Yazı İçeriği

Aferez nedir?

Hasta ya da bağışçıdan gerekli olan kan bileşeninin cihaz yardımıyla ayrıştırılarak özel torbalara alınıp ihtiyaç duyulmayan kanın hasta ya da bağışçıya geri verilmesi işlemine aferez adı verilir.

Aferez işlemine başlamadan önce tek kullanımlık steril bir set cihaza takılır ve 10 dakikalık bir ön hazırlık yapılır. Bu hazırlığın amacı, cihazı ve kullanılan setin arızalı olup olmadığını kontrol etmektir. Daha sonra hasta veya bağışçı cihaza bağlanır. İşlem sırasında nadiren de olsa bazı belirtiler oluşabilir; ağız çevresinde uyuşma, bulantı, kusma, üşüme, titreme, kas seğirmesi, baş dönmesi, kramp ve çarpıntı şeklinde gelişebilir. İğnenin girmiş olduğu damar yolunda şişme ve morluklar oluşabilir.

Kan sayımı, bağış öncesi testler arasında yer alır ve kişinin bağışlayacak düzeyde kanı olup olmadığının bir işareti olarak değerlendirilir. "Bağışçı Bilgilendirme ve Onam Formu"nu Aferez Merkezi'nden temin edebilir, hangi durumların önemli olduğu konusunda bu merkezden bilgi edinebilirsiniz. Çünkü uygun olmayan kişilerin bağışlayacağı kan ürünleri, hem bağışçı hem de hasta için ciddi riskler taşıyabilir.

Düzenli veya sürekli ilaç kullanımı; mevcut, tanı konulmuş ya da geçirilmiş bir hastalık varsa ilgili personele mutlaka bildirin. Bağış öncesi yapılacak testler yalnızca birkaç hastalığın göstergesi olduğundan istenen bilgileri tam ve doğru şekilde vermeniz önem taşır.