Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SMYO / Dişçilik Hizmetleri Bölümü Ağız Diş Sağlığı Programı / Doçentlik
 • 2011 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi
 • 2006 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Atasehir Hastanesi_ Agız Dıs Saglıgı Bolumu Klinik Direktorü / Halen
 • 2013 - 2022 Protez Uzmanı - Konsultan/ Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp merkezi Ağız Diş Sağlığı Bölümü
 • 2013 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 - 2013 Bursiyer (ITI Scholar) / Bern Üniversitesi Ağız Cerrahisi Anabilim Dalında implant cerrahisi üzerine eğitim programı (yurtdışı üniversite)
 • 2011 - 2012 Araştırmacı, Protez Uzmanı / Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp merkezi Ağız Diş Sağlığı Bölümü
 • 2006 - 2010 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ /PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI / Araştırma Görevlisi
 • ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SMYO Dişçilik Hizmetleri Bölümü / Ağız Diş Sağlığı Programı / Öğretim Görevlisi
ÜYELİKLER
 • European Academy of Osseointegration
 • Türk Dişhekimleri Birliği
 • International Team for Implantology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of visual and digital Color measurement methods on anterior natural teeth Balk J Dent Med, 22, 2018 : 87-92 Eryuruk SE, Hekimoglu C, Akcin ET, CAVUSOGLU Y.,
 • on Arx T.,?Lateral ridge augmentation using autogenous block grefts and guided bone regeneration: A 10-year prospective case series study CIDRR, 2017, 19(1) :85-96 Chappuis V., CAVUSOGLU Y., Buser D.
 • Osseointegration of zirconia in presence of multinucleated giant cells CIDRR, 2015, Sept 17 Chappuis V., CAVUSOGLU Y., Gruber R., Kuchler U., Buser D., Bosshardt D
 • Numerical assessment of bone remode ling around conventionally and early loaded titanium and titanium-zirconium alloy dental implants Med ical Biol Eng Comput., 2015, 53(5):453-62. Akça K. Eser A.,, ÇAVUŞOĞLU Y., Sağırkaya E., Çehreli MC
 • Joint stability of zirconium and titanium abutment - titanium implant interface: A pilot study International Journal of Oral & Maxilofacial Implants 2014,29(2), 338-4 ÇAVUŞOĞLU Y., Akça K., Gürbüz R., Çehreli MC
 • Immediate vs. conventional loading of im plant-supported maxillary overdentures: A finite element stress analysis International Journal of Oral &Maxilofacial Implants, 2013,28, 57-63. Akça K., Eser A., Eckert S., ÇAVUŞOĞLU Y., Çehreli MC
 • bCAD/CAM Glass Ceramics for Single- Tooth Implant Crowns: A Finite Element Analysis. Implant Dent. 2013 Oct 27. [Epub ahead of print] Akça K, ÇAVUŞOĞLU Y, Sagirkaya E, Aybar B, Cehreli MC
 • Early-loaded one-stage implants retaining mandibular overdentures by two mechanisms: 5-year results International Journal of Oral & Maxilofacial Implants 2013,28, 824-830 Akça K.,ÇAVUŞOĞLU Y., Sağırkaya E., Çehreli MC
 • A prospective, open-ended, single-cohort clinical trial on early-loaded titanium-zirconium alloy implants in partially edentulous patients: U International Journal of Oral & Maxilofacial Implants, 2013,28, 573-578 Akça K., ÇAVUŞOĞLU Y., Uysal S., Çehreli MC
 • Long-term stability of early implant placement with contour augmentation journal of Dental Research, 2013,92(Supl 12), 176S-82S Buser D., Chappuis V., Wittneben J., Buser R., ÇAVUŞOĞLU Y., Belser U

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI