Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2002 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1996 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1995 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 1995 The University of Texas MD Anderson Cancer Center Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 • 1992 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1984 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2002 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
 • 1996 - 2002 Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
 • 1995 - 1996 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Yardımcı Doçenti
 • 1995 - 1996 Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
 • 1995 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalı Başkanı
 • 1993 - 1995 University of Texas MD Anderson Cancer Center / Pediatrik Hemotoloji - Onkoloji Üst İhtisası
 • 1984 - 1986 Bartın SSK Hastanesi / İç Hastalıkları, Pediatri, Acil Birim Sorumlusu
MEMBERSHIPS
 • Children''s Oncology Group (COG)
 • Türk Hematoloji Derneği
 • Türk Kan Bankaları Derneği
 • Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
 • Türk Pediatrik Onkoloji Derneği
 • International Society of Pediatric Hematology-Oncology (SIOP)
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
 • American Society of Pediatric Hematology-Oncology
PUBLICATIONS
 • Çocukluk dönemi Magnitelerinde Kemoterapi Sonrası Gelişen Ön Mediasen Kitlesi. Canpolat C, Berrak S, Arıbal E. Türk Hemotoloji Onkoloji Dergisi 11: 154-158, 2001
 • Yenidoğanda vitamin K eksikliğine bağlı kanama: tarihe ve günümüze aynı anda bir bakış Canpolat C. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci (2009);5 (1):48-52
 • Acute megakaryoblastic leukemia mimicing small round cell tumor with novel. 2008 . Bozkurt Uyar S, Berrak SG, Tugtepe H, Canpolat C, Palandüz Ş, Tecimer T.
 • False positivity of FDG-PET/CT in a child with Hodgkin disease. Beker DB, Berrak SG, Canpolat C, Tugtepe H, Ones T, Tecimer T., Pediatr Blood Cancer. Apr 6 (2007) [Epub ahead of print]
 • The effects of iron deficiency on neutrophil/monocyte apoptosis in children. Berrak SG, Angaji M, Turkkan E, Canpolat C, Timur C, Eksioglu-Demiralp E. Cell Prolif., 40 (2007) 741-754
 • Use of recombinant factor VIIa in a preterm infant with coagulopathy and subdural hematoma. Altuncu E, Berrak S, Bilgen H, Yurdakul Z, Canpolat C, Ozek E., J Matern Fetal Neonatal Med., 20 (2007) 627-629
 • A double-blind, crossover, randomized dose-comparison trial of granisetron for the prevention of acute and delayed nausea and emesis in children receiving moderately emetogenic carboplatin-based chemotherapy. Bakirci N, Turkkan E, Canpolat C, Beker B, Yoruk A., Support Care Cancer., 15 (2007) 1163-1168
 • Mesane Rabdomiyosarkomunda Böbrek Fonksiyonlarında Bozulma Nedenleri. Karaaslan-Bıyıklı N, Alpay H, Canpolat C, Berrak SG, Tuğtepe H, İnanır S. Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 15, (2006) 122-128
 • Anterior mediastinal mass in children following chemotherapy for malignant disease: thymus hyperplasia vs. Recurrence. Arıbal E, Canpolat C, Berrak SG, Berik P, Radiography, 9, (2003) 139-145
 • Çocuklarda Demir Eksikliği Tedavisinin Düşük Gelişim Test Skorlarına Etkisi. Berrak SG, Türkkan E, Canpolat C, Kahveci S. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 65, (2002) 188-193
 • Çocukluk dönemi Magnitelerinde Kemoterapi Sonrası Gelişen Ön Mediasen Kitlesi. Canpolat C, Berrak S, Arıbal E. Türk Hemotoloji Onkoloji Dergisi 11: 154-158, 2001
 • Saggital Sinus Thrombosis Associated With Thrombocytopenia: A Report of Two Patiens. Alper G, Berrak SG, Ekinci G, Canpolat C, Erzen C. Pediatric Neurology 21(2) : 573-575, 1999
 • Hepatic Veno-occlusive Disease After Bone Marrow Transpantation. Canpolat C, Başdemir D. Marmara Medical Journal 2: 89-95, 1996
 • Hepatic Veno-occlusive Disease After Bone Marrow Transpantation. Canpolat C, Başdemir D. Marmara Medical Journal 2: 89-95, 1996
TOP
How can we help you?