Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sofya'da bulunan Acıbadem City Clinic Tokuda Hospital bünyesindeki 550 yataklı bir genel hastane, bir ayaktan tedavi veren tıp merkezi, klinik araştırma merkezi, eczane ve bakım ünitesi ile hizmet veriyor. 

Hastane 2006 yılında, Bulgaristan'da %100 Japon yatırımıyla ilk yabancı yatırımlı özel hastane olarak açıldı.

2016 yılında City Clinic Group ve Tokuda Group’un Acıbadem Sağlık Grubu tarafından satın alınmasıyla birlikte, Acıbadem City Clinic Tokuda Hospital 5 ülkedeki Acıbadem Hastanelerinin tüm departmanlarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya başladı.  2016 yılında Acıbadem City Clinic Tokuda Hospital JCI akreditasyonunu almaya hak kazandı.

52.000 m² Kapalı Alan

Hastane 52.000 metrekarelik bina alanına sahip olup Sofya'nın Lozenetz bölgesinin güneyinde bulunuyor. 22 ameliyathaneye sahip hastanenin yoğun bakım ünitesi, 14'ü koroner, 22'si cerrahi bakım, 10'u yenidoğan bakımı ve 4'ü dahiliye olmak üzere 50 yataktan oluşuyor.

Medikal Cihazlar

Acıbadem City Clinic Tokuda Hastanesi'nde medikal cihazları, da Vinci, Dijital Anjiyografi (DSA), Tüm Vücut MR, 4D Meme Ultrasonografisi, EUS (Endoskopik ultrasonografi), Excimer Lazer, FEMTO Katarakt Lazer’i içeriyor.

Tıbbi Birimler

36 tıbbi birime sahip hastanede branşlar ve hizmetler arasında şunlar yer alıyor: 

 •  Göz Hastalıkları (Femto Laser ve Katarakt Cerrahisi, Glokom Cerrahisi, Kornea Nakli, Çocuk Göz Hastalıkları Cerrahisi),  
 •  Ortopedi (Eklem Replasmanı, Skolyoz cerrahisi, Rekonstrüktif Travma Cerrahisi, Artroskopi),  
 • Nöroşirurji (Beyin Kanseri, Beyin Anevrizmasına yönelik Endovasküler Cerrahi, Pediyatrik Nöroşirurji),  
 • Karaciğer, Safra ve Pankreas Cerrahisi (Cerrahi Onkoloji ve Karaciğer Nakli),  
 • Laparoskopik ve Minimal Düzeyde İnvazif Cerrahi, Torasik Cerrahi,  
 • Endoüroloji, (Prostat ve Böbrek Kanseri, Böbrek Taşı, İdrar Yolları Kisti),  
 • Kadın Hastalıkları (yüksek riskli hamileliklerin takibi dahil),  
 • Fizyoterapi (Skolyoza yönelik Schroth  tedavisi dahil),
 • Dermatoloji (Dermatocerrahi, Cilt Kanseri, Pediyatrik Cerrahi),  
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Gastroentereloji, Nöroloji, Pediyatrik Cerrahi, Göğüs Hastalıkları uzmanlık alanları dahil),  
 • Jinekolojik Cerrahi (Over ve Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri, İleri Pelvik Cerrahi),  
 • Neonataloji (Yenidoğanlar için ileri tedavi, Yenidoğan Yoğun Bakımı)

Multidisipliner Birimler

Acıbadem City Clinic Tokuda Hopital’ın farklı tıbbi birimlerin multidisipliner yapı ile birlikte çalıştığı Kanser, Meme Sağlığı, Kalp Sağlığı ve Omurga Sağlığı yer alıyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma Yayımlanma Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe

İmkanlar

 • Otopark

  Acıbadem City Clinic Tokuda Hospital'ın hastane ziyaretçilerinin ilk 30 dakika ücretsiz kullanacağı otoparkı bulunuyor.

 • ATM

  Hastane lobisinde 2 adet ATM bulunuyor.

 • Kafeterya

  Hastanede kafeterya (1. katta) ve restoran (9. katta) yer alıyor.

 • İbadethane

  Hastane içerisinde bir adet ibadethane yer alıyor.

 • Heliport

  Acıbadem City Clinic Tokuda Hospital'da akut kardiyovasküler durumlar için heliport pisti bulunuyor.

Adres ve İletişim

ADRES 51B "Nikola I. Vaptsarov" blvd., "Hladilnika" distr., 1407 "Lozenets", Sofya, Bulgaristan

TELEFON +3590240340

E-POSTA tokuda@acibademcityclinic.bg

acibadem-city-clinic-tokuda-hospital-google-maps-image.webp

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İÇİNDEKİLER