Gökçen Başaranoğlu, Kadir İdin, Tarık Umutoğlu, Ufuk Topuz, Asım Esen, Harun Uysal
 • Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı. Haseki Tıp Bülteni 2015; 53:41-46. Gökçen Başaranoğlu, Asım Esen, Mefkur Bakan, Ufuk Topuz, Kadir îdin, Tarık Umutoğlu.
 • Opioid-free total intravenous anesthesia with propofol, dexmedetomidine and lidocaine infusions for laparoscopic cholecystectomy: a prospective, randomized, double-blinded study. Revista Brasileira De Anestesiología (Brazilian Journal of Anesthesiology) 2015;65(3):191-199. DOl: 10.1016/j.bjan.2014.05.00lYSC/-£xpanctecrj Bakan M, Umutoglu T, Topuz U, Uysal H, Bayram M, Kadıoğlu H, Salihoglu Z.
 • The influence of airway supporting maneuvers on glottis view in pediatric patients underwent flexible fiberoptic bronchoscopy. Revista Brasileira De Anestesiología (Brazilian Journal of Anesthesiology) 2015;65-5. DOl: 10.1016/j.bjane.2014.09.016 Umutoğlu T, Gedik A.H, Bakan M, Topuz U, Daşkaya H, Öztürk E, Çakır E, Salihoğlu Z.
 • Serum paraoxigenase 1 activity and oxidative stress in pediatric petients with pulmonary tuberculosis. Medical Principles Practice. 2014;23:426-431. DOl: 10.1159/000363700 (SCI Expanded) Torun E, Gedik AH, Cakir E, Umutoğlu T, Gok O, Kiliç U.
 • Varicose Vein Stripping Under Low-Dose Spinal Anesthesia. The Medical Bulletin of Haseki Training and Research Hospital. 2014;52:1.25-28. Muhammedoğlu N, Başaranoğlu G, Teker MG, Umutoğlu T, Özdemir H, Küçük S, Aydaş AD, Saidoğlu L.
 • The Evaluation of Brain Natriuretic Peptid Changes and Difficult Airway Predictors during perioperative period in pregnancy. Irish Journal of Medical Science, 2014. Doi: 10.1007/sll845-014-1219-8. (SCI Expanded) Basaranoglu Gökçen, Umutoglu Tarık, Bakan Mefkür, Esen Asım, Ates Seda, Bacaksız Ahmet, Salihoglu Ziya.
 • Transient ventricular flutter in Devic''s syndrome during hysteroscopy under anesthesia. Neurological Sciences 2014. E pub: 4 November 2014. DOI: 10.1007/sl0072-014-2004-l (SCI) Basaranoglu G, Bakan M, Umutoglu T, Topuz U, Salihoglu Z.
 • Anesthesia Management of a Parturient with Generalized Psoriasis Who Underwent Planned Caesarean Section Bezmialem Science, Doi: 10.14235/bs.2014.250 Basaranoglu Gokcen, Umutoğlu Tarik, Bakan Mefkur, Topuz Ufuk, İdin Kadir, Salihoglu Ziya
 • Pediyatrik olgularda venöz port implantasyonunda yeni teknik. Tek insizyon çift cep yöntemi. Bakırköy Tıp Dergisi 2013; 9: 159-162. Umutoğlu T, Topuz U, Bakan M, Karaaslan K, Çakır FB, Öztürk E.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI