Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2003 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • 1989 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi
 • 1991 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi
 • 1989 - 1990 Bahşılı ve 3 Nolu Merkez Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
MEMBERSHIPS
 • Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
PUBLICATIONS
 • PZA-Associated Enhanced Hepatotoxicity During the Theatment of Tuberculasis. 10th International Congress on Infectious Diseases, Mart 2002. Poster Sunum.
 • Siklooksijenaz inhibitörlerinin günümüzdeki yeri. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 2002 Sayı: 2
 • Streptoccus pneumaniae meningitis in adults. A review of 53 patients. 11th European Congress of Clinical and Microbiology and Infectious Diseases, Nisan 2001. Poster Sunum.
 • KO-İnfeksiyonlu Bir Olgu. V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Kasım 2000. Poster Sunumu.
 • Uludağ Üniversitesi SUAM''de 17 Ağustos depremi sonrası takip edilen depremzede olgularda saptanan hastane enfeksiyonları. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Ekim 2000. Poster Sunumu.
 • Pseudomonasların Tazobaktam-Piperasillin ve diğer antipseudomonal etkili antibiyotiklere duyarlılıkları. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ekim 1999. Poster Sunum.
TOP
How can we help you?