Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2010 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • 2005 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2014 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2014 Gebze Fatih Devlet Hastanesi / Dermatoloji Kliniği
 • 2011 - 2013 Bingöl Devlet Hastanesi / Devlet Hizmet Yükümlülüğü
 • 2005 - 2011 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Dermatoloji Kliniği
MEMBERSHIPS
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Kozmetik Dermatoloji Akademisi Derneği
PUBLICATIONS
 • Skatrisyel alopeside dermoskopik bulgular Türkderm 2013; 47(4): 223-226. Arı S, Gökdemir G.
 • Coexistence of palmoplantar psoriasis, acral vitiligo and hypothyroiditis JTAD 2013; 7 (1): 1374c4 Arı S, Altunay I.
 • Alkol ve deri hastalıkları arasındaki ilişki: kesitsel kontrollü çalışma Şişli Efal Hastanesi Tıp Bülteni 2013; 47(4): 204-208. Arı S, Altunay I, Mercan S.
 • Primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma of the leg, with an atypical clinical picture of verrucous plaques associated with stasis dermatitis. Clin Exp Dermatol 2010; 35(3): 87-9 Gökdemir G, Arı S, Altunay I, Polat N, Kutlubay Z.
 • "Psöriasiz işlev kaybı indeksi" Türkçe güvenirlik ve geçerlilik çalışması. 8. Çukurova Dermatoloji Günleri, Antakya, 2010 (Sözlü bildiri) İzci NF, Gökdemir G, Köşlü A, Arı S.
 • Psikodermatolojik hastalıklarda alkol kullanımı ve alkolizm V. Ege Dermatoloji Günleri, Bodrum, 2009 (Sözlü bildiri) Arı S, Altunay I, Köşlü A.
 • Adherence to treatment in patients with psoriasis vulgaris: Turkish experience. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008; 22: 330-5 Gökdemir G, Ari S, Köşlü A.
 • Türk toplumunda cilt bakımı ile ilgili bilgi seviyesinin değerlendirilmesi Türkderm 2008; 42: 60-3 Gökdemir G, Arı S, Köşlü A.
TOP
How can we help you?