Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Başkent Üniversitesi / Profesör
 • 2009 - 2011 Ön Lisans / Sağlık işletmeleri Yönetimi; Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi
 • 2005 Başkent Üniversitesi / Doç. Dr.
 • 2002 Başkent Üniversitesi / Yardımcı Doçent Dr.
 • 1999 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Özel Emsey Hastanesi, İstanbul. Genel Cerrahi Bölüm Başkanlığı ve Genel Cerrahi Uzmanı
 • 2017 - 2021 Özel Muayenehane
 • 2012 - 2017 Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana. Genel Cerrahi Uzmanı, Doçent ve Profesör
 • 2009 - 2012 Özel Medline Hastanesi, Adana. Başhekim, Genel Cerrahi Bölüm Başkanlığı ve Genel Cerrahi Uzmanı
 • 1999 - 2009 Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana. Genel Cerrahi Uzmanı, Yard. Doçent
 • 1999 Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana. Genel Cerrahi Uzmanı, Yard. Doçent
ÜYELİKLER
 • Avrupa Fıtık Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • KEPAN
 • Türk Kanser Araştırma Vakfı
 • Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği
 • Ulusal Cerrahi Enfeksiyon Derneği
 • Çukurova Meme Hastalıkları Derneği
 • Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Ulusal Fıtık Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Assessment of Atrial Fibrillation and Ventricular Arrhythmia Risk after Bariatric Surgery by P Wave/QT Interval Dispersion. Obes Surg. 2018 Apr;28(4):932-938. doi: 10.1007/Sİ1695-017-2923-Z. PMID: 28900850 Yılmaz M, Altın C, Tekin A, Erol T, Arer İ, Nursal TZ, Törer N, Erol V, Müderrisoğlu H.
 • Seroma Cytology in BreastCancer: An Underappreciated Issue. Clin Breast Cancer. 2016 Dec;16(6):el87-el91. doi: 10.1016/j.clbc.2016.05.019. Epub 2016 Jun 8. PubMed PMID: 27387392. Aytaç HO, Nursal TZ, Çolakoğlu T, Bolat FA, Moray G.
 • IsPET/CT Necessary in the Management of Early Breast Cancer? Clin Nucl Med. 2016May;41(5):362-5. doi: 10.1097/RLU.0000000000001165. PMID: 26914560. Nursal GN, Nursal TZ, Aytaç HO, Hasbay B, Torun N, Reyhan M, Yapar AF.
 • Results of surgery in general surgical patients receiving warfarin:retrospective analysis of 61 patients Int Surg. 2015 Feb;100(2):225-32. doi:10.9738/INTSURG-D-14-00139.1. PMID: 25692422. Belli S, Aytaç HO, Yabanoglu H, Karagülle E, Parlakgumus A, Nursal TZ,Yildirim S.
 • Mattress sutures forthe modification of end-to-end dunking pancreaticojejunostomy Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2013 Oct;12(5):556-8. PMID:24103289 Torer N, Ezer A, Nursal TZ.
 • Patient oriented management for the creation of arteriovenous fistula for hemodialysis. Ulus Cerrahi Derg. 2013 Sep l;29(3):101-4. doi: 10.5152/UCD.2013.2180. eCollection 2013.PMID: 25931858 Nursal TZ.
 • Immunonutrition in surgery: double-edged svvord Advances in Clinical Nutrition. 2013;9(3);25-28. Nursal TZ.
 • Effects of different doses of statins on liver regeneration through angiogenesis and possible relation between these effects and acute phase responses Transplant Proc. 2010 Nov;42(9):3823-7. PMID: 21094864 Colakoglu T, Nursal TZ, Ezer A, Kayaselcuk F, Parlakgumus A, Belli S, Karakayali H, Haberal M.
 • Incidence of congenital hemolytic anemias in young cholelithiasis patients. World J Gastroenterol. 2010 Nov 21;16(43):5457-61. doi: 10.3748/wjg.vl6.i43.5457.PMID: 21086564 Ezer A, Torer N, Nursal TZ, Kizilkilic E, Caliskan K, Colakoglu T, Moray G
 • The effect of the psychological status of breast cancer patients on the short-term clinical outcome after mastectomy Açta Chir Belg. 2010 Jul-Aug;110(4):467-70. PMID: 20919671 Torer N, Nursal TZ, Calişkan K, Ezer A, Colakoğlu T, Moray G, Haberal M.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI