Yazı İçeriği

Giderek şiddetlenen ve geçmeyen baş ağrıları

Hapşırmak, ıkınmak, cinsel aktivite veya efor ile ortaya çıkan baş ağrıları

Kafa travması sonrası ortaya çıkan baş ağrısı

Güçsüzlük, görme ve konuşma güçlüğünün baş ağrısına eşlik etmesi

Tedaviye rağmen düzelmeyen baş ağrıları

Baş ağrısının hep aynı bölgede olması

Yüksek ateş, uyku hali ve kafa karışıklığının baş ağrısına eşlik etmesi

İleri yaşta yeni başlayan baş ağrıları

Baş ağrısı neden olur?

İlk kez, çok şiddetli ve yaklaşık 1 dakika içinde en yüksek şiddetine ulaşan baş ağrısı subaraknoid kanamanın habercisi olabilir. Subaraknoid kanama, beyin damar duvarlarındaki anomaliden kaynaklanan balonlaşma şeklinde tarif edilebilecek anevrizmaların yırtılması nedeniyle oluşur. Baş ağrısı bazı hastalar tarafından ''başımın içinde bir şey patladı'' şeklinde de ifade edilebilir. Yakınması olmayan hastada ani ve şiddetli baş ağrısı ile birlikte bilinç değişiklikleri, uyku hali, bulantı, kusma, ışık hassasiyeti, epilepsi (sara) nöbetleri gözlenebilir. Hastaların yaklaşık ¼’ü ilk 24 saat içinde kaybedilir. Bu nedenle hastanın acil olarak hastaneye ulaştırılması gerekir.


Giderek şiddetlenen ve geçmeyen baş ağrıları

Baş ağrısı sık görülüyorsa ve eğer gittikçe artıyorsa mutlaka önemsenmelidir. Sigara içen ve doğum kontrol hapı kullanan genç bir kadında şiddeti gittikçe artan baş ağrısı, beyin venlerinde pıhtılaşma sonucu oluşan "serebral sinüs trombozu" gibi hızla tedaviye başlanması gereken bir hastalığın işareti olabilir.

Hapşırmak, ıkınmak, cinsel aktivite veya efor ile ortaya çıkan baş ağrıları

Egzersiz, hapşırmak veya ıkınmak gibi kafa içi basıncının artması nedeniyle baş ağrısı oluşması, kafa içinde yer kaplayan bir oluşum düşündürebilir. Beyin tümörleri, anevrizmalar bu tip baş ağrısına neden olabileceği gibi, genç-orta yaş şişman kadınlarda daha sık gözlenen, beyin omurilik sıvısının basıncının artmasının neden olduğu "psödotümör serebri" hastalığı da buna neden olabilir.

Kafa travması sonrası ortaya çıkan baş ağrısı

Özellikle trafik kazaları gibi şiddetli kafa travmalarından sonra kafa kemiklerinde kırıklar, beyin dokusunda ya da beyin zarları arasında kanamalar oluşabilir. Nadiren de olsa beyin zarları arasında sızıntı şeklindeki kanamalar başlangıçta bulgu vermeyebilir. Travmadan günler, hatta aylar sonra baş ağrısı ve denge bozukluğu gibi bulgularla ortaya çıkabilir.

Güçsüzlük, görme ve konuşma güçlüğünün baş ağrısına eşlik etmesi

Kol ve bacakta uyuşma, güçsüzlük, görme bozukluğu, konuşma güçlüğü gibi nörolojik işaretlerin baş ağrısı ile görülmesi beyin dokusunda sorun olduğunu bildirir. Bu hastalıklara ek olarak örneğin inme hastalarının yüzde 10'unda inme öncesinde baş ağrısı görülebilir.

Tedaviye rağmen düzelmeyen baş ağrıları

Tedaviye rağmen düzelmeyen dirençli baş ağrıları kafa içinde yer kaplayan lezyonlar, tümör, kafa içi basınç artışı, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları gibi beyinde yapısal olarak değişiklik ve iritasyon yapan pek çok hastalığın belirtisi olabilir.

Baş ağrısının hep aynı bölgede olması

Baş ağrısının hep aynı bölgede olmasının nedeni, o ağrının olduğu bölgede yer kaplayan bir lezyonun varlığı olabilir.

Yüksek ateş, uyku hali ve kafa karışıklığının baş ağrısına eşlik etmesi

Menenjit beyni çevreleyen zarların, ensefalit ise beyin dokusunun enfeksiyonuyla oluşan hastalıklardır. Bu hastalıklarda giderek şiddeti artan baş ağrıları görülür. Baş ağrısı ile birlikte yüksek ateş, halsizlik, uyku hali olması mutlaka beynin enfeksiyondanetkilendiğini akla getirmelidir. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları da ölümcül olabilen ya da sakatlığa yol açabilen hastalıkları oluşturur.

İleri yaşta yeni başlayan baş ağrıları

Temporal arterit, 50 yaş üstünü tehdit eden tehlikeli bir hastalıktır. Bu hastalıkta orta veya şiddetli, gittikçe artan baş ağrısına, halsizlik, eklem ağrıları, görmede azalma, çiğnerken yorulma gibi semptomlar eşlik edebilir. Erken tedavi edilmemesi kalıcı görme kaybına ve beyin hasarına yol açabilir. Yine ileri yaşlarda ortaya çıkan baş ağrıları beyin damar hastalıkları ve beyin tümörlerini akla getirebilir.