Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2010 İstanbul Üniversitesi Sinir Bilim Anabilim Dalı Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Yüksek Lisans
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji
 • 1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1980 Galatasaray Lisesi
EXPERIENCE
 • 2005 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2003 - 2005 Çatalca Devlet Hastanesi
 • 2002 - 2007 Büyükçekmece Devlet Hastanesi
 • 1998 - 2003 70. Yıl FTR Eğitim Ve Araştırma Hast.
 • 1998 - 2002 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1993 - 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 • 1993 - 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak
 • 1989 - 1993 Sakarya Serdivan Sağlık Ocağı
 • 1987 - 1988 Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi
MEMBERSHIPS
 • Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
 • Parkinson Hastalığı Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği
PUBLICATIONS
 • Trend in case fatality rate of stroke in>İstanbul 1984*1994: Heart and Brain 4th İnternational Conference on stroke and 1st Conference of Mediterranea Stroke Society Journal of NEUROLOGY 5(SUPPL1):34 İnce B, Sifoğlu A, Erginöz E
 • Otizm-Yaykın Gelişimsel Bozukluk(YGB)tanısı alan hastalarda dil ve davranış bozukluluklarının EEG bulgularıyla ilişkisi 1.Ulusal Nöroloji Kongresi 1999 Poster Sifoğlu A, Korkmaz B, Demirbilek V
 • Strok mortalite hızı meteorıolojik etkenlerle ilişkilimi? 32.Ulusal Nöroloji Kongresi Kongre Kitabı İstanbul 883-886 Sifoğlu A, Erginöz E, İnce B, Denktaş H
 • Serebrovasküler Hastalıkların ortaya çıkış ve mortalite hızında yaş özellikleri 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kongre Kitabı İstanbul 876-882 Sifoğlu A, Erginöz E, İnce B, Denktaş H
 • Siblings with Cytic Leukoencephalopathy and Megalencephaly of Chid Neurology, Vol. 15, No.10, 690-693(2000) C.Yalçınkaya, S. Çomu, N.Koçer, A. Yüksel, E. Gündüz, V. Demirbilek, A. Ocal
 • İdiyopatik ve Semptomik otizm:Klinik ve Labaratuar bulgular Türk Nöropsikiyatri Arşivi 1999;36(1):1-5 Sifoğlu A, V. Demirbilek Korkmaz B,
 • İskemik inmede fibrinopeptid A ve total kolesterol korelasyonu Beyin Damar Hastalıkları Dergisi3(1):3 1997 İnce B, Bayram Ç, Dirican A, Sifoğlu A, Ulutin T, Denktaş H
 • Seasonal variation in stroke occurance 6 th European Sconfenrence Cerebrovasc Dis 7(suppl4) 1-88 74 1997 İnce B, Sifoğlu A, Erginöz E, Denktaş H
 • Serebral infarktlı hastanın rehabilitasyonunda yaşın etkisi Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1995; 1(2):145-147 Zileli I, İnce B, Sifoğlu A, Denktaş H
 • Hemorajik Serebvasküler Hastalıkta Mevsimsel Dğişiklik Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1995;1(2):137-140 Sifoğlu A, İnce B, Göksan B, Denktaş H
 • Son 10 Yılda Erken Dönem Strok Mortalitesi Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1995;1(2):137-140 Sifoğlu A, İnce B, , Zileli I, Denktaş H
TOP
How can we help you?