Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.

Sofya'da bulunan Acıbadem City Clinic Mladost Hospital 2015 yılının sonunda hizmete girdi.

2016 yılında City Clinic Group ve Tokuda Group’un Acıbadem Sağlık Grubu tarafından satın alınmasıyla birlikte, Acıbadem City Clinic Mladost Hospital 5 ülkedeki Acıbadem Hastanelerinin tüm departmanlarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya başladı.

Grubun en yeni hastanesi olan Kanser Merkezi JCI akreditasyonuna sahip.

10 bin m² Alan

Acıbadem City Clinic Mladost Hospital 8 katlı bir binada ve 10.000 metrekarelik toplam alanda yer alıyor. Hastanede 54 hasta yatağı bulunuyor.

Medikal Cihazlar

Hastanede bulunan tanısal görüntüleme cihazları, 3D tomosentezli dijital mamografi, 4D Meme Ultrasonografisi, EUS (Endoskopik ultrasonografi), Tomoterapi HDA, Spect CT, Pet-CT ve Tüm Vücut MR'ı içeriyor.  Kanser tedavisinde TrueBeam STx ve Brakiterapi gibi radyoterapi yöntemleri kullanılıyor.

Tıbbi Birimler

Kanser tedavisi Tıbbi Onkoloji, Radyoterapi ve Radyocerrahi, Nükleer Tıp, Tanısal Görüntüleme, Gastroenteroloji, Klinik Patoloji ve Tıbbi Genetik branşları altında sunuluyor.

Hastalar ve aileleri için rehabilitasyon ve psikolojik tedavi gibi tıbbi olmayan destek hizmetleri de veriliyor.

Acıbadem City Clinic Mladost Hospital’ın Tıbbi Onkoloji bölümü tanı, evreleme ve tedavi hizmetlerini sunarken ve tüm solid tümör çeşitlerinin takibi yapılıyor. Bölüm kemoterapi, hormonal terapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavi hizmetleri de sunuyor.  Hastanede, günlük ve hastane yatışlı kemoterapi tesisleri bulunuyor.

Tıbbi Genetik ve Klinik Patoloji bölümleri, tanı ve tedavi yaklaşımının seçimi konusunda entegre bir süreç yürütüyor.

Erken tanı için hastanenin tüm birimlerinde tarama yöntemleri kullanılıyor.

Hastanenin Tıp Merkezinde Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Jinekoloji, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji ve Dermatoloji bölümlerinde ayaktan tedavi hizmetleri sunuluyor.

Acıbadem City Clinic Mladost Hospital’ın tıbbi kadrosu 250'den fazla hekim ve sağlık çalışanından oluşuyor.

Kanser Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım

Kanser hastalığında tüm vakalar tümör Konseyi toplantılarında tartışılıyor ve tedavi, multidisipliner yaklaşımla planlanıyor.

Acıbadem City Clinic Mladost Hospital, hastaların tedavi sürecine aile üyeleri ve arkadaşlar evde yapılacak bakımla ilgili eğitim alıyor. İlave bir Sosyal Hizmetler Merkezi hastalara ve ailelerine yönelik fiziksel ve duygusal destek sağlıyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe

İmkanlar

  • Otopark

    Acıbadem City Clinic Mladost Hospital'ın hastane ziyaretçilerinin ücretsiz kullanacağı otoparkı bulunuyor.

  • ATM

    Hastanede ATM bulunuyor.

  • Kafeterya

    Hastanede kafeterya ve restoran yer alıyor.

Web Sitesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Adres ve İletişim

ADRES 66A Tsarigradsko shose Street, Sofya 1784, Bulgaristan

TELEFON +3598941389

E-POSTA onco@acibademcityclinic.bg

acibadem-city-clinic-cancer-center-google-maps-image.webp

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İÇİNDEKİLER
Size nasıl yardımcı olabiliriz?