Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Sofya'da yer alan ve JCI akreditasyonuna sahip Acıbadem City Clinic Cardiovascular Center 2012 yılında hizmete başladı.

Acıbadem City Clinic Cardioascular Center aynı zamanda, Sofya Üniversitesi "St.Kliment Ohridksi" ve Varna'daki Tıp Üniversitesi'ne ait bir eğitim hastanesi olarak hizmet veriyor.

2016 yılında City Clinic Group ve Tokuda Group’un Acıbadem Sağlık Grubu tarafından satın alınmasıyla birlikte, Acıbadem City Clinic Cardiovascular Center 5 ülkedeki Acıbadem Hastanelerinin tüm departmanlarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya başladı. 

4000 m² Kapalı Alan

Sofya çevre yolunun güney bölümünde konumlanmış 4000 metrekarelik bir binada hizmet veren hastane 64 yatak ve ikisi kalp ameliyatları için ayrılmış olmak üzere 5 ameliyathaneden oluşan kapasiteye sahip. Diğer iki ameliyathane ise genel amaçla ve vasküler cerrahi için kullanılıyor.

Yoğun bakım ünitesinde 14'ü KVC ve 6'sı koroner bakım için olmak üzere toplam 20 yoğun bakım yatağı yer alıyor.

Acıbadem City Clinic Cardiovascular Center’da iki katerizasyon laboratuvarı bulunuyor. Hastanede girişimsel (minimal invazif) prosedürler uygulanıyor. 

Medikal Cihazlar

Acıbadem City Clinic Cardiovascular Center’ın medikal cihazları arasında 3 Tesla MR, EUS (Endoskopik ultrasonografi),     Dijital Anjiyografi (DSA) ve Tüm Vücut MR yer alıyor.

Tıbbi Birimler

Acıbadem City Clinic Cardiovascular Center, kardiyoloji ve vasküler tıp (Klinik Kardiyoloji, Vasküler Tıp, Girişimsel Kardiyoloji, Elektrofizyoloji ve Kalp Pili), Damar Hastalıkları, Kalp Cerrahisi, Damar Cerrahisi, Tıbbi Görüntüleme, Nöroloji, Aneztezi ve Yoğun Bakım branşlarında tanı ve tedavi hizmeti sunuyor.

Acıbadem City Clinic Cardiovascular Center, 120'si hekim olmak üzere 350'den fazla çalışan ile hizmet veriyor.  

Hastanede, tıbbi uzmanlıklar arasında multidisipliner işbirliği yapılıyor. Hastanenin kardiyak ve vasküler ekipleri endovasküler uzmanlar, invazif kardiyologlar, elektrofizyologlar, anjiyologlar, kardiyotorasik cerrahlar, kardiyovasküler cerrahlar, pratisyen hemşire, kardiyak hemşire ve eczacılardan oluşuyor ve multidisipliner yaklaşım ile çalışıyor.

Hastane aynı zamanda Dermatoloji, Gastroenteroloji, Nöroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göz Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve Üroloji branşlarında ayaktan tedavi hizmetleri sunuyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Kasım 2019 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe

İmkanlar

 • Otopark

  Acıbadem City Clinic Cardiovascular Center'ın hastane ziyaretçilerinin ücretsiz kullanacağı otoparkı bulunuyor.

 • ATM

  Hastanede ATM bulunuyor.

 • Kafeterya

  Hastanede kafeterya ve restoran yer alıyor.

 • Heliport

  Acıbadem City Clinic Cardiovascular Center'da akut kardiyovasküler durumlar için heliport pisti bulunuyor.

Adres ve İletişim

ADRES 127 Okolovrasten pat Street, Sofya 1407, Bulgaristan

TELEFON +3598941389

E-POSTA registration@acibademcityclinic.bg

acibadem-city-clinic-cardiovascular-center-google-maps-image.png

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İÇİNDEKİLER
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55