Yazı İçeriği

Kepçe kulak, sosyal izolasyonlara neden olabilir

Kepçe kulak ameliyatı ilkokuldan önce yapılmalı

Kepçe kulak ameliyatı çocuklarda genel anestezi ile yapılır

Kepçe kulak ameliyatı sonrası

Kepçe kulak ameliyatı 3 yaşından itibaren yapılabilir

Kimi insanlar çeşitli organlarında deformasyonlar ile doğar. Bu tip sorunlar sıklıkla fonksiyon bozuklukları ile birlikte görüldüğü içir yaşamın erken döneminde, uygun yöntemler ile tedavi edilir. Ancak halk arasında acımasız bir şekilde “kepçe kulak” olarak adlandırılan “belirgin kulak deformitesi” adlı şekil bozukluğunda genellikle duyma kusuru bulunmadığı için çocuklar okul çağına kadar tedavi edilmemiş olurlar.


Kepçe kulak, sosyal izolasyonlara neden olabilir

Çocuklarda ayıp, yasak gibi toplum içinde yaşayabilme aygıtları ilkokul çağında henüz tam olarak oturmamıştır. Bu nedenle belirgin kulak deformitesi olan çocukların arkadaşları onlarla sık sık dalga geçerler. Bu durum çocuk için önemli sosyal izolasyonlara sebep olabilir. Kız çocuklarında sıklıkla saç uzatarak kepçe kulak deformitesi saklanabilirken erkek çocuklarda deformitenin saklanması güçtür. Bu sebepten erişkin çağda da kadınlarda düzeltilmemiş ancak saç ile saklanmış olgulara rastlanabilmektedir. Bu olgularda ise en temel sosyal eksiklik saçların at kuyruğu yapılamaması yahut toplanamaması olarak ortaya çıkar. 

Kepçe kulak ameliyatı ilkokuldan önce yapılmalı

Çocuklar 3 yaşına geldiğinde kulaklarının boyu erişkin kulak boyunun yaklaşık yüzde 85'ine ulaşmış duruma gelir. Bu nedenle kepçe kulak sorunu için istenirse 3 yaşından sonra düzeltme operasyonu yapılabilir. Belirgin kulak deformitesi düzeltme ameliyatlarının ilkokul çağı başlamadan yapılması önerilir.

Kepçe kulak ameliyatı çocuklarda genel anestezi ile yapılır

Kepçe kulak sorununda kulaklar sıklıkla öne doğru açılanmış olarak görünür ve kulak içinde tüm insanlarda olan önemli bir kıvrım bulunmaz. Düzeltme ameliyatı erişkinlerde lokal anestezi altında yapılabilir ancak hem çocuk için hem de cerrah için daha yüksek konfor sağlaması sebebi ile çocuklarda sıklıkla genel anestezi tercih edilir. Kesiler kulak arkasında yapıldığı için karşıdan ve yandan bakışta dikiş izi görünmez ve birçok hastanın ameliyatı, diğer kişiler tarafından anlaşılmaz. Ameliyat esnasında bazı fazla olan kıkırdaklar çıkartılır, kulak kıvrımlarından eksik olanlar iç dikişler ile yeniden oluşturulur ve kulak geriye yatırılarak öne doğru yeniden “kepçe” hale gelmemesi için gerekli önlemler alınır.

Kepçe kulak ameliyatı sonrası

Ameliyat sonrasında hastalar sıklıkla aynı günün akşamında ya da duruma göre bir gün hastanede yattıktan sonra taburcu edilir. Kepçe kulak ameliyatı sonrası pansumanlar bir hafta devam eder. Pansuman bitiminden sonra yaklaşık 3-4 hafta süre ile hastanın bir tenisçi bandajı takması önerilir. Dikişler eriyen dikiş olduğu için dikiş alımına ihtiyaç duyulmaz.

Kepçe kulak/belirgin kulak düzeltme ameliyatları hasta ve aile açısından yüz güldürücü sonuçlar doğurur. Bu nedenle çocuğunda kepçe kulak deformitesi olan ebeveynlerin veya çocukluk çağında düzeltme ameliyatı olmamış erişkin hastaların muayene edilmek üzere bir plastik cerrahi uzmanına başvurmaları önerilir.