Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2003 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • 1989 Uludağ Üniversitesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2006 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi
 • 1991 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi
 • 1989 - 1990 Bahşılı ve 3 Nolu Merkez Sağlık Ocağı,
ÜYELİKLER
 • Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • PZA-Associated Enhanced Hepatotoxicity During the Theatment of Tuberculasis. 10th International Congress on Infectious Diseases, Mart 2002. Poster Sunum.
 • Siklooksijenaz inhibitörlerinin günümüzdeki yeri. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 2002 Sayı: 2
 • Streptoccus pneumaniae meningitis in adults. A review of 53 patients. 11th European Congress of Clinical and Microbiology and Infectious Diseases, Nisan 2001. Poster Sunum.
 • KO-İnfeksiyonlu Bir Olgu. V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Kasım 2000. Poster Sunumu.
 • Uludağ Üniversitesi SUAM''de 17 Ağustos depremi sonrası takip edilen depremzede olgularda saptanan hastane enfeksiyonları. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Ekim 2000. Poster Sunumu.
 • Pseudomonasların Tazobaktam-Piperasillin ve diğer antipseudomonal etkili antibiyotiklere duyarlılıkları. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ekim 1999. Poster Sunum.
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?