Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2002 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1996 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1995 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 1995 The University of Texas MD Anderson Cancer Center Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 • 1992 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1978 - 1984 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 1996 - 2002 Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
 • 2002 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
 • 1995 - 1996 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Yardımcı Doçenti
 • 1995 - 1996 Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
 • 1995 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalı Başkanı
 • 1993 - 1995 University of Texas MD Anderson Cancer Center / Pediatrik Hemotoloji - Onkoloji Üst İhtisası
 • 1984 - 1986 Bartın SSK Hastanesi / İç Hastalıkları, Pediatri, Acil Birim Sorumlusu
ÜYELİKLER
 • Children''s Oncology Group (COG)
 • Türk Hematoloji Derneği
 • Türk Kan Bankaları Derneği
 • Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
 • Türk Pediatrik Onkoloji Derneği
 • International Society of Pediatric Hematology-Oncology (SIOP)
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
 • American Society of Pediatric Hematology-Oncology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Çocukluk dönemi Magnitelerinde Kemoterapi Sonrası Gelişen Ön Mediasen Kitlesi. Canpolat C, Berrak S, Arıbal E. Türk Hemotoloji Onkoloji Dergisi 11: 154-158, 2001
 • Yenidoğanda vitamin K eksikliğine bağlı kanama: tarihe ve günümüze aynı anda bir bakış Canpolat C. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci (2009);5 (1):48-52
 • Acute megakaryoblastic leukemia mimicing small round cell tumor with novel. 2008 . Bozkurt Uyar S, Berrak SG, Tugtepe H, Canpolat C, Palandüz Ş, Tecimer T.
 • False positivity of FDG-PET/CT in a child with Hodgkin disease. Beker DB, Berrak SG, Canpolat C, Tugtepe H, Ones T, Tecimer T., Pediatr Blood Cancer. Apr 6 (2007) [Epub ahead of print]
 • The effects of iron deficiency on neutrophil/monocyte apoptosis in children. Berrak SG, Angaji M, Turkkan E, Canpolat C, Timur C, Eksioglu-Demiralp E. Cell Prolif., 40 (2007) 741-754
 • Use of recombinant factor VIIa in a preterm infant with coagulopathy and subdural hematoma. Altuncu E, Berrak S, Bilgen H, Yurdakul Z, Canpolat C, Ozek E., J Matern Fetal Neonatal Med., 20 (2007) 627-629
 • A double-blind, crossover, randomized dose-comparison trial of granisetron for the prevention of acute and delayed nausea and emesis in children receiving moderately emetogenic carboplatin-based chemotherapy. Bakirci N, Turkkan E, Canpolat C, Beker B, Yoruk A., Support Care Cancer., 15 (2007) 1163-1168
 • Mesane Rabdomiyosarkomunda Böbrek Fonksiyonlarında Bozulma Nedenleri. Karaaslan-Bıyıklı N, Alpay H, Canpolat C, Berrak SG, Tuğtepe H, İnanır S. Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 15, (2006) 122-128
 • Anterior mediastinal mass in children following chemotherapy for malignant disease: thymus hyperplasia vs. Recurrence. Arıbal E, Canpolat C, Berrak SG, Berik P, Radiography, 9, (2003) 139-145
 • Çocuklarda Demir Eksikliği Tedavisinin Düşük Gelişim Test Skorlarına Etkisi. Berrak SG, Türkkan E, Canpolat C, Kahveci S. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 65, (2002) 188-193
 • Çocukluk dönemi Magnitelerinde Kemoterapi Sonrası Gelişen Ön Mediasen Kitlesi. Canpolat C, Berrak S, Arıbal E. Türk Hemotoloji Onkoloji Dergisi 11: 154-158, 2001
 • Saggital Sinus Thrombosis Associated With Thrombocytopenia: A Report of Two Patiens. Alper G, Berrak SG, Ekinci G, Canpolat C, Erzen C. Pediatric Neurology 21(2) : 573-575, 1999
 • Hepatic Veno-occlusive Disease After Bone Marrow Transpantation. Canpolat C, Başdemir D. Marmara Medical Journal 2: 89-95, 1996
 • Hepatic Veno-occlusive Disease After Bone Marrow Transpantation. Canpolat C, Başdemir D. Marmara Medical Journal 2: 89-95, 1996

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI