Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2001 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1998 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
 • 1995 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1992 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 1990 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1982 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2009 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2001 - 2002 Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı / Müdür Yardımcısı
 • 2001 - 2002 Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı / Müzikoloji Bölüm Başkanı
 • 2001 - 2009 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • 1995 - 2002 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / VI. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
 • 1993 - 1995 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / III. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
 • 1992 - 2015 Çukurova Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı /Öğretim Üyesi
 • 1990 - 1992 SSK Adana Hastanesi Çocuk Servisi / Uzman Doktor
 • 1986 - 1990 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi /Pediatri Asistanı
 • 1984 - 1986 Teğmen 65. Piyade Tümeni
 • 1982 - 1984 Bekirhan Sağlık Ocağı
 • 0 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı
MEMBERSHIPS
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
 • Türk Pediatri Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Adana Şubesi Kurucu Üyeliği
 • European Society for Pediatric Infectious Diseases
 • AİDS Savaşım Derneği Adana Şubesi Üyeliği
 • Adana Tabip Odası Üyeliği
 • Türk Pediatri Kurumu Derneği
 • Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Pediatri Uzmanlık Akademisi Kurucu Başkanı
 • Çukurova Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği
 • Milli Pediatri Derneği Adana Şubesi Üyeliği
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Komitesi Üyeliği
 • Türk Pediatri Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurum ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu Üyeliği
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 25. Yıl Eğitim Komite Üyeliği
 • Türk Pediatri Yeterlilik Kurulu (BOARD) Üyeliği
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Projeleri Uzmanlık Grubu Üyeliği
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Semiyoloji Ders Kurulu Başkanı
PUBLICATIONS
 • Children with breakthrough varicella infection requiring hospitalization in Turkey Study group (VARICOMP Study 2008-2013). Vaccine. 2015 Jul 31;33(32):3983-7. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.06.029. Epub 2015 Jun 29. Dinleyici EC, Kurugol Z, Kara A, Tezer H, Tas MA, Güler E, Yasa O, Devrim I, Ciftci E, Ozdemir H, Somer A, Ozen M, Sensoy G, Dalgic N, Alhan E, VARICOM
 • Meningitis caused by Neisseria Meningitidis, Hemophilus Influenzae Type B and Streptococcus Pneumoniae during 2005-2012 in Turkey. Celebi S, Uzun H, Faik Oner A, Kurugol Z, Ali Tas M, Aygun D, Karadağ Öncel E, Celik M, Yasa O, Akin F, Coşkun Y Hum Vaccin Immunother 2014 Sep 2;10 Ceyhan M, Gürler N, Ozsurekci Y, Keser M, Aycan AE, Gurbuz V, Salman N, Camcioglu Y, Dinleyici EC, Özkan S, Sensoy G, Belet N, Alhan E, Hacimustafaoglu M
 • Epidemiological shift of hepatitis A in central Adana Turkey Turk J Gastroenterol 2014; 25 (Suppl.-l): 6-8. Emre Alhan, Banu Kozanoğlu, Gökhan Tümgör, Ümit Çelik, Akgün Yaman, Nafiz Bozdemir.
 • Çocuklarda Akut Tonsillofaranjit Pediatri Uzmanlık Akademisi Der. Kongre Özel Sayısı 2014: 32-38. Alhan E. Çetin C.
 • Soğuk Algınlığı Pediatri Uzmanlık Akademisi Dergisi Kongre Özel Sayısı 2014: 32-38. Alhan E, Çay Ü.
 • Distribution of Streptococcus pneumoniae serotypes that cause parapneumonic empyema in Turkey. Kurugol Z, Ayçan AE, Gurbuz V, Karadağ Öncel E, Celik M, Ozkaya Parlakay A. Clin Vaccine Immunol. 2013 Jul;20(7):972-6.. 45. Ceyhan M, Ozsurekci Y, Gürler N, Özkan S, Sensoy G, Belet N, Hacimustafaoglu M, Celebi S, Keser M, Dinleyici EC, Alhan E, Baki A, Oner AF, Uzun H,
 • Gizli Bakteremi. İçinde Ceyhan M (ed). Meningokok Enfeksiyonları: Tanı, Tedavi ve Korunma. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yayını 2013: 41-58. Alhan E.
 • İnfluenza sezonunda mevsimsel grip aşıları. PUADER Dergisi 2013; 1(3): 22-28. Alhan E. Çay Ü.
 • Bacterial Etiology and Pneumococcal Serotypes in Turkish Children with Acute Otitis Media. Adnan Karabent, Yıldız Camcıoğlu, Mehmet Ada, Emre Alhan and Özlem Özgür.J Vaccines Vaccin 2013, 5:1 46. Mehmet Ceyhan, Yasemin Ozsurekci, Nezahat Gürler, Eda Karadağ Öncel, Melda Celik, Ahmet Emre Ayçan, Venhar Gurbuz, Umut Akyol, Ozan Altuntaş,
 • Akut Rinosinüzit Türkiye Klinikleri Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Özel Sayısı 2010; 6 (4): 10-8. Alhan E.
TOP
How can we help you?