Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2010 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2004 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2019 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2019 Medical Park Bahçelievler Hastanesi
 • 2014 - 2016 Koç Üniversitesi Hastanesi
 • 2014 - 2014 İncirli Ethica Hastanesi
 • 2013 - 2014 Kolan İnternational Hospital
 • 2010 - 2013 Mersin Silifke Devlet Hastanesi ( Mecburi Hizmet )
 • 2005 - 2010 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ( Uzmanlık Eğitimi )
MEMBERSHIPS
 • İstanbul Tabip Odası
 • Milli Pediatri Derneği
 • Türk Pediatri Kurumu
PUBLICATIONS
 • Solunum Yetersizliğinde Yüksek Akımlı Oksijen Tedavisi Genç Pediatristler Derg. Yıl:2015 Cilt: 1 Sayı:2 1-6
 • Ateş ve Döküntü Birlikteliğinin Nadir bir Nedeni: Bir Riketsiyöz Olgusu J Child. Yıl: 2010 Cilt: 10 Sayı: 2 90-93
 • Parvovirus B19 İnfeksiyonuna Bağlı Bir İnfantil Hemorajik Ödem Vakası J Child. Yıl: 2009 Cilt: 9 Sayı: 1 43-45
 • Yatarak İzlenen Rotavirüs Vakalarımızın Epidemiyolojik Özellikleri ve Nozokomiyal İnfeksiyon J Child. Yıl: 2009 Cilt: 9 Sayı: 3 127-130
 • Yineleyen Cilt İnfeksiyonlarıyla Seyreden Lökosit Adezyon Defekti Vakası J Child. Yıl: 2009 Cilt: 9 Sayı: 2 96-99
 • Sellülit Bulgusu ile Başvuran Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu Çocuk Enf Derg 2009; 3 (Özel Sayı 1): 131-52 J Pediatr Inf 2009; 3 (Suppl 1): 131-52
 • Cockayne syndrome ın two sısters presentıng to our clınıc wıth anal atresıa J Ist Faculty Med 2008;71:49-51
TOP
How can we help you?