Yazı İçeriği

Kan bağışı 8-10 dakika sürer

Kan bağışı; gönüllü ve sağlıklı bir bağışçıdan kan ve kan ürünlerini elde etmek amacıyla kan merkezleri tarafından kan alınması işlemidir.

"Bağışçı Bilgilendirme ve Onam Formu" ile "Bağışçı Sorgulama Formu" okunduktan sonra sorular yanıtlanır ve imzalanır. Bağışçı olmaya engel bir durum yoksa; kan sayımı, kan grubu ve seroloji testleri için 2 tüp kan örneği alınır. Bu örneklerden; Anti-HIV, Anti –HCV, HBsAg ve sifiliz testleri çalışılır. Test sonuçları uygun ise kan alma işlemi gerçekleştirilir. Kan alımı için uygun damar belirlenir ve antiseptik bir solüsyonla cilt temizliği yapılır.

Sterilite şartlarını bozmamak kaydıyla damara girilir.

Damara girişle birlikte kan torbası dolmaya başlar. Otomatik kan alma cihazı yardımıyla torba içindeki solüsyon ile kanın karışması sağlanır. Kan alma işlemi 8-10 dakika sürer.