Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2001 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1998 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
 • 1995 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1992 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 1990 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1982 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 1992 - 2015 Çukurova Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı /Öğretim Üyesi
 • 2011 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2001 - 2009 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • 2001 - 2002 Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı / Müdür Yardımcısı
 • 2001 - 2002 Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı / Müzikoloji Bölüm Başkanı
 • 1995 - 2002 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / VI. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
 • 1993 - 1995 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / III. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
 • 1990 - 1992 SSK Adana Hastanesi Çocuk Servisi / Uzman Doktor
 • 1986 - 1990 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi /Pediatri Asistanı
 • 1984 - 1986 Teğmen 65. Piyade Tümeni
 • 1982 - 1984 Bekirhan Sağlık Ocağı
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı
ÜYELİKLER
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
 • Türk Pediatri Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Adana Şubesi Kurucu Üyeliği
 • European Society for Pediatric Infectious Diseases
 • AİDS Savaşım Derneği Adana Şubesi Üyeliği
 • Adana Tabip Odası Üyeliği
 • Türk Pediatri Kurumu Derneği
 • Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Pediatri Uzmanlık Akademisi Kurucu Başkanı
 • Çukurova Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği
 • Milli Pediatri Derneği Adana Şubesi Üyeliği
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Komitesi Üyeliği
 • Türk Pediatri Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurum ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu Üyeliği
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 25. Yıl Eğitim Komite Üyeliği
 • Türk Pediatri Yeterlilik Kurulu (BOARD) Üyeliği
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Projeleri Uzmanlık Grubu Üyeliği
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Semiyoloji Ders Kurulu Başkanı
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Children with breakthrough varicella infection requiring hospitalization in Turkey Study group (VARICOMP Study 2008-2013). Vaccine. 2015 Jul 31;33(32):3983-7. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.06.029. Epub 2015 Jun 29. Dinleyici EC, Kurugol Z, Kara A, Tezer H, Tas MA, Güler E, Yasa O, Devrim I, Ciftci E, Ozdemir H, Somer A, Ozen M, Sensoy G, Dalgic N, Alhan E,VARICOM
 • Meningitis caused by Neisseria Meningitidis, Hemophilus Influenzae Type B and Streptococcus Pneumoniae during 2005-2012 in Turkey. Celebi S, Uzun H, Faik Oner A, Kurugol Z, Ali Tas M, Aygun D, Karadağ Öncel E, Celik M, Yasa O, Akin F, Coşkun Y Hum Vaccin Immunother 2014 Sep 2;10 Ceyhan M, Gürler N, Ozsurekci Y, Keser M, Aycan AE,Gurbuz V,Salman N, Camcioglu Y, Dinleyici EC, Özkan S, Sensoy G, Belet N, Alhan E,Hacimustafaoglu M
 • Epidemiological shift of hepatitis A in central Adana Turkey Turk J Gastroenterol 2014; 25 (Suppl.-l): 6-8. Emre Alhan, Banu Kozanoğlu, Gökhan Tümgör, Ümit Çelik, Akgün Yaman, Nafiz Bozdemir.
 • Çocuklarda Akut Tonsillofaranjit Pediatri Uzmanlık Akademisi Der. Kongre Özel Sayısı 2014: 32-38. Alhan E. Çetin C.
 • Soğuk Algınlığı Pediatri Uzmanlık Akademisi Dergisi Kongre Özel Sayısı 2014: 32-38. Alhan E, Çay Ü.
 • Distribution of Streptococcus pneumoniae serotypes that cause parapneumonic empyema in Turkey. Kurugol Z, Ayçan AE, Gurbuz V, Karadağ Öncel E, Celik M, Ozkaya Parlakay A. Clin Vaccine Immunol. 2013 Jul;20(7):972-6.. 45. Ceyhan M, Ozsurekci Y, Gürler N, Özkan S, Sensoy G, Belet N, Hacimustafaoglu M, Celebi S, Keser M, Dinleyici EC, Alhan E, Baki A, Oner AF, Uzun H,
 • Gizli Bakteremi. İçinde Ceyhan M (ed). Meningokok Enfeksiyonları: Tanı, Tedavi ve Korunma. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yayını 2013: 41-58. Alhan E.
 • İnfluenza sezonunda mevsimsel grip aşıları. PUADER Dergisi 2013; 1(3): 22-28. Alhan E. Çay Ü.
 • Bacterial Etiology and Pneumococcal Serotypes in Turkish Children with Acute Otitis Media. Adnan Karabent, Yıldız Camcıoğlu, Mehmet Ada, Emre Alhan and Özlem Özgür.J Vaccines Vaccin 2013,5:1 46. Mehmet Ceyhan, Yasemin Ozsurekci, Nezahat Gürler, Eda Karadağ Öncel, Melda Celik, Ahmet Emre Ayçan, Venhar Gurbuz, Umut Akyol, Ozan Altuntaş,
 • Akut Rinosinüzit Türkiye Klinikleri Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Özel Sayısı 2010; 6 (4): 10-8. Alhan E.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI