Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2007 - 2010 İstanbul Üniversitesi Sinir Bilim Anabilim Dalı Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Yüksek Lisans
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji
 • 1980 - 1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1972 - 1980 Galatasaray Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 - 2007 Büyükçekmece Devlet Hastanesi
 • 2003 - 2005 Çatalca Devlet Hastanesi
 • 1998 - 2003 70. Yıl FTR Eğitim Ve Araştırma Hast.
 • 1998 - 2002 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1993 - 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 • 1993 - 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak
 • 1989 - 1993 Sakarya Serdivan Sağlık Ocağı
 • 1987 - 1988 Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
 • Parkinson Hastalığı Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Trend in case fatality rate of stroke in>İstanbul 1984*1994: Heart and Brain 4th İnternational Conference on stroke and 1st Conference of Mediterranea Stroke Society Journal of NEUROLOGY 5(SUPPL1):34 İnce B,Sifoğlu A,Erginöz E
 • Otizm-Yaykın Gelişimsel Bozukluk(YGB)tanısı alan hastalarda dil ve davranış bozukluluklarının EEG bulgularıyla ilişkisi 1.Ulusal Nöroloji Kongresi 1999 Poster Sifoğlu A,Korkmaz B, Demirbilek V
 • Strok mortalite hızı meteorıolojik etkenlerle ilişkilimi? 32.Ulusal Nöroloji Kongresi Kongre Kitabı İstanbul 883-886 Sifoğlu A,Erginöz E,İnce B,Denktaş H
 • Serebrovasküler Hastalıkların ortaya çıkış ve mortalite hızında yaş özellikleri 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kongre Kitabı İstanbul 876-882 Sifoğlu A,Erginöz E,İnce B, Denktaş H
 • Siblings with Cytic Leukoencephalopathy and Megalencephaly of Chid Neurology, Vol. 15, No.10,690-693(2000) C.Yalçınkaya,S. Çomu,N.Koçer,A. Yüksel, E. Gündüz, V. Demirbilek, A. Ocal
 • İdiyopatik ve Semptomik otizm:Klinik ve Labaratuar bulgular Türk Nöropsikiyatri Arşivi 1999;36(1):1-5 Sifoğlu A, V. Demirbilek Korkmaz B,
 • İskemik inmede fibrinopeptid A ve total kolesterol korelasyonu Beyin Damar Hastalıkları Dergisi3(1):3 1997 İnce B, Bayram Ç,Dirican A, Sifoğlu A,Ulutin T, Denktaş H
 • Seasonal variation in stroke occurance 6 th European Sconfenrence Cerebrovasc Dis 7(suppl4) 1-88 74 1997 İnce B ,Sifoğlu A,Erginöz E, Denktaş H
 • Serebral infarktlı hastanın rehabilitasyonunda yaşın etkisi Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1995; 1(2):145-147 Zileli I,İnce B,Sifoğlu A,Denktaş H
 • Hemorajik Serebvasküler Hastalıkta Mevsimsel Dğişiklik Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1995;1(2):137-140 Sifoğlu A, İnce B,Göksan B,Denktaş H
 • Son 10 Yılda Erken Dönem Strok Mortalitesi Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1995;1(2):137-140 Sifoğlu A,İnce B,,Zileli I,Denktaş H

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI