Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Profesörlüğü
 • 2006 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Doçentliği
 • 2002 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji
 • 1998 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 1993 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2023 Memorial Şişli Hastanesi
 • 2010 - 2022 Acıbadem International Hastanesi
 • 2008 - 2009 Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi
 • 2005 - 2007 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
 • 2003 - 2005 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
 • 2002 - 2003 Baylor College of Medicine
 • 1998 - 2002 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Yan Dal Uzmanlığı
 • 1994 - 1998 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanlığı
 • 1993 - 1994 Kırşehir 1 Nolu Merkez Sağlık Ocağı, Zorunlu Hizmet
ÜYELİKLER
 • European Renal Associaton-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA)
 • International Society of Nephrology
 • Türk Nefroloji Derneği
 • American Society of Nephrology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of Long-Term Outcomes of Standard and Transvaginal Kidney Extraction in Laparoscopic Living Donor Nephrectomy J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2021 Jan 20. doi: 10.1089/lap.2020.0949. PMID: 33471592 Karayagiz AH, Ozdemir E, Besli S, Polatkan SAV, Yilmaz G, Erturk T, Cakir U, Berber I.
 • Therapeutic plasma exchange in patients with COVID-19 pneumonia in intensive care unit: a retrospective study Crit Care. 2020 Aug 8;24(1):492. doi: 10.1186/s13054-020-03215-8. PMID: 32771054; PMCID: PMC7414262. Gucyetmez B, Atalan HK, Sertdemir I, Cakir U, Telci L; COVID-19 Study Group.
 • Transplantation of a Blue Kidney: A Case Report. Transplant Proc. 2019 May;51(4):1190-1192. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.091. Epub 2019 Feb 8. PMID: 30982642. Nokay E, Erturk T, Karayagiz AH, Ozdemir E, Baba ZF, Nokay HG, Cakır U, Berber I.
 • Effect of Obesity on Clinical Outcomes of Kidney Transplant Patients Transplant Proc. 2019 May;51(4):1093-1095. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.02.012. Epub 2019 Feb 21. PMID: 31101178. Erturk T, Berber I, Cakir U.
 • Geographic Distribution of Multiple Arteries and Veins of 878 Kidney Donors From a Transplant Center in Turkey. Transplant Proc. 2019 May;51(4):1086-1088. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.100. Epub 2019 Feb 8. PMID: 31101176. Cenal U, Erturk T, Karayagiz AH, Ozdemir E, Polatkan SV, Cakir U, Berber I.
 • Fabry Disease Prevalence in Renal Replacement Therapy in Turkey Dheir H, Cakir U, et al. Nephron. 2019;142(1):26-33. doi:10.1159/000496620. Epub 2019 Feb 8. PMID: 30739116. Yalın SF, Eren N, Sinangil A, Yilmaz VT, Tatar E, Ucar AR, Sevinc M, Can Ö, Gurkan A, Arik N, Alisir Ecder S, Uyar M, Yasar M, Gulcicek S, Mese M,
 • Evaluation of Bone Disease in Kidney Transplant Recipients. Transplant Proc. 2017 Apr;49(3):509-511. doi: 10.1016/j.transproceed.2017.01.040. PMID: 28340823. Alis G, Alis M, Erturk T, Karayagiz AH, Berber I, Cakir U.
 • Role of Everolimus on Cardiac Functions in Kidney Transplant Recipients. Transplant Proc. 2017 Apr;49(3):497-500. doi: 10.1016/j.transproceed.2017.02.007. PMID: 28340820. Cakir U, Alis G, Erturk T, Karayagiz AH, Karabulut U, Berber I.
 • Comparison of Two Different Laparoscopic Donor Nephrectomy With Vaginal Extraction Techniques-A Single- Center Experience Transplant Proc. 2017 Apr;49(3):411-414. doi: 10.1016/j.transproceed.2017.01.035. PMID: 28340802. Karayagiz AH, Erturk T, Cakir U, Berber I.
 • The frequency and severity of metabolic acidosis related to topiramate J Int Med Res. 2016 Oct 26. pii: 0300060516669897. [Epub ahead of print] PubMed PMID:27789806. Türe H, Keskin Ö, Cakir U, Aykut Bingöl C, Türe U.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI